Fiziologija-pljuč

Report
FIZIOLOGIJA
PLJUČ
Predavanje za študente medicine
Dum spiro, spero.
Cicero, Epistulae ad Atticum
Andraž Stožer
April 2014
KAJ SO PLJUČA IN KAJ POČNO?
1. Zunanje dihanje (transport kisika in ogljikovega dioksida)
2. Acido-bazno ravnotežje
3. Pomoč vohu
4. Čiščenje zraka
5. Rezerva volumna krvi za levi ventrikel
6. Filtracija embolusov
7. Biokemijska konverzija
KAJ SO PLJUČA IN KAJ POČNO?
C. Bernard: fixité du milieu intérieur
Boron&Boulpaep. Medical Physiology; 2012.
O ČEM SE BOMO POGOVARJALI PRI FIZIOLOGIJI PLJUČ?
1. Pljučni volumni, kapacitete in pretoki
2. Mehanika dihanja
3. Izmenjava plinov
4. Alveolna ventilacija, perfuzija pljuč in razmerje med njima
5. Ventilacija alveolnega mrtvega prostora
6. Šant
7. Hipoksemija
8. Regulacija dihanja
1. PLJUČNI VOLUMNI, KAPACITETE IN PRETOKI
Costanzo. Physiology; 2013.
1. PLJUČNI VOLUMNI, KAPACITETE IN PRETOKI
Boron&Boulpaep. Medical Physiology; 2012.
1.1 Pljučni volumni in kapacitete
1.2 Forsiran izdih
2. MEHANIKA DIHANJA
2.1 Dihalni gibi in dihalne mišice
2.2 Tlaki med dihanjem
2.3 Statični upor (odnos med tlakom in volumnom)
2.4 Viskozni (dinamični) upor (odnos med tlakom in pretokom)
2.5 Med dihanjem opravljeno delo
2.1 Dihalni gibi in dihalne mišice
Damjanov. Pathophysiology; 2009.
2.1 Dihalni gibi in dihalne mišice
2.2 Tlaki med dihanjem - opredelitev
2.2 Tlaki med dihanjem – normalni vdih in izdih
2.2 Tlaki med dihanjem – forsirani vdih in izdih
2.2 Obstrukcija med izdihom (↑R in/ali ↑ C)
Wikipedia. COPD; 2014.
2.3 Odnos med tlakom in volumnom – statični upor
2.4 Odnos med tlakom
in pretokom –
dinamični upor
2.5 Med dihanjem opravljeno delo
2.5 Med dihanjem opravljeno delo
2.5 Med dihanjem opravljeno delo
3. IZMENJAVA PLINOV
3.1 Kaj je delni tlak?
3.2 Kako se vzdolž dihalnega sistema spreminja PO2?
3.2.1 Ovlažitev
3.2.2 Izmenjava v alveolih (alveolna plinska enačba za O2)
3.2.3 Difuzija preko alveolokapilarne membrane
3.2.4 Izmenjava v tkivih
3.3 Difuzija preko alveolokapilarne membrane
3.1 Kaj je delni tlak?
3.2 Kako se vzdolž dihalnega sistema spreminja PO2?
3.2.1 Ovlažitev
3.2.2 Izmenjava v alveolih (alveolna plinska enačba za O2)
3.2.3 Difuzija preko alveolokapilarne membrane
3.2.4 Izmenjava v tkivih
3.3 Difuzija O2 preko alveolokapilarne membrane
3.3 Difuzija CO2 preko alveolokapilarne membrane
Dum spiro, spero.

similar documents