Analytiker & Holistiker

Report
Analytiker & Holistiker
Vänster och Höger hjärnhalva
Konflikt
Vad stämmer på dig?
Analytisk
Holistisk
• Använder mest vänster
hjärnhalva och studerar oftast
bäst om de har:
• Använder mest höger
hjärnhalva och studerar oftast
bäst om de har:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Har tyst omkring sig
Bra belysning
Sitter vid ett skrivbord
Inte småäter
Är ensamma när de
studerar
• Sitter stilla
Har ljud omkring sig
Har svag belysning
Sitter bekvämt
Småäter
Studerar tillsammans
med andra
• Rör på sig
Sätt att
tänka
Auditivt
minns
genom:
Visuellt
minns
genom:
Taktilt
minns
genom:
Kinestetiskt
minns
genom:
Analytiskt
Att
upprepa
ord eller
siffror högt
eller tyst
för sig själv
Att läsa, se
eller
observera
Att skriva
eller göra
anteckningar
Att röra sig
till musik,
få springa,
medan
man
koncentrer
ar sig
Holistiskt
Med musik, Att se
Att klottra, Att
lyrik eller
händelserbi teckna eller uppleva,
sångtexter lder, filmer rita kartor
dramatisera,
rollspel
Försök att använda alla sinnen när du
lär dig!
Testa inlärningsstil
•Visuell inlärning
•Auditiv inlärning
•Kinestetisk inlärning
•Hur: i grupper om ca. 4, varsin påse med 15 ”vanliga”
saker, en duk och protokoll.
Visuell inlärningsstil
•Lägg upp 5 saker på en rad.
•Låt testpersonen titta på dem i några sekunder.
•Dölj sakerna med en duk.
•Testpersonen får säga/skriva ner/rita sakerna i rätt ordning.
•Notera hur många saker testpersonen klarade.
•Är alla rätt – gör om testet men öka med ett föremål.
•Fortsätt tills det blir fel.
•Notera hur testpersonen valde att redovisa genom att
säga/skriva/rita eller på något annat sätt.
Auditiv inlärningsstil
•Säg 5 saker i en bestämd ordning (skriv på en fusklapp).
•Låt det gå några sekunder.
•Testpersonen får nu säga/skriva ner sakerna i rätt ordning.
•Notera hur många saker testpersonen klarade.
•Är alla rätt – gör om testet men öka med ett föremål.
•Fortsätt tills det blir fel.
•Notera hur testpersonen valde att redovisa genom att
säga/skriva/rita eller på något annat sätt.
Kinestetisk inlärnigsstil
•Lägg upp 5 saker på en rad utan att testpersonen ser dem.
•Lägg en duk över sakerna.
•Testpersonen får nu känna på sakerna under duken (inte titta!)
•Testpersonen får sedan säga/skriva ner sakerna i rätt ordning.
•Notera hur många saker testpersonen klarade.
•Är alla rätt – gör om testet men öka med ett föremål.
•Fortsätt tills det blir fel.
•Notera hur testpersonen valde att redovisa genom att
säga/skriva/rita eller på något annat sätt.
Protokoll – inlärningsstilar Testperson (TP):
Test 1 Visuell inlärning
•Hur många klarar TP första gången:
•Hur många klarar TP innan det blir fel?
•Hur redovisar TP (ringa in rätt alternativ) genom att:
•Säga
•Skriva
•Annat
Test 2 Auditiv inlärning
•Hur många klarar TP första gången:
•Hur många klarar TP innan det blir fel?
•Hur redovisar TP (ringa in rätt alternativ) genom att:
•Säga
•Skriva
•Annat
Test 3 Kinestetisk inlärning
•Hur många klarar TP första gången:
•Hur många klarar TP innan det blir fel?
•Hur redovisar TP (ringa in rätt alternativ) genom att:
•Säga
•Skriva
•Annat

similar documents