Tanker og erfaringer - opsamling fra Rudersdal kommune

Report
Skolens samarbejde med
omverdenen
Tanker og erfaringer fra Rudersdal Kommune
Politiske møde om folkeskolen
3. december 2014 – Fredericia
Martin Tinning og Anette Schjødt Thorsen
Oplæg for skolernes
ledelsesteam, august 2013
Grundlæggende overvejelser
• Samarbejdet med omverdenen skal bygge på elevernes behov
og ikke omvendt.
• Samarbejdet med omverdenen skaber mulighed for at tilføre
eleverne oplevelser/ viden/kompetencer, som skolen ellers ikke
ville kunne tilbyde.
• Samarbejdet med omverdenen kan virke som ”rugekasse” for
elevernes særlige talenter.
• Samarbejdet med omverdenen kan gøre læringen relevant og
nærværende.
Break through – Stonefields School, Auckland, NZ
March 2013 Stonefields School Auckland New Zealand
interview with a student
https://www.youtube.com/watch?v=ZEBptQX2-c8
Om at følge sin passion, sin interesse, at kunne vælge og
samarbejde med andre.
Gode erfaringer fra et bredt samarbejde
• Foreninger – Skolefritidsklubberne-SFK
• Ungdomsuddannelser - Science
• Musikskolen – Kompagnonundervisning
• Ung i Rudersdal - UngAkademi
• Folkekirkens skoletjeneste
• Naturskolen i Rådvad og Rude skov
• Kulturinstitutioner – museer, biblioteker og biograf
• Erhvervsliv – Den bæredygtige skole
3 eksempler
• Musikskolen
- samarbejde igennem mere end 30 år
- kompagnonundervisning i børnehaveklasser på alle skoler
• Ungdomsuddannelserne
- samarbejde gennem de sidste 8 år
- Science på mellemtrinnet og udskolingen
• Foreninger og kulturinstitutioner
- Samarbejde gennem de sidste 6 år
- 100 samarbejdsaftaler med Skolefritidsklubberne (SFK)
Lige lidt mere om samarbejdet om SFK
• Projektorganisation på tværs af fagområder
• Projektleder med et ben både i Kulturområdet og Skoleområdet
• Netværk
• Mulighedskatalog og samarbejdskontrakter
• Hjemmesiden – www.aabenskole.rudersdal.dk
• Speed-dating
• Samarbejdet har været alsidigt
• Målbart
• Økonomi har været i orden
Hvad så nu……………………………………………………………
Den åbne skole i Rudersdal - proces
• Udvalg sammensat på tværs af Skole- og Familieområdet og
Kulturområdet med en styregruppe og en projektgruppe
• Målet er at få skabt en projektorganisation, en ramme og et
samarbejdsværktøj, som faciliterer samarbejdet
• Involveringsproces – en lang række interessenter involveres
• Skabe enighed om målet med samarbejdet – børnene i centrum
• Skabe enighed om økonomien i samarbejdet
• Støtte skolerne i at få udarbejdet en principbeslutning
• Støtte aktører i at kunne indgå i samarbejdet med skolerne
Aktører
UngiRudersdal, Musikskolen,
Rudersdal museerne, Rudersdal
bibliotekerne, Gl. Holtegaard,
Naturskolen, Folkekirkens
skoletjeneste
Kulturog ungeinstitutioner
Natur der Bevæger
Rudersdal Ruten
ESCO
Jump4fun
Andre
Foreninger/fritidsliv
Skoler
Klassens forældre,
Trivselsforældre,
Skolebestyrelsen
Forældre
Erhvervsliv
Uddannelses og
forskningsinstitutioner
Birkerød Gymnasium, Nærum
Gymnasium, HTX, HHX,
Erhvervsskoler, DTU, Textilskolen
Idrætsforeninger
Spejder/FDF
Kulturelle foreninger
Natur og Friluftsliv
Pensionistforeninger
Boligforeninger
Erhvervsforeninger,
SCION DTU,
Handelsstandsforeninger,
forældres erhverv
Samarbejdsfelter
Musik
Håndværk og
Design
??
Natur
Historie
Internationalt
Bæredygtighed
Science
??
??
Idræt og
Bevægelse
FORMEN - I hvilket regi kan samarbejdet foregå?
Valgfag
Fag
UUV
Skole
Projekter
SFOtid
Forældre
Klasse
????
6 gode råd
• Det handler om børnenes læring – definer hvilken læring
• Gør jer klart, hvad I har og hvad I vil prioritere at udvikle
• Gør jer klart, hvad I kan, hvem der kan hvor meget og hvor det
er at samarbejdet styrker eller kompenserer
• Start med de lavt hængende frugter
• Sørg for økonomien – også på længere sigt
• Fortæl succeshistorierne
Kontaktoplysninger
Skole- og Familiechef
Martin Tinning, [email protected]
Udviklingskonsulent og projektleder for Den åbne skole i Rudersdal
Anette Schjødt Thorsen, [email protected]

similar documents