Vulnerabilitatea_cognitiva_in_depresie

Report
VULNERABILITATEA
COGNITIVĂ ÎN DEPRESIE
Direcţii de discuţie
1. Depresia, perspectivă de ansamblu
1.1. Criterii de diagnostic conform DSM IV R
1.2. Prevalenţă şi evoluţie
1.3. Elemente şi tulburări asociate
1.4. Diagnostic diferenţial
2. Noţiunea de vulnerabilitate
2.1. Perspectiva diateză-stres
2.2. Perspectiva cognitivă
2.3. Perspectiva lipsei de speranţă
2.4. Perspectiva ataşamentelor
2.5. Legătura Cognitiv- Interpersonală în Depresie și Vulnerabilitate
3. Cercetarea în domeniul vulnerabilităţii cognitive
3.1. Studiile de inducere a unei stări emoţionale
3.2. Studii ce au la bază un factor ridicat de risc
4. Factori implicaţi în vulnerabilitatea cognitivă
5. Menţinerea depresiei
5.1. Schema tiranică de sine
5.2. Procesarea top-down/Bottom-up a informaţiei
1. Depresia, perspectivă de ansamblu
Depresia este cea de-a doua tulburarea psihică în clasamentul
celor mai comune tulburări prezente la nu mai puţin de 100 mil. de
indivizi din toată lumea (David A. Clak,Aaron T. Beck, 1999).
Tristeţe
Depresie
FUNCŢIONALITATE!!!
1.1. Criterii de diagnostic conform DSM IV R
A. Timp de de 2 săptămâni prezenţa unor simptome (≥5) din
următoarele:
(1)Dispoziţie depresivă
(2) Diminuarea marcantă a interesului şi plăcerii
(3)Pierderea sau luarea semnificativă în greutate
(4) Insomnie sau hipersomnie
(5) Agitaţie sau lentoare psihomotorie
(6) Fatigabilitatea şi lipsă de energie
(7)Sentimente de inutilitate sau de culpă excesivă
(8) Diminuarea capacităţii de a gândi sau de a se concentra ori
indecizie
(9) Gânduri recurente de moarte
B. Simptomele nu satisfac criteriile pentru un episod mixt.
C. Simptomele determină detresă sau deteriorare semnificativă
clinic în toate domeniile importante de funcţionare.
D. Simptomele NU se datorează efectelor fiziologice directe a
unei substanţe sau a unei condiţii medicale generale.
E. Simptomele NU sunt explicate mai bine de doliu.
1.2. Prevalenţă şi evoluţie
10-25% pentru femei
5-12% pentru bărbaţi
!!!Riscul cel mai ridicat se înregistrează la persoanele cu vârsta
cuprinsă între 18-44 ani (Leahy, R., L., Holland, S., J., 2012).
Risc ridicat pentru:
a) Persoanele separate, divorţate, văduve
b) Persoanele ce locuiesc singure în mediul urban
c) Persoanele ce au în familie cazuri de suicid, depresie, consum de
alcool
1.3. Elemente şi tulburări asociate
a) Tulburări anxioase
b) Abuzul de substanţă
c) Tulburări de personalitate
d) Boli fizice
1.4. Diagnostic diferenţial
-distimie
-tulburarea bipolară I şi II
-tulburarea ciclotimică
-tulburarea schizo-afectivă
2. Noţiunea de vulnerabilitate
Vulnerabilitate, este o trăsătură, nu o stare şi este privită
ca fiind endogenă şi poate fi prezentă în stare latentă până la
interacţiunea cu un eveniment stresor care poate declanşa
simptomatologia şi evidenţia în acest sens şi prezenţa
vulnerabilităţii latentă până în acel punct.
„Vulnerabilitatea clinică a fost definită în termeni de variabile
ce formează un risc crescut”(Aaron, T., Beck, 2008, p.971)
2.1. Perspectiva diateză-stres
a.Diateză- Stres – depresia este rezultatul interacțiuni dintre
factorii cognitivi și stresori din mediu.
b. Diateza cognitivă în Modelul diateză-stres- Beck a fost
primul care a argumentat faptul că depresia este rezultatul
structurilor cognitive dezadaptative
Experienţe adverse în
perioada de dezvoltare
Biasare cognitivă
negativă şi pervazivă
Scheme disfuncţionale
(vulnerabilitatea cognitivă)
Activarea printr-un
eveniment stresor
2. Reprezentarea grafică a modelului de dezvoltare adepresiei
conform perspectivei diateză-stres (Aaron, T., Beck, 2008, p.972)
2.2. Perspectiva cognitivă
Teoria lui Aaron T. Beck
Gândurile negative
automate
Convingeri
dezadaptative
Schema cognitivă
negativă
ERORI COGNITIVE ŞI TRIADA COGNITIVĂ SPECIFICE ÎN
DEPRESIE
2.3. Perspectiva lipsei de speranţă
-atribuirile exterioare pentru evenimentele pozitive și interioare
pentru evenimentele negative, care duc la depresie
- aceste atribuiri , singure, nu duc la un stil al lipsei de speranță
dar dacă evenimentele negative apar în relațiile cu persoane
semnificative- apariția unui patern de atribuiri interne stabil și
global.
