Oxigenul - anisoarailie

Report
OXIGENUL
Structura atomului
A=16
O
Z=8
Configurația electronică:
1(K): 2 é
2(L): 6é_________
Locul în sistemul periodic: 8
Grupa: a VI- A
Perioada a 2-a
Procesul de ionizare:
:Ӧ: +2é→:Ӧ: -2
¨
Valența: OII
Electrovalența: -2
Covalența: 2
Caracter chimic: nemetal
Masa moleculară: 16 u.a.m
1 mol = 16 g și conţine 6,023 • 10²³
atomi
Mo₂ = 2 • Ao = 2 • 16 = 32 u.a.m
1 mol de molecule = 32 g
Oxigenul este un
amestec de
3 izotopi
16
O
8
17
O
8
18
O
8
Caracteristici
•
•
•
Reprezintă cel mai răspândit
element de pe Pământ, aflându-se
în proporție de 49 %.
În stare liberă îl regăsim în aerul
atmosferic, în proporție de 21%.
Îl regăsim și sub formă de compuși
anorganici, cum ar fi oxizii, bazele,
sărurile
oxigenate
și
acizii
oxigenați.



‒
‒
A fost obținut în anul 1771 de către
chimistul Joseph Priesley.
În anul 1776, Lavoisier afirmă existența
oxigenului în compoziția aerului.
Există sub forma a două substanțe
simple, numite forme alatropice (diferă
prin numărul de atomi):
O₂ - oxigen (moleculă diatomică)
O₃- ozon (moleculă triatomică)
METODE DE OBȚINERE
În domeniul industrial:
• 1. Distilarea fracționată a aerului lichid.
• 2. Electroliza apei alcaline ( H2O+NaOH )
 Electroliză = procedeul de descompunere al
unei substanțe cu ajutorul curentului
electric
2 H2O → 2 H 2 + O 2


•
•
În laborator :
1. Electroliza apei acidulate ( H2O+H2SO4 )
2 H20 → 2 H2 + 02
2. Descompunerea substanțelor oxigenate descompunerea catalitică a apei oxigenate
2 KClO → 2 KCl + O2
2 HgO → 2 Hg + O2
2 AgO → 2 Ag + O2
4 CuO → 2 Cu2O +O2
H2O2 → H20+1/2O2
PROPRIETĂȚI FIZICE




ρ =1,4289 g/L mai greu decât aerul; de
aceea se poate culege în vase care se ţin cu
gura în sus;
se lichefiază la temperatura de -183˚C;
este incolor, inodor și insipid;
parțial solubil în apă.
PROPRIETĂȚI CHIMICE

Datorită reactivității chimice mari, poate să se
combine cu toate elementele.

Oxigenul formează compuși cu legături
covalente (prin punerea în comun a celor doi
electroni cu electronii de valență ai altor
nemetale, rezultând molecule) și ionice (prin
acceptarea a doi electroni cedați de metale)
Arderile elementelor în oxigen duc la formarea
oxizilor:
a) Reacția oxigenului cu metale - oxizi ai metalelor/metalici:
2Mg+ O₂ → 2MgO
2Cu+ O₂ → 2CuO
2Ca + O2 → 2CaO
4Al + 3O2 → 2Al2O3
b) Reacția oxigenului cu nemetale - oxizi ai nemetalelor/nemetalici:
S+ O₂ → SO₂
2H₂+O₂ → 2H₂O
c) Reacția oxigenului cu substanțele organice:
CH₄ +2O₂ → CO₂+ 2H₂O
C₂H₂+5/2 O₂ → CO₂+H₂O
o
a)
b)
Reacțiile chimice prin care un element sau o
substanță se combină cu oxigenul se numesc
reacții de oxidare:
oxidări vii- însoțite de degajare mare de
căldură;
oxidări lente- nu produc căldură apreciabilă.
‼
‼
‼
Nu reacționează direct cu gazele rare, halogenii, cu
aurul și platina;
La nivel celular, oxigenul are rol în metabolismul
alimentelor. Energia liberă în timpul
metabolismului este necesară pentru activitatea
fizică și psihică și pentru menținerea temperaturii
corpului;
Oxigenul nu arde, dar întreține arderea.
Utilizări
1. MENȚINE VIAȚA PE PĂMÂNT
2. TĂIEREA ȘI SUDAREA METALELOR
3. OBȚINEREA OXIZILOR ȘI ACIZILOR
4. INDUSTRIA OȚELULUI
5. AGENT DE ÎNĂLBIRE
6. OBȚINEREA FONTEI
7. OXIGENOTERAPIE
8. MĂȘTI CU BUTELII DE OXIGEN PENTRU
AVIATORI ȘI SCAFANDRI
9. EXPLOZIBILI
ROLUL OXIGENULUI PENTRU CORPUL UMAN
24
25
26

LINK-URI UTILE:
 http://www.cerceteaza.eu/2011/04/oxigenulo-unelement-principal-implicat.html
 http://chimie.freevar.com/oxigen-gaz.html
 http://ro.wikipedia.org/wiki/Oxigen#Propriet.C4.83.C8
.9Bi_fizice
 Oxigen lichid:
https://www.youtube.com/watch?v=1EE7FjW5T7E
OXIGEN LICHID
PROIECT REALIZAT DE:
Dragulschi Teona
Grigore Roxana
Hizanu Mădălina
Ivli Cristina
Moldoveanu Elena
Simionov Daniel
Robu Teodora
Clasa a VIII-a C
Profesor coordonator: Anișoara Ilie
Anul școlar: 2013-2014

similar documents