TÉMA DUM - Webnode.cz

Report
Název projektu: Moderní škola
KALIGRAMY
Mgr. Lucie Rusová
23. 04. 2014
český jazyk a literatura
3. ročník/septima
Moderní umělecké směry přelomu 19. a 20. ve světové a české literatuře
Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace
Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily, Česká republika
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0047
z řeckého kalos = krásný + gramma = písmo
báseň psaná, popř. typograficky upravená do
obrazce → tím zapojuje do smyslového
vnímání také oči (stírání hranic mezi
jednotlivými druhy umění spojením slova a
obrazu)
obrazec může být zcela libovolný
naznačuje-li obsah básně → ideogram
•
•
•
•
symbolismus S. Mallarmé
poetismus J. Seifert – Na vlnách TSF
futurismus F. T. Marinetti
později také V. Havel – Antikódy
• sbírku Kaligramy vytvořil G. Apollinaire
Obr. 1
Obr. 2
Co je kaligram?
Vysvětlete rozdíl mezi
kaligramem a ideogramem.
Kteří autoři tuto tzv.
vizuální poezii tvořili?
Formulujte vlastní názor na
takovou poezii.
Obr. 1 - APOLLINAIRE, Guillaume. Calligramme. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-04-23]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaligram#mediaviewer/Soubor:Calligramme.jpg
Obr. 2 - APOLLINAIRE, Guillaume. Calligramme. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-04-23]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaligram#mediaviewer/Soubor:Guillaume_Apollinaire_Callig
ramme.JPG

similar documents