Vlastní jména - Stránky Základní školy v Domažlicích, Komenského 17

Report
Název školy
Číslo projektu
Základní škola Domažlice, Komenského 17
Název projektu
„EU Peníze školám ZŠ Domažlice“
Číslo a název
šablony klíčové
aktivity
CZ.1.07/1.4.00/21.1989
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada
VY_32_INOVACE_16_02_19
Název materiálu
Jméno
vyučujícího
Vlastní jména
Třída
9.A
Mgr. Eva Dékányová
Předmět
Český jazyk
Datum vytvoření
6.4.2013
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura
Tematický okruh : Jazyková výchova
Určeno: pro 9.ročník ZŠ
Anotace: žáci si v hodině mluvnice přehledně zopakují
pravopis při psaní vlastních jmen
- prezentace obsahuje také pravopisné doplňovací
cvičení a řešení
-využity kompetence k řešení problému a pracovní
Časová dotace 25 minut
VLASTNÍ JMÉNA
Obecné zásady pro psaní velkých písmen a vlastním
jmen a názvů
1. V názvu utvořeném z několika jmen obecných
píšeme velké písmeno jen u prvního slova
Spojené státy americké, Organizace spojených národů
2.Je-li součástí názvu vlastní jméno,píšeme též s
velkým písmenem
Spolková republika Německo
VLASTNÍ JMÉNA
3. V zeměpisných názvech ,pokud obsahují druhové
jméno ,pokládáme za název rozlišující PK sh nebo
PK nesh,obecné jméno zůstává malé
Černé moře, moře Jaderské
4.V několikaslovných názvech osad a také městských
čtvrtích píšeme velkým písmem všechna slova
kromě předložek
Staré Město, Malá Strana, Nové Město na Moravě
VLASTNÍ JMÉNA
 Zásady pravopisu psaní vlastních jmen –podrobněji
Vlastní jména -jména osobní, přezdívky,umělecká jména,národní
jména,kmenová,obyvatelská,zvířecí
Karel Gott, Metráček , Alík, Domažličan, Čech
 Jména zeměpisná-světadíly,státy,moře,jezera,nížiny
Afrika,Blízký východ,Kanárské ostrovy,Vysoké Tatry,Lysá hora,
Polabská nížina
VLASTNÍ JMÉNA
Jména místní – náměstí,čtvrti,ulice.sady,zahrady
náměstí Míru, ulice Komenského,Máchovy schody,Štruncovy sady
Jména hvězdářská- planety,souhvězdí
Velký vůz,Slunce,Mléčná dráha, Jupiter
Jména institucí- organizace,názvy orgánů států
Evropská unie,Organizace spojených národů,Rada bezpečnosti
Parlament České republiky,Ministerstvo zdravotnictví
Názvy stran
Strana zelených,Občanská demokratická strana
VLASTNÍ JMÉNA
Názvy vědeckých, vzdělávacích, kulturních institucí
Karlova Univerzita, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Západočeské
univerzity v Plzni
Názvy knih,časopisů,novin,článků,uměleckých děl
Domažlický deník, Domažlicko, Babička,opera Hubička
Jména výrobků, plodů, rostlin
automobil Octavia ,hodinky Prim,zubní pasta Vademecum ,Dobrá voda
Jména svátků,památných dnů,kulturních akcí
Nový rok, Vánoce, Měsíc knihy, Den lidských práv
VLASTNÍ JMÉNA
Jména vyznamenání,řádů a cen
Nobelova cena míru, Řád bílého lva
Náboženské názvy
Hospodin, Bůh, Budha, Alláh, Bible
Zkratky
EU,OSN,ZŚ,ČR
Pozor na psaní velkých písmen na začátku věty, uvnitř celku v přímé
řeči,nadpisy,v dopisech u osobních a přivlastňovacích zájmen
Ty, Tebe, Váš, Vám
VLASTNÍ
JMÉNA
 Procvičení pravopisu psaní vlastních jmen
Rozhodni,kde bude velké nebo malé písmeno a přepiš,
označ vlastní jména
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY,HORA ŘÍP,VELIKONOCE,OSTROV NAD
OHŘÍ,LIDOVÉ NOVINY,KAŠPERSKÉ HORY,KARLOVY VARY,
KLENČÍ POD ČERCHOVEM,ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO 17,
BABIČČINO ÚDOLÍ,POOHŘÍ,PLZEŇSKÝ KRAJ,GYMNÁZIUM
JINDŘICHA ŠIMONA BAARA,KINO ČAKAN,ČEŠI, HRAD KŘIVOKLÁT,
KAREL ČAPEK, KNIHA BABIČKA,MARIÁNSKÉ LÁZNÉ,TICHÝ OCEÁN
VLASTNÍ JMÉNA
NÁMÉSTÍ REPUBLIKY,HORA ŘÍP,VELIKONOCE,OSTROV NAD
OHŘÍ,LIDOVÉ NOVINY,KAŠPERSKÉ HORY,KARLOVY VARY,
KLENČÍ POD ČERCHOVEM,ZÁKLADNÍ ŚKOLA KOMENSKÉHO 17,
BABIČČINO ÚDOLÍ,POOHŘÍ,PLZEŇSKÝ KRAJ,GYMNÁZIUM
JINDŘICHAŠIMONA BAARA,KINO ČAKAN,ČEŠI, HRAD KŘIVOKLÁT
KAREL ČAPEK, KNIHA BABIČKA,MARIÁNSKÉ LÁZNÉ,TICHÝ OCEÁN
ŘEŠENÍ
- červeně jsou označena vlastní jména,ostatní jsou obecné názvy nebo
předložky
ZDROJE
Vlastní zdroje autorky prezentace
ANIMACE zdroj Microsoft office_2010, licence
zakoupena školou v roce 2011

similar documents