JOSEF KAINAR Metodické pokyny

Report
Identifikátor materiálu: EU – 14 - 32
Anotace
Žák se seznámí se základními informacemi o životě a díle Josefa Kainara
Autor
Tomáš Krsek
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací
potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Je schopen interpretovat ukázky z díla J. Kainara, je seznámen se
základními reáliemi ze života a tvorby autora
- žádné –
poezie, básnická sbírka, písňové texty
Prezentace
Aktivita / Výklad / Kombinace
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina
14 - 15 let / 9. ročník
Celková velikost
Cca 149kB (0,15MB) – soubor .ppt
- DUM si klade za cíl seznámit žáky s životem a tvorbou
básníka Josefa Kainara
- K orientaci v DUMu slouží slide č. 4 – Obsah
- V obsahu stačí kliknout na požadovanou kapitolu;
- Každý obsahový slide má v pravém horním rohu tlačítko
akce, které vrací prezentaci zpět na Obsah; zobrazení
informací v každém slidu probíhá pomocí kliků, dokud
se nezobrazí tlačítko akce
- DUM obsahuje úkoly k procvičení; konkrétní pokyny
obsahují konkrétní slidy č. 7,8
Metodické
pokyny
Životopisné
údaje
Úkoly k
procvičení
II.
Výběr z
díla
Použitá
literatura
Úkoly k
procvičení
I.
Závěr
Kliknutím na podtržený text vyberte část obsahu
- Žil v letech 1917-1971
- básník, překladatel, textař, dramatik, kreslíř
- Studium na Filosofické fakultě UK mu překazili
nacisté, když v listopadu 1939 uzavřeli české vysoké
školy
- Za války vystřídal řadu zaměstnání a začal psát
- Byl členem Skupiny 42 – výtvarnicko-básnické
skupiny, zaměřené na město a městského člověka
- Po nástupu KSČ k moci (únor 1948) se Kainar svým
dílem přidal k novému společenskému proudu
- Jeho tvorba patřila k literárním vrcholům druhé
poloviny 20. století
- Sbírka Příběhy a menší básně (1940) - prvotina
- Sbírka Nové mýty (1946) – je motivována moderním
světem, jeho krutostí, cynismem (obsahuje i báseň
Stříhali dohola malého chlapečka – zhudebnil V. Mišík)
- Sbírka Osudy (1947) – obsahuje básně z let 1940-1943
- Sbírka Velká láska (1950) – politická poezie, chvála
nového světa, odsouzení starého
- Sbírka Člověka hořce mám rád (1959) – vyzařuje
zklamání komunismem, zpovědi lidí
- Sbírka Lazar a píseň (1960) – uvolnění doby, vrací se
k lyrickému subjektu
- Sbírka Moje blues (1966) – životní bilancování, pocit
osamění
- Písňové texty Miss Otis lituje (1969)
STŘÍHALI DOHOLA MALÉHO CHLAPEČKA
Stříhali dohola malého chlapečka
kadeře padaly k zemi a zmíraly
kadeře padaly jak růže do hrobu
Železná židle se otáčela
Šedaví pánové v zrcadlech kolem stěn
Jenom se dívali Jenom se dívali
Že už je chlapeček chycen a obelstěn
V té bílé zástěře kolem krku…
Zamyslete se nad motivem stříhání. Co symbolizuje?
Přerod; vstupuje do života
Co představují šedaví pánové z druhé sloky vůči
chlapečkovi? Kontrast ; jsou na konci života
Vypište počet slok, veršů:
Které verše druhé sloky se rýmují:
2; 8
1. a 3.
Vypište významy motivů železné židle a bílé zástěry,
které vás napadnou:
Uvěznění
Omezení
Nemilosrdné zajetí
Kruté zacházení
(klikni na tlačítko
„zpět“)
POLÁŠKOVÁ, Taťána ; MILOTOVÁ, Dagmar ;
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Literatura : přehled
středoškolského učiva. druhé vydání. Třebíč : Petra
Volanová, 2009. 207 s. ISBN 80902571-6-X.
SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce pro SŠ. druhé
vydání. Havlíčkův Brod : Fragment, 2008. 176 s. ISBN
978-80-253-0652-9.
KOŠŤÁK, Jaromír. Literatura III.: Pracovní učebnice pro
6.-9. ročník základních škol. první. Praha: Fortuna, 1995.
ISBN 80-7168-263-2
SOUKAL, Josef. Čítanka 9 : Literární výchova pro 9.
ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých
gymnázií. 2. Praha : SPN, 2002. ISBN 80-7235-197-4.
Děkuji za pozornost 

similar documents