Klasa I - Gimnazjum w Świnnej

Report
Gimnazjum
im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Świnnej
Ul. Wspólna 58
Dyrektor:
mgr Mariola Micherda
www.swinnagim.pl
e-mail: [email protected]
Tel. 33 863 80 09
ROK SZKOLNY 2013/2014
RENATA JURASZ- PRZEWODNICZĄCA
LUCYNA JURASZ – ZASTĘPCA
HELENA HYLIŃSKA – SEKRETARZ
RODZAJ ZAJĘĆ
NARKOTYKOM MÓWIMY NIE!
PROWADZĄCY
UZALEŻNIENIA I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA
Lucyna Pavcio-terapeutka
I, II, IIIa,b,c
STOP PRZEMOCY
psycholog. Policjant
I, II, IIIa,b,c
SKUTKI UZALEŻNIEŃ
ks. Walusiak –Ośrodek „Nadzieja” I, II, IIIa,b,c
w Bielsku-Białej
policja
I, II, IIIa,b,c
AKTY PRAWNE REGULUJĄCE
POSTĘPOWANIE Z MŁODZIEŻĄ NIELETNIĄ
UCZESTNICY
Edyta Maklakiewicz
I , II
Psycholog Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Żywcu
WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA
PRZYCZYNY I PRZEJAWY DEMORALIZACJI
Policja
Policja
I, II, IIIa,b,c
I, II, IIIa,b,c
ZDROWY TRYB ŻYCIA
OD DZIEWCZYNKI DO KOBIETY
Janina Zieleźniak -Johnson
Janina Zieleźniak -Johnson
I, II, IIIa,b,c
I, II, IIIa,b,c
ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE-WPŁYW
NA NASZE ŻYCIE
Lucyna Pavcio-terapeutka
I, II, IIIa,b,c
ZAJĘCIA INTEGRACYJNE
psycholog poradni
I
UCZUCIE CZĘŚCIĄ ŻYCIA-NORMY
I ZASADY WSPÓŁŻYCIA W KLASIE
psycholog poradni
IIIa,b,c
TECHNIKI UCZENIA SIĘ
psycholog poradni
II
DORADZTWO ZAWODOWE
pedagog szkolny-doradca
zawodowy
psycholog poradni
IIIa,b,c
KOMUNKACJA INTERPERSONALNA
W KLASACH
KONKURSY O TEMATYCE
ANTYUZALEŻNIENIOWEJ
PRZEDSTAWIENIE „JUTRO MOŻEMY BYĆ
SZCZĘŚLIWI”
I, II
WYJAZDY, IMPREZY KULTURALNE, KONKURSY
RODZAJ IMPREZY
WYJAZD DO TEATRU NA SPEKTAKL „BALLADYNA” -TEATR POLSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
WYJAZDY DO KINA
ZAJĘCIA EDUKACYJNE-ŻYWA LEKCJA HISTORII -SARMATYZM
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
RAJD EKOLOGICZNY „ CZYSTE GÓRY”
LEKCJE MUZEALNE „Gwary”
HABSBURGOWIE NA ŻYWIECCZYŹNIE - prelekcja /Adam Tracz/
DZIEŃ CZEKOLADY
DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA
ŚLUBOWANIE KLASY I
WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO
UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE
WYJAZD NA BASEN DO SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ZAJĘCIA REKREACYJNO-SPORTOWE NA DĘBINIE
KONKURSY PRZEDMIOTOWE
Gminne rozgrywki sportowe
Sztafetowe biegi przełajowe:
Dziewczęta – I miejsce
Chłopcy – I miejsce
Piłka nożna:
Dziewczęta – III miejsce
Chłopcy – II miejsce
Piłka koszykowa:
Dziewczęta – II miejsce
Chłopcy – I miejsce
Ogólnopolski konkurs ekologiczny: „Poznajemy
Parki Krajobrazowe Polski”.
III etap powiatowy – II miejsce
Ekologiczny konkurs: „Żywiecki Park Krajobrazowy”
– I miejsce i awans do etapu wojewódzkiego w
Będzinie.
