F17 Přenos tepla

Report
Přenos tepla
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, Petr Jeřábek.
Materiál zpracován v rámci projektu Implementace ICT techniky do výuky dle ŠVP
na ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977.
Tepelná výměna

Při tepelné výměně dochází
k přenosu tepla vždy z teplejšího
tělesa na těleso chladnější.

Rozeznáváme tři základní způsoby
předávání tepla: • Vedení
• Proudění
• Záření
Tepelná výměna vedením
Tepelná výměna vedením probíhá jen
u pevných materiálů a nastane v případě,
že teplota dvou těles je rozdílná.
 Pokud se jedná o jediné těleso, pak částice
v teplejším místě tělesa předávají část své
energie částicím v místě s nižší teplotou.
 Takový způsob šíření tepla, celým
tělesem nebo z tělesa na těleso,
nazýváme vedení tepla.

Tepelné vodiče a izolanty
Teplo se v každém materiálu šíří jinou
rychlostí.
 Podle rychlosti a kvality šíření
rozdělujeme látky na tepelné vodiče
(např. kovy) a tepelné izolanty
(např. papír, dřevo, plasty, sklo).
 Nejlepším tepelným izolantem
je vakuum (nemá žádné částice,
které by teplo přenášely).

Tepelná výměna prouděním
Tepelná výměna prouděním probíhá
pouze u plynů a kapalin.
 Zahřátá kapalina (plyn) má menší hustotu
než kapalina (plyn) okolí. Proto stoupá
vzhůru a na původní místo se dostává
kapalina (plyn) z horních vrstev.
 Aby došlo k proudění tepla,
musíme kapalinu (plyn) vždy
zahřívat zdola a ochlazovat shora.

Využití tepelného proudění
Při vaření (např. polévky) se kapalina sama
promíchává.
 Kouřovod – odvádí kouř komínem vzhůru.
 Teplovodní nebo teplovzdušné topení
rozvádí teplo po celém domě.

Tepelná výměna zářením
K tepelné výměně zářením dochází pomocí
elektromagnetického záření o vlnové délce
700 nm až 1mm, které uvolňují zahřátá tělesa.
 Nejlepší prostředí pro šíření tepla zářením je
vakuum.
 Tělesa, která mají černý, drsný a matný povrch
dobře pohlcují i vyzařují tepelné záření.
 Tělesa, která mají povrch světlý,
lesklý a hladký špatně pohlcují
i vyzařují tepelné záření.

Využití tepelného záření
Světelné a tepelné záření Slunce je
nepostradatelné pro život na Zemi.
 Výroba elektrické energie pomocí větrné,
sluneční, vodní síly a biomasy je možná
díky působení Slunečního záření na Zemi.
 Fosilní paliva jsou uskladněnou energii
Slunce.

Zdroje

Fyzika pro 9. ročník základní školy,
SPN – pedagogické nakladatelství,
a.s., Praha 2001 (Str. 26 – 34)

similar documents