ASC 6 obiteljska tranzicija Presentation

Report
Generacijska
tranzicija i
neizvjesnost u
obiteljskim
tvrtkama
Pripremio:
Željko Uremović
ASC poslovna podrška d.o.o.
OBITELJSKE TVRTKE
 Obiteljsko poduzetništvo je unikatno
 Tranzicija je neugodan proces
 Po završetku tranzicije nikad svi zadovoljni
 60% do 90% tvrtki u EU obiteljske
 75% obiteljske imovine u tvrtkama
 Najzastupljenije MSE
Definicija obiteljske tvrtke
 1. Fizička osoba ili članovi obitelji osnivači
 2. Većinsko pravo odlučivanja
 3. Najmanje jedan član u menadžmentu
 4. Članovi obitelji u d.d. posjeduju min. 25%
Četiri cilja obiteljske tvrtke
 1. Pružiti sigurnost obitelji
 2. Pružiti prilike nasljednicima
 3. Pružiti lagodniji život
 4. Ispunjenje osobnih ambicija
Vijek trajanja obiteljske tvrtke
 Prosječni životni vijek tvrtke je 20 do 24 godine
 30 % tvrtki uspješno prijeđe na drugu generaciju
 10% tvrtki doživi treću generaciju
 3% tvrtki doživi četvrtu generaciju
 1% tvrtki doživi petu generaciju
Četiri najčešća uzroka
neuspjeha tranzicije
 1. Nedostatak komunikacije i povjerenja (60 %)
 2. Nedostatno pripremljeni nasljednici (25 %)
 3. Nedostatak jasne vizije i misije (12 %)
 4. Neuspjeh savjetnika (manje od 3 %)
Dva temeljna obilježja
obiteljskih tvrtki
 1. Dva potpuno suprotna svijeta
 2. Četiri različite uloge
Četiri područja problema
 1. Sukcesija
 2. Organizacija
 3. Odlučivanje
 4. Balansiranje
12 najčešćih problema u praksi
 1. Obiteljski odnosi preslikavaju se na poslovne
 2. Obiteljski odnosi subjektivni
 3. Posao je prisutan gotovo cijeli dan
 4. Stariji žele zadržati dominaciju
 5. Stariji mlađe ne uvode u detalje
 6. Mladi u procijepu starijih članova i zaposlenih
12 najčešćih problema u praksi
 7. Zaposlenici iskorištavaju mlađe
 8. Mladi odustaju od obiteljskog biznisa
 9. Loša subjektivna podjela odgovornosti
 10. Pogrešna procjena sposobnosti
 11. Opasnost angažiranja vanjskih osoba
 12. Financijska ograničenja
Opasnosti (od) mlade
generacije:
 Ne razlikuju hobi i posao
 Ne razlikuju moje i tuđe
 Ne znaju osjećaj koliko i za što trošiti
 Misle da imaju autoritet dan sam po sebi
Što umanjuje razinu konflikta
 Što je više članova obitelji biznisu
 Što je viša njihova pozicija u obitelji i u tvrtki
 Što je više članova obitelji koji nisu u biznisu ali
još uvijek imaju utjecaj
 Što više članova obitelji komunicira
 Generacija lidera moderatori konflikata
Kad je najbolje raditi izlaznu
strategiju?
Onda kada počinjete raditi poslovnu strategiju
Prije razgovora razmislite !
 Znate li što vam djeca žele?
 Jeste li ih pitali?
 Jeste li im pomogli da shvate što (ne)žele?
 Znate li što je važno za vaše roditelje?
 Razumijete li svoje iskustvo i potrebe?
Prije razgovora razmislite !
 Jeste li spremni učiti jedni od drugih?
 Kako biste mogli potaknuti bolje razumijevanje?
 Kako osigurati odgovornost članova?
 Može li se fokusirati na suosjećanje i oprost ?
 Možete li mladima omogućiti slobodu i koliko?
Što je važno za prijenos
vlasništva
 Odrediti datum kada će se transfer dogoditi
 Odrediti mentora za ulazak mlađe generacije
Što je važno znati za prijenos
autoriteta
 Osnivači tvrtki najčešće su karizmatični i snažni ljudi
 Zaposleni su lojalni više osnivačima nego tvrtki
 Zaposleni percipiraju nasljednike kao sina/kćer osnivača
 5 godina pripreme
 Svladavanje tehnološkog procesa - stjecanje autoriteta
 Tad stvarno stječe pravo da upravlja „svojim“ ljudima
8 preporuka
za uspješnu tranziciju:
 1. Planirati na vrijeme
 2. Artikulirati viziju
 3. Izraditi plan sukcesije
 4. Pripremati sljedeću generaciju
 5. Raspraviti plan s obitelji
 6. Predvidjeti moguće sukobe
 7. Formirati tranzicijski management team
 8. Napisati akcijski plan s terminima
Značaj monitoringa poslovanja
 Jasno urediti organizaciju rada i poslovne procese
 Uvesti pravila i standarde u poslovanju
 Uvesti transparentne sustave izvještavanja
 Uvesti efikasan, ekonomičan sustav nadzora
 Uvesti