Fremtidens drikkevandsforsyning – www.futurewater.org

Report
FREMTIDENS DRIKKEVANDSFORSYNING
ET UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROJEKT,
STØTTET AF VTUF OG MILJØMINISTERIETS PROGRAM
FOR GRØN TEKNOLOGI
Bæredygtig ressource
Tidligere
teknologiudfordringer
Overholdelse af
drikkevandskvalitetskrav
Forsyningssikkerhed
Socio-økonomisk ansvar
Fremtidens
teknologiudfordringer
Udvidet vandkvalitet
Pris
INNOVATION EFTERSPØRGES
Det er ofte sagt, at vandselskaberne skal efterspørge ny teknologi
og nye løsninger – så vil det private erhvervsliv udvikle hvad der
skal til og dermed løse vandselskabernes udfordringer og skabe
nye jobs ! Gerne med eksportmuligheder for øje!
Det har vi så gjort! Og det er ikke at
bygge et nyt Vandværk som kan
fremstå som et ”fyrtårn”
HOFOR, Århus Vand og VandCenter Syd har drøftet de
kommende års udfordringer, og dem er der flere af end dette
projekt søger at løse.
ARBEJDSPAKKER:
6 arbejdspakker vedr.:
Energiforbrug & CO2-footprint
Målrettet investering og socio-økonomisk påvirkning
Reduktion af forureningsrisiko
Automatisering af indvinding og produktion
Omkostningsreduktion
Partnere:
• HOFOR - VandCenter Syd - Århus Vand (3-Vand)
• Krüger – Alectia – Grontmij – Orbicon – Eurowater – DTU Miljø
FREMTIDENS TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER
4
6
2
5
1
3
Råvand
WP1:
WP2:
WP3:
WP4:
WP5:
WP6:
Intelligent samstyring af boringer på kildepladser
Intelligent realtidstolkning af vandkvalitetsmålinger
Intelligent renoveringsstrategi (ledningsnet)
Intelligent samstyring af energiproduktion og energiforbrug
Pilotanlæg til forbedring af drikkevandskvalitet (kalkfældning)
Reduktion af forureningsrisiko fra atmosfærisk luft
OVERVEJELSER VED PROJEKTSTART
?
Oplandsbeskyttelse
?
Sekunda-vandbehandling
?
Onlinemåling i ledningsnettet
?
Reduceret membranfouling
?
?
Forbedret trykretablering
Profylaktiske mikrobielle barrierer
EKSPORTPOTENTIALE
Grundkrav for støtte:
Projekter skal have et eksportunderstøttende indhold
FYRTÅRNSPROJEKTET
Output af Future Water Projektet er ikke så
synlige, men har stor virkning
Virkemidler til markedsføring og Demo:
• Demonstrationsprojekter baseret på ny teknologi
• Virksomhederne får et udstillingsvindue!
• Eksportsigtet er i højsædet
• Sprog- og enhedsversionering af software
• Bygger på internationale platforme
• Hjemmeside på engelsk
• Internationale konferencer
• Film & animationer
• Strategiske samarbejder mellem partnere

similar documents