Romantismus

Report
VY_ 32_INOVACE_Čj.Žá.09
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Žáková
Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011
1
Romantismus

Literární směr 1. poloviny 19. století
Projevil se v anglické, francouzské,
ruské i české literatuře
Hlavní znaky
romantismu:

Rozpor mezi snem a skutečností
Subjektivismus
Důraz kladen na city
Obdiv přírody, historie
Zvláštní prostředí (hřbitov, noc, tajemno)

Hrdina je výjimečný, zvláštní a není
pochopen, často je vyděděncem a žije na
okraji společnosti (zločinec, odsouzenec)
Bouří se proti společenským zvyklostem,
stojí proti celé společnosti
Kontrast (krása-ošklivost, dobro-zlo)
Nové lit. žánry – lyricko-epické básně,
dramatická báseň, historický román
(1771-1832)
Básník
Autor historických
románů
Sběratel skotských
balad
Dílo:
Ivanhoe – příběh z
Anglie v době krále
Richarda Lví srdce
Anglie
Walter
Scott
(1788-1824)
Šlechtický titul
Často cestoval – Řecko,
Španělsko, Malta
Vzorem pro moderní
evropské básníky
(Máchu,…)
Dílo:
Child Haroldova pouť
– básnická skladba,
inspirována putováním
Anglie
George
Gordon
BYRON
(1802-1885)
Aktivně se věnoval
politice
Kvůli politickým
problémům ve
Francii žil nějaký
čas v exilu
Dílo:
Dělníci moře –
oslavuje zápas
člověka s přírodou
Francie
Victor
Hugo
Chrám Matky Boží
v Paříži
Hrbatý zvoník Quasimodo
se zamiluje do krásné
tanečnice Esmeraldy, ta je
díky intrikám kněze Frolla
popravena a Quasimodo
umírá na jejím hrobě
Kontrasty:
Quasimodo ošklivý x dobrý
Frollo kněz x intrikuje
Krása chrámu x chudoba
vně
Francie
Victor
Hugo
Bídníci (Ubožáci)
Bývalý galejník Jean Valjean
žije příkladným životem a
stará se o malou Cosettu
Zachrání inspektora, který
ho pronásleduje
Děj se odehrává na pozadí
historických událostí
(barikády v Paříži)
Francie
Victor
Hugo
(1799-1837)
Pocházel ze
starého ruského
šlechtického rodu
Pro svoji politickou
angažovanost
poslán do
vyhnanství, později
se vrátil do
Petrohradu
Zabit v souboji
Rusko
Alexandr
Sergejevič
PUŠKIN
Evžen Oněgin
Román ve verších
Taťána se zamiluje do
Oněgina a napíše mu dopis,
on ji ignoruje a odjíždí, po
návratu se do provdané
Taťány zamiluje, ale ona ho
odmítá
Oněgin je typem zbytečného
člověka, chladného,
cynického
Rusko
Alexandr
Sergejevič
PUŠKIN
Dopis Taťány Oněginovi (překlad Josef
Hora):
„Já píši vám - co mohu více?
Co ještě mohu dodati?
Teď vím, že máte právo sice
mne pohrdáním trestati,
leč ještě věřím, nešťastnice,
že mne váš milosrdný soud
nemůže přece zavrhnout.
Já nejdřív mlčeti jsem chtěla;
a věřte: nebyl byste znal
nikdy můj ostýchavý žal,
kdybych jen stín naděje měla,
že třeba jednou za týden
vás u nás na vsi uzřím jen,
abych vám slůvko mohla říci
a v duchu vaši tvář a hlas
než znovu navštívíte nás,
dnem nocí abych mohla stříci…
Rusko
Alexandr
Sergejevič
PUŠKIN
 (1814-1841)
 Vychován bohatou
babičkou
 Absolvoval vojenskou
školu
 Důstojník v ruské armádě
 Zemřel v souboji
 Dílo:
Hrdina naší doby
(Pečorin – typ zbytečného
člověka)
Rusko
Michail
Jurjevič
LERMONTOV
Prameny:

 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1ghlIYhP
qzzeBCoUVdMgLbp7-9xyj2CY1P6aW9ukzirN8KB-82g
 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAehSEPzb
GH4i4LEU2rdyQghBGdRfjY_5hZZHEDOWsa45Bkkhu73WNG1z
 http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQh6cRazIh
jxp-BPdwANacbZSVw0jNeTJyCVW6MZvcM6B3Po-u
 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgqpmfs4nj
kO2ASn1YDVEEtaD10CEMcvEITRQzqjc1InW0e2meNg
 http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSVYI_npk4145r2FbYbEKZjLc9zQsjEz_R3hIj7nfW3TFNwrjyPbKu8xs

 http://kazregion.kz/wpcontent/uploads/2010/06/Pushkin.jpg
 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1U6lPeIWUjDDxoqmzqCIo8aksF6zZtnWKEvYj0rC4FMyYtowFkbN8W34g
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ev%C5%BEen_On%C4%9
Bgin
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu
mb/2/26/Yevgeny_Onegin_by_Repin.jpg/797pxYevgeny_Onegin_by_Repin.jpg
 http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdzdAG2y
AVrvbOd8YH2SPNZrfrpUYX97vVZho1ArqT4FYT_1C28GjwEm6
VY_ 32_INOVACE_Čj.Žá.09
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Žáková
Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011
1

similar documents