Klankleer

Report
KLINKERS
A
•Vorm kern van
lettergreep
•Gee klank aan
woord.
ARME
E
O
U
UIL
OUPA
EK
I
IS
KAT;GROTER
LIG;LOS;SUG
SAAG;LOOP;DUUR
LEEN
SIEN;SLOER;GEUR
DIFTONGE/TWEEKLANKE
TWEE/MEER KLINKERS WAT
AS EEN KLANK UITGESPREEK
WORD MAAR TOG AFSONDER
LIK GEHOOR WORD
MEDEKLINKERS
/KONSONANTE
W
B
G
TJ
N
EI
OEI
EEU
OU
UI
AI
OOI
mAndjie
AI
bEdjie
ÊI
rOtjie
OI
bYt
EI
1. Onderskei in die volgende woorde tussen klinkers en
tweeklanke:
a) Saldanhabaai
b) Opgeruimdheid
c) Bearbeiding
d) Miereter
e) Kinderbedjie
f) Moedermaatskappy
KLANKVERSKYNSELS
RONDING:
Geronde vokale –
grOter; dEUr; Oitjie
Ongeronde vokale –
stAAn;lEpel;mIER
ONTRONDING:
Deur
deer
Duur
dier
Muur
mier
Geronde klanke word
OORONDING:
plat uitgepreek
Mô; Neuf; Strônd –
Klanke oordrewe
gerond uitgespreek
anders
onbekend
Van die
bewonder
Op die
honde
anners
ombekend
vanie
hone
bewonner
opie
LETTERGREPE
•ont – le – ning
K V
•o –a-se
V
V
K
V
•de – par – te – men – te – le
K V
V
K
V V
•spi –oen
V
K
•in – ter – na – sio – na – le
K
K
V
V
V
V
= lettergreep eindig op V daarom oop lettergreep
= lettergreep eindig op K daarom toe/geslote lettergreep
KLANKGREPE
•Grepe waarin woorde verdeel word volgens die manier
van uitspraak.
Karre
ramme
hoor slegs een r DUS ka – re
Verdeel die volgende woorde in lettergrepe en dui aan watter
lettergreep geslote is en watter oop.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Onbillik
Magie
Draer
Verkeerde
Respek
Engel

similar documents