Formarea si repartizarea veniturilor

Report
Colegiul Economic “Transilvania”
Profesor: Bălan Sorina
Elev: Niculina Anastasia
An școlar: 2012-2013
Clasa a XI-a A
 Repartizarea veniturilor este o convenţie de finanţare prin care o entitate
guvernamentală alocă o cotă din veniturile obţinute din impozite unei alte entităţi
guvernamentale.
 În economia contemporană formarea veniturilor, ca finalizare a activităţii economice şi
ca realizare a scopurilor tuturor ageniţilor economiei, are loc pe piaţă.
 Venitul reprezintă sumele încasate sau de încasat de la alte persoane fizice sau juridice
sau aşa spus afluxuri de avantaje economice obţinute de întreprindere în cursul
perioadei de gestiune sub formă de majorare a activelor şi micşorare a datoriilor, care
duc la creşterea capitalului propriu a întreprinderii




Profitul
Salariul
Dobânda
Renta
 Unul dintre veniturile care se obțin în cadrul societății este profitul.Aceasta în sens
foarte larg, poate fi privit ca fiind căștigul realizat, în formă bănească, de către cei
ce inițiază și organizează o activitae economică.
 Tipuri de profit: -profit normal și supraprofit
- profit brut și net
-profit legitim si nelegitim
 Formula de calcul:
Pr=veniturile din activitatea comercială a unui agent economic- cheltuielile făcute în
acest sens
 Salariul apare ca venit ce revine factorului muncă datorită participării nemijlocite a
lui la activitatea economică.Salariul, în condițiile contemporane constituie pentru
toate țările, cel mai important venit din societate.
 Forme de salarizare: - după timpul lucrat
-salariul în acord
 Tipuri de salarii:-de bază și adaosuri
-brut și net
-nominal și real
-individual și colectiv
 Dobânda reprezintă o altă formă a venitului creat în societate și anume, venitul ce
revine factorului capital.Dobânda apare atunci când, posesorul capitalului
transferă capitalul său, prin împrumut, unul întreprinzător.
 Formula de calcul a dobânzii (D):
D = C∙i∙n, unde:
C = valoarea creditului (suma de bani împrumutată);
i - rata dobânzii (preţul plătit pentru a dispune pe timp de un an de 100 u.m.;
i = D/C ∙100);
n – durata creditului (în ani).
 Este un venit regulat pe care îl aduce o proprietate, fără ca posesorul acesteia să
depună vreo activitate productivă.Renta este același lucru cu prețul pământului.
 Tipuri de rentă:
• Renta funciară
• Renta minieră
• Renta în construcţii
• Renta de monopol
• Renta de abilitate
• Renta consumatorului
• Renta producătorului
• Renta conjuncturală
• Renta economică
Venitul Național, personal și disponibil
 Venitul Național constituie expresia veniturilor încasate de proprietarii factorilor de
producție datorită contribuției lor la crearea de bunuri și servicii.
 Venitul personal: mărimea venitului personal se determină scăzând din venitul
național contribuțiile pentru asigurări sociale, taxele pe veniturile corporațiilor,
profiturile nedistribuite și la care se adaugă plățile de transfer ale guvernului
( pensii, compensații, ajutoare) și dobânzile plătite pentru datoria publică.
 Venitul personal disponibil reprezintă acea parte a venitului personal din care s-au
redus impozitele pe veniturile personale plătite administraţiei centrale, federale şi
locale.
În concluzie se poate spune că formarea veniturilor
are loc pe piață, iar formele de venit în economia de
piață au ca surse de formare sau munca sau
proprietatea , dobânda sau renta.

similar documents