2014-01 HbbTV presentasjon

Report
HbbTV
Presentasjon per januar 2014
Hva er HbbTV?
• Internasjonal standard for tjenester på TV
– Alternativ til «app’er» og «smart TV portaler»
• Signaleres sammen med tv-sending
– Kringkastervennlig teknologi, ingen
«mellommenn» eller 3dje parter mellom
kringkaster og tv-seer
• Gir mulighet for berike tv-sendinger
– Kringkastere kan supplere innhold over Internett
med TV-sendingen
Hvordan fungerer HbbTV?
HbbTV eksempel
Trykk OK på fjernkontrollen for å følge utviklingen i Kongo direkte
Test 2013 modell HbbTV mottaker
HbbTV Workshop 27-28. feb 2013
Produsent
LG
Subj vurd
(1-10)
7
Browser
HbbTV versjon
MPEG Dash?
AppleWebKit/ 537.1 Safari
1.1.1
Nesten
(rundt hjørnet)
Panasonic
8
Egenutviklet?
1.2.1
Ja
Philips
8
Opera 11.60
1.1.1
Ja
Samsung
6
AppleWebKit/ 537.4 Safari
1.2.1
Sharp
6
Opera 12.10
1.2.1
Sony
5
Opera 12.00
1.1.1
x Opera
7
Opera 12.50
1.2.1
Nei(!). Avventer
signaler
i markedet
Ja, men fungerte
ikke pga bugs
Nei.
Avventer signaler
i markedet.
Kommer…
Kommentar
Virket dyktige representanter.
Ønsket å teste med MPEG Dash
strømmer, dialog per e-post.
Gode ambassadører med
teknisk god innsikt og god
respons på tv'en
Etterstreber å følge standarden.
Beste til å følge opp kunder.
Lover test-sample
Tregere enn forventet, og
manglet MPEG Dash selv om
uttrykket HbbTV 1.2.1 støtte
Skuffende ambassadører,
tilsynelatende lite teknisk innsikt
og noe uengasjerte
Skal lage løsnig for å håndtere
Dash for kunder, slik at de
slipper å implementere
integrasjon mot egen
avspillerløsning
Bakgrunn HbbTV
• Internasjonal åpen ETSI standard
• Basert på kjente teknologier (HTML, JS, IPF)
• Utbredelse:
– 2010: Tyskland, Frankrike ++
– 2013: Meste Vest-Europa ++
HbbTV utbredelse
per Q4 2013
Official HbbTV
Announced trials
No information
Other plans
HbbTV caught interest
also outside Europe,
e.g. US, Japan,
Australia, South-East
Asia, China (HbbTV
trials)
More countries are
about to decide.
Tyskland
• HbbTV tjenester siden 2009
• Per Q4 2013:
– Over 70 HbbTV tjenester på luft (DTT, Sat, kabel)
– ~7M HbbTV mottaker i markedet
– 58% connection rate
– Pro7sat:
• Målt 4M HbbTV enheter
• 4M sidevisninger per mnd
– TNS anslår 1,2M «frequent HbbTV users»
Tyskland – HbbTV brukertall
Frankrike
• HbbTV siden 2011
• Sportstjenester, VoD, The Voice
• Salto («Omstart») tjeneste på alle France
Television
Danmark
• Startet pilot i 2012 «DR.NU»
– Catch-up tjeneste tilsvarende tv.nrk.no
• Ingen promotering av tjenesten
(«silent launch»)
• Tjenesten blir offisiell og oppgradert versjon
skal markedsføres juni 2014 (NB! ikke offisiell
informasjon)
Danmark – HbbTV brukertall
Unique visitors pr month
35000
30000
25000
20000
15000
Unikke besøgende
10000
5000
0
Visits pr month
1200000
1000000
800000
600000
Antal besøg
400000
200000
0
Jan/12 Feb/12 Mar/12 Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12
Danmark – HbbTV brukertall
Andre HbbTV land
• Spania
– HbbTV siden 2012
– Catch-up tjenester på 18 kanaler
• Polen
– HbbTV siden 2012
– Live streaming fra OL

similar documents