Stáhnout tento DUM

Report
Číslo šablony: III/2
VY_32_INOVACE_P6_1.8
Tematická oblast: Laboratorní a terénní cvičení
Vegetativní části - kořen
Typ: DUM - kombinovaný
Předmět: Biologie
Ročník: 3. r. (6leté), 2. r. (4leté)
Zpracováno v rámci projektu
EU peníze školám
CZ.1.07/1.5.00/34.0296
Zpracovatel:
Mgr. Šárka Dohnalová
Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Datum vytvoření: leden 2014
METODICKÝ LIST
•
•
•
•
•
•
•
•
Studenti
učiteldonesou
donesou
rostlinný
Studenti aaučitel
rostlinný
materiál.
materiál.
V rámci laboratorních cvičení si žáci zopakují
Před
započetím
práce učitelčásti
pomoci
charakteristiku
vegetativních
rostlinného
prezentace
připomene základní stavbu
těla.
rostlinné
eukaryotické
Na obrázcích
učitel ukážebuňky.
části, které budou
Na
obrázcích
učitel ukáže části, které
studenti
mikroskopovat.
budou
studentizákladní
mikroskopovat.
Učitel zopakuje
pravidla
Učitel
zopakuje základní pravidla
mikroskopování.
mikroskopování.
Pro zápis použijeme předepsaný protokol.
Protokol č.
• Téma:
Vegetativní části - kořen
• Jméno:
Datum:
• Pomůcky: kořen orchideje,pelargonie,monstery.mikroskop s
příslušenstvím.
.
• Úloha: č.1. – 3.
• Závěr:
Doplň - teoretický základ ke
cvičení:
• Charakterizuj funkci kořene……………
• Co jsou cévní svazky…………………..
• Vzdušné kořeny funkce ………………
Úloha č.1
Pozorování kořene
dvouděložných rostlin – příčný
řez.
Postup č.1
Pomůcky: kořen pelargonie, voskovka
• Žiletkou provedeme tenké příčné řezy
kořenem dvouděložné rostliny.
• Nejtenčí řez přeneseme na podložní
sklíčko, zhotovíme nativní preparát.
• Mikroskopujeme při nejmenším zvětšení.
• Zakreslíme celý řez a popíšeme.
Obrázek č.1 - příčný řez kořenem –
parenchym,rhizodermis,cévní svazek
Úloha č. 2
Pozorování kořene
jednoděložných rostlin –
podélný řez.
Postup č. 2
Pomůcky: kořen orchideje
• Provedeme podélný řez kořenem
jednoděložné rostliny.
• Žiletkou provedeme tenké řezy kořenem.
• Přeneseme na podložní sklíčko,
zhotovíme nativní preparát.
• Mikroskopujeme při nejmenším zvětšení.
• Zakreslíme celý řez a popíšeme.
Obrázek č.2- Podélný řez
kořenem-cévní svazky
Úloha č.3
Pozorování vzdušných kořenů
monstery.
Postup č. 3
Pomůcky: kořen monstery
• Provedeme příčný řez kořenem rostliny.
• Žiletkou provedeme tenké řezy kořenem.
• Přeneseme na podložní sklíčko,
zhotovíme nativní preparát.
• Mikroskopujeme při nejmenším zvětšení.
• Zakreslíme celý řez a popíšeme.
Obrázek č. 3 - vzdušné buňky v
dřeni monstery
Odpověz na otázky.
• Jaký je rozdíl ve stavbě kořene jedno- a
dvouděložných rostlin?
• Pojmenuj 3 typy cévních svazků?
• Taxonomicky zařaď orchidej.
Závěr:
Možnosti: charakteristika,práce
se mi podařila, nepodařila,co bych
mohl(a) zlepšit.
Použitá literatura a obrázky
• Vlastní zdroje
• Obr. 1, 2, 3 – archiv autora

similar documents