Vorming

Report
PSYCHOLOOG BIJ DEFENSIE
Kies uw loopbaan!
Defensie rekruteert
Inhoud
•
•
•
•
Selectieprocedure
Militaire en professionele vorming
Defensiepsycholoog: Loopbaan
Het werk bij de Dienst Onthaal en
Oriëntatie (DOO)
• De voordelen van een job bij Defensie
• Contact & Info
Selectieprocedure
en sleuteldata
• 25 juni 2014: Deadline inschrijvingen
• Selectie: medisch, sport, intellectueel potentieel, psychotechnische
proeven, interview en groepsproeven in DOO (Neder-OverHeembeek)
• 30 juni 2014: Academische proeven (1ste en 2de landstaal) in de
KMS te Brussel
• Tussen 1 en 19 september 2014: Gestructureerd interview
(beroepsproef voor een jury) in DOO
• 23 september 2014: Commissie
• 6 oktober 2014: inlijving in Campus Saffraanberg (Sint-Truiden)
Vorming
• Militaire Initiatiefase (MIF) in Saffraanberg
• Fase TEAM en SECTIE kort in Saffraanberg
• Fase PILLAR Short in Arlon
• Fase PELOTON kort in Saffraanberg
• Professionele vorming in DOO
Vorming
• MIF – Team – Sectie Kort – Pillar Short – Peloton Kort
Vorming
 MIF (Campus Saffraanberg)
• 8 à 9 weken
• Kennismaking met het militaire milieu
• Basisvaardigheden (wapenmanipulaties,
schietoefeningen, reglementen, kaartlezen,
camouflage, bivak, tactiek, eerste zorgen…)
• Marsen en drill
• Sport
• Internaatsysteem
Vorming
 Fase Team
• 5 weken
• Toepassen van kennis en vaardigheden uit MIF, in
teamverband (per 3 of 4)
• Veel op terrein (tactische oefeningen en bivak)
 Fase Sectie Kort
•
•
•
•
4 weken
Leren leiden van een sectie (8 à 10 personen)
Bevelen en briefings geven
Veel kaartleesoefeningen/marsen.
Vorming
 Fase Pillar Short (Arlon)
• Ongeveer 2 weken
• Patrouille, CRC, MOUT
 Fase Peloton Kort
• 1 week
• Voornamelijk theorielessen (evalueren van personeel,
het organiseren van een schietstand, reglementen…)
Vorming
 Professionele vorming en stage (DOO)
• +- 12 maanden
• Training “on the job” als psycholoog binnen
het domein van de selectie
• Statutaire sportproeven (MTLG)
• Taalcursus Frans van 3 weken (KMS) en
taalexamen
Defensiepsycholoog:
Loopbaan
• 5 jaar als selectiepsycholoog bij DOO
• Doorstromen naar andere functionele
domeinen:
– HR
– Ops (RMO)
– CGG (Therapeutisch)
– R&T (Onderzoek)
– Andere (studentenbegeleiding, docent aan de
KMS, preventieadviseur)
Selectiepsycholoog
Taken en verantwoordelijkheden:
• Interviews afnemen
• Analyse, interpretatie en integratie van de resultaten
van de verschillende psychotechnische proeven
• Observatie en scoring groepsproeven
• Eindverantwoordelijkheid voor het verslag van iedere
kandidaat
• Feedback naar de kandidaat en oriëntatie naar een
goede person-job fit
• Exit-gesprekken met de kandidaat-militairen die
Defensie verlaten
Selectiepsycholoog
Extra’s:
• Kennismaking eenheden (infodagen, …)
• Specialisaties
– PsyDive, PsyAir
– Exit
• Parrainage: keuze eenheid
• Na voorbereiding: zending naar het
buitenland (in versterking team RMO)
Selectiepsycholoog
Bijkomende taken:
• Coaching en vorming van collega’s
• Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek
• Werkgroepen
• Vormingen en opleidingen
• Stagiairs opvolgen
• Jobdagen en infosessies
• Militaire parades (bv 21 juli)
• Sportmanifestaties
Voordelen Defensie
• Een aantrekkelijk en groeiend loon
• Gratis openbaar vervoer voor woonwerkverkeer + reductiekaart NMBS
• Tussenkomst in kosten dokter, tandarts, kinesist
• Gratis hospitalisatieverzekering (DKV)
• Premies voor oefeningen, manoeuvres en
zendingen
• Sporten tijdens de werkuren
VRAGEN??
Contact & Info
• www.mil.be
• www.saffraanberg.be
• Opendeurdag Campus Saffraanberg: 23 maart
2014
• Informatiecentra Defensie
• Gratis nummer: 0800 333 48
• Meer info:
[email protected] of 02/2645094
[email protected] of 02/2645391
Bedankt voor jullie aandacht en
hopelijk tot ziens!

similar documents