2.4. Perspectiva ataşamentelor
Vulnerabilitatea cognitivă conform teoriei atașamentului se
referă la riscul care apare în momentul unui atașament
disfuncțional și care este datorat unor variabile cognitive.
Modele interne de lucru- reflectă reprezentări cognitive ale
unor relații care au fost generalizate cu persoane semnificative
în existența primară.
2.5. Legătura Cognitiv- Interpersonală în Depresie și Vulnerabilitate
• procesele cognitive sunt calea prin care factori precum
evenimentele interpersonale sunt legate de depresie.
• Evenimentele stresante nu se întâmplă uneori oamenilor
independent de acțiunile lor.
• Toate comportamentele sociale sunt mediate cognitiv
• Persoana interpretează informațiile sociale și determină
răspunsurile comportamentale, ceea ce ne arată modul în care
structurile cognitive, precum modele de lucru percep acțiunile
celuilalt.
•
În cazul vulnerabilități în depresie, comportamentele celorlalți
sunt procesate prin intermediul schemei depresonogenocă a
vulnerabilități.
3. Cercetarea în domeniul vulnerabilităţii
cognitive
3.1. Studiile de inducere a unei stări emoţionale
Aceste studii au la bază perspectiva diateză-stres ce este
centrală multor teorii cognitive asupra depresiei. În esenţă se
aşteaptă ca structurile cognitive negative legate de sine să se
activeze în situaţii de stres indus, aceste structuri fiind mai apoi
evaluate.
Rezultatele acestor studii arată nu doar faptul că aceste
scheme se activează ci şi faptul că tind să se asocieze cu un
anumit grad de vulnerabilitate faţă de experimentarea depresiei
în sine.
3.2. Studii ce au la bază un factor ridicat de risc
3.2.1. Proiectul Temple-Wisconsin asupra
Vulnerabilității Cognitive în Depresie
*Stil inferențial negativ- procesare extinsă a informațiilor
negative în defavoarea celor pozitive;
**Vulnerbilitatea poate fi explicată și prin expunerea la un
stil parental cu exprimare a cognițiilor negative dar și a
maltratării;
3.2.2. Congruența dintre personalitate și stresul vieții și
vulnerabilitatea la depresie
• examinează legăturile dintre apariția evenimentelor de viață și
sensibilitățile specifice.
• Potrivirea dintre stilul cognitiv și stresul de viață congruent
duc la un nivel ridicat al depresiei.
*Stil negativ cognitiv + stil de viață sociotrop/dependent = nivel
ridicat al depresiei;
* Stil negativ cognitiv + stil de viață autonom/critic = nivel mai
scăzut al depresiei decât în primul caz;
3.2.3. Ataşamentul părinte-copil
Se vehiculează ideea conform căreia forma de
ataşament şi cogniţiile asociate acesteia şi depresiei,
reprezintă de fapt rezultatul interacţiunilor dintre părinte şi
copil.
●două tipuri de ataşament care par să creeze o oarecare
vulnerabilitate la depresie:
a) De tip neglijent, rece
b) De tip supraprotector (control exagerat)
3.2.4. Abuzul timpuriu și experiențele de maltratare
Istoria unor experiențe adverse timpuri (abuz), pot produce
anumite patternuri cognitive timpuri care mai târziu conduc
la dezvoltarea depresiei.
4. Factori implicaţi în vulnerabilitatea
cognitivă
O serie de studii au putut concluziona că un factor demn de
luat în calcul atunci când vorbim despre vulnerabilitatea
cognitivă la copiii cu risc în a dezvolta depresie, îl reprezintă
prezenţa depresiei la părinte.
Alte studii, susţin că nu doar părinţii sunt relevanţi în
această ecuaţie ci orice figură relevantă în viaţa copilului, cum
ar fi profesorii sau partenerii cu care formează relaţii romantice.
Relaţiile interpersonale
Atașamentul în crearea/apariția Vulnerabilității Cognitive
5. Menţinerea depresiei
5.1. Schema tiranică de sine
Greenwald (1980, în Ingram, R., E., Miranda, J., Segal,
Z., an?), a revizuit o serie de studii care sugerau faptul că prin
biasarea prezentă în procesarea informaţiilor, cum ar fi atenţia
selectivă, persoanele tind să îşi rescrie trecutul cu scopul de a
se proteja, de a se simţi mai bine.
triada cognitivă negativă
5.2. Procesarea top-down/Bottom-up a informaţiei
Mulţumim pentru atenţie!

similar documents