Drużyna w składzie:
Paweł Seemann, Daniel Targosz,
Anna Kantyka, Magdalena Tyc
Podsumowanie wyników
klasyfikacji za I semestr
roku szkolnego 2013/14
Średnia
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
średnia
3.2
3.1
klasa I
klasa II
Klasa I – 3,60
Klasa II – 3,73
Klasa IIIA – 3,31
Klasa IIIB – 3,73
Klasa IIIC – 3,52
klasa IIIA
Klasa IIIB
Klasa IIIC
Uczniowie ze średnią powyżej 4,75
/wyróżnienie – czerwony pasek na świadectwie/
Klasa I
Kinga Graca – 5,1
Izabela Jurasz – 5,0
Klasa II
Aleksandra Dudzik – 4,9
Anna Piecha – 4,86
Seemann Paweł – 4,83
Daniel Targosz – 4,76
Elżbieta Tyc – 4,8
Klasa IIIA
Barbara Widuch – 4,93
Karolina Duc – 4,75
Klasa IIIB
Anna Kantyka – 4,86
Edyta Pach – 4,96
Joanna Stokłosa – 4,78
Klasa IIIC
Michał Krzyżowski – 5,01
Frekwencja
96.00%
94.00%
92.00%
90.00%
frekwencja
88.00%
86.00%
84.00%
82.00%
klasa I
klasa II
Klasa I – 93%
Klasa II – 92,3%
Klasa IIIA – 87,3%
Klasa IIIB – 91,2%
Klasa IIIC – 95%
klasa IIIA
klasa IIIB
klasa IIIC
Uczniowie ze 100% frekwencją
w I semestrze:
Weronika Janik – kasa I
Kinga Graca – klasa I
Natalia Gawron – klasa II
Karolina Barabasz – klasa IIIC
Joanna Wiewióra - IIIC
Kalendarz II-go semestru roku szkolnego
2013-2014
Ferie zimowe: od 20.01 do 31.01.2014
Wiosenna przerwa świąteczna: od 17.04 do 22.04.2014
Egzamin gimnazjalny: od 23.04 do 25.04.2014
Dni wolne:
1 – 2 maja
19 – 20 czerwca
25 – 26 czerwca
Zakończenie roku szkolnego: 27 czerwca
20 września uczniowie naszego
gimnazjum wybrali swoich
przedstawicieli, oddając swoje
głosy do urny wyborczej.
Zwyciężyła Magdalena Bąk z 3A.
Gratulujemy zwycięstwa i
liczymy na aktywne wspieranie
naszych inicjatyw i
reprezentowanie wszystkich
uczniów naszego gimnazjum.
Społeczność szkolna
świętowała 95. rocznicę
odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Po krótkiej części
artystycznej odbył się quiz
historyczny "Polska
niepodległa". Zwycięzcy
otrzymali nagrody. Bardzo
przyjemnym i "smacznym"
akcentem okazał się
poczęstunek z białoczerwonych ciasteczek.
Uroczystość minęła w
świątecznej i radosnej
atmosferze.
14 października w dniu
Święta Edukacji
Narodowej odbyło się
uroczyste spotkanie
całej szkolnej
społeczności. Klasa
pierwsza złożyła
ślubowanie na sztandar
Gimnazjum im. Marii
Skłodowskiej-Curie w
Świnnej.
21 września kl. I była na
zajęciach integracyjnych
w "Dębinie". Wspólne
zabawy i rozmowy
sprzyjały dobrym
relacjom i poznawaniu
się z wychowawczynią
Panią Alicją Zielińską Biegaj.
Klasa 1 świetnie bawi się
w swoim gronie.
Zorganizowała halloween
i mikołajki.
15 listopada br.
odwiedziła nas Grupa
Artystyczna
Rekonstrukto z
programem
"Staropolski
Sarmatyzm i Epoka
Szlachecka". Artyści
przybliżyli uczniom
genezę i ideologię
sarmatyzmu,
zaprezentowali modę z
epoki, uzbrojenie i
metody walki oraz dali
pokaz inkwizytorskich
procesów czarownic.
Klasa IIIb spotkała się
z panem Adamem
Traczem, autorem
książek o żywieckich
Habsburgach, w
rocznicę śmierci
arcyksiężnej Marii
Krystyny. Prelegent
przedstawił historię
znakomitego rodu
oraz zasługi jej
członków dla
Żywiecczyzny.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Dziękujemy za uwagę!

similar documents