Prezentace aplikace PowerPoint - VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1

Report
Masná 18, Praha 1
Prezentace oboru
Provoz a ekonomika dopravy
zaměření
Železniční doprava
z pohledu studentů
Foto: exkurze – DKV Praha 2008
V prvním a druhém ročníku se zaměřujeme na
všechny druhy dopravy, až ve třetím a čtvrtém
ročníku se věnujeme detailněji našemu
zaměření. Probíráme zejména železniční
předpisy D1 a D2 a poté další náležitosti, které
se týkají železniční dopravy. Tento předmět je
pro nás také maturitní a proto je velmi důležitý.
• Předmět je rozdělen na:
– osobní přepravu (3. ročník),
– nákladní přepravu (4. ročník).
• Maturita z přepravy je složena převážně
z otázek z nákladní sféry, která je více náročná
než její sokyně osobní .
• Osobní přeprava:
– vymezení vztahů mezi dopravci a cestujícími,
– druhy jízdného,
– povinnosti zaměstnanců
• KC1, KC2, SPP aj.
• Nákladní přeprava
– dokumenty a náležitosti,
– výpočet přepravného,
– postupy při podání zásilky.
foto: vlaky.net
• Naučíte se, z čeho se skládají a jak fungují
všechny součásti od výhybek po součásti a
obsluhu zabezpečovacích staničních
i traťových zařízení.
• K výuce se používá náš originální týmový
simulátor DOP3Sim, který je velmi univerzální
- můžeme procvičovat právě probírané učivo.
Výukový simulátor vyvíjený na naší škole
umožňuje vytvořit libovolně dlouhou virtuální
železniční trať, kde každý z nás obsluhuje jednu
stanici nebo pracoviště.
Program simuluje různá staniční i traťová
zabezpečovací zařízení a zvládá jejich libovolnou
kombinaci. Vedle zabezpečení jízd vlaků nechybí
ani posun, simulace sdělovacího zařízení,
dopravní dokumentace a další.
Uplatnění je zejména u železničních dopravců,
po zaškolení např. na pozici výpravčí, průvodčí,
strojvedoucí, vozmistr, dispečer.
Mnoho studentů pokračuje ve studiu na VOŠ
nebo VŠ.
V rámci studia je možné čerpat stipendijní
program ČéDés.
Děkujeme za pozornost
a těšíme se na vás.

similar documents