*ím se li*íme od zví*at

Report
Starost o mláďata
 Většina živočichů se stará
o svá mláďata jen v
období krátce po
narození do doby, než se
osamostatní
 Lidé se zajímají o členy
své rodiny po celý život
Postižení jedinci
 Většina živočichů se
nestará o postižené
jedince, a ti se stávají
snadnou kořistí
 Zdravý lidé pomáhají
postiženým
spoluobčanům , aby
mohli svůj život
prožívat co
nejvhodněji.
Staří , nemocní jedinci
 Pokud jsou mezi
živočichy někteří staří
nebo nemocní jedinci,
ostatní je většinou
vyženou ze svého stáda
nebo tlupy
 Lidé projevují starým
lidem úctu a respekt.
Pohyb
 Živočichové se pohybují
převážně při lovu nebo
při útěku před nepřáteli
 Lidé se rádi pohybují
jen tak, pro potěšení.
Sportují, chodí na
výlety nebo procházky
Práce
 Pokud zvířata
vykonají nějakou
práci, tak jen proto,
že je k tomu člověk
vycvičil
 Lidé vykonávají
práci pro potěšení,
zvláště když vidí, že
je jejich práce
prospěšná ostatním
Zábava, koníček
 Málo živočichů věnuje
čas zábavě.
 Lidé si snaží najít volný
čas na koníčky
partnerství
 Živočichové se velmi
často po spáření nebo
odchování potomků
rozdělí.
 Lidé si pečlivě vybírají
partnera pro založení
rodiny a zůstávají spolu
Reflex
 = reakce na podnět,
vždy stejná
 Př. dotkneme se
teplého - ucukneme
 Stejné reflexy mají
všichni živočichové
včetně člověka, rodí se s
nimi
 Je to tzv. druhová paměť
Individuální paměť
 Nedědí se
 Je to dovednost, kterou
se musí každý sám
naučit
 Ptáci a savci jsou schopni
pochopit pojem čísla a
rozumně jednat
 Motorem učení je
zvědavost a hra
Sociální chování
 Život v párech nebo ve
stádech
 Výhody:
 Ochrana před nepřáteli
 Získávání potravy
 Budování staveb
 Výchova mláďat
 Dělba práce
Člověk
-jedinečný svým vysoce
vyvinutým mozkem a
intelektem.
- nejdokonalejší
komunikační systém řeč.
Kvíz
 Jak dlouho se živočichové starají o svá mláďata?
 Po období krátce po narození, než se osamostatní.
 Živočichové se věnují zábavě málo nebo hodně času?
 Málo.
 Čím je člověk jedinečný?
 Vysoce vyvinutým mozkem a intelektem.
 Napište jeden reflex?
 Uchopovací, sací, ucuknutí reflex.
Zápis
 Čím se lišíme a v čem jsme s stejní
 Člověk se liší od zvířete svým vysoce vyvinutím
mozkem a intelektem. Jediný ovládá řeč, která je
nejvyspělejším komunikační, systémem. Pracuje a
vyhledává zábavu.
 Naše anatomická stavba, reflexy a zákonitosti chování
jsou nám, stejně jako Zvířatům vrozeny – dědičně
zakódovány. Je to tzv. druhová paměť.
 Dovednosti, které se musí člověk a zvíře naučit, jsou
paměti individuální, motor tohoto učení je zvědavost a
hra
zdroj
Text
 Kniha: Chováme
se jako zvířata – Zdeněk
Veselovský
 Učebnice
Obrázky
Google
•

similar documents