x - Gymnázium Broumov

Report
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Tematická oblast:
Číslo materiálu:
Název:
Autor:
Ročník:
Doporučený čas:
Informační a komunikační technologie
E020306
Draw – výběr více objektů, seskupení
Mgr. Vojtěch Horák
druhý osmiletého gymnázia
10 – 15 minut
Stručná anotace
Materiál seznamuje žáky s funkcí seskupení více objektů a kopírování v prostředí Corel Draw X6. Na konci tohoto tutoriálu
je úkol na procvičení probíraného tématu.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.
CorelDRAW
Výběr více objektů, seskupení
Výběr více objektů
Seskupení
Kopírování a vkládání
Procvičení tématu
Výběr více objektů
• Tuto možnost potřebujeme, pokud chceme provést jednu
akci na více objektů
– Přesun
– Zvětšení nebo zmenšení
– Změna barvy
• Na obrázku vidíme označení jednoho zeleného obdélníku
Výběr více objektů
• Postup č. 1:
– Držíme klávesu levý SHIFT
– Postupně klikáme na objekty v kresbě
• Postup č. 2:
– Držíme klávesu levý SHIFT
– Vybíráme a klikáme na objekty ve SPRÁVCI OBJEKTŮ
• Výsledek by měl být následující
Výběr více objektů
• Nyní je možné s objekty pracovat najednou
– Operace zmenšení (všimni si změny na měřítku)
Seskupení
• Postup:
– Vybereme více objektů
– Klikneme na jeden z vybraných
objektů pravým tlačítkem
– Z menu vybereme SESKUPIT
• Hlavní výhoda: po kliknutí na
jakýkoli objekt ze skupiny se
označí všechny její objekty
Seskupení
• Změna se také projeví ve SPRÁVCI OBJEKTŮ
• Pro lepší orientaci je dobré
vzniklou skupinu přejmenovat
– Klik pravým tlačítkem na skupinu
Kopírování a vkládání
• Jednotlivé objekty i skupiny můžeme jednoduše
kopírovat (Ctrl + C) a vkládat (Ctrl + V)
– Ve SPRÁVCI OBJEKTŮ poté budou objekty přibývat
– Nezapomínej na pořadí objektů a jejich překryv
Otázky a úkoly
• Vlož několik navzájem se překrývajících
objektů
• Tyto objekty všechny označ a vytvoř z nich
novou skupinu
– Skupinu libovolně přejmenuj
• Celou skupinu dvakrát zkopíruj vedle sebe
– Vyzkoušej zvětšení, zmenšení a rotaci celé skupiny
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vojtěch Horák.
Při zpracování byl použit SW CorelDRAW X6 ve verzi 16.0.0.707.

similar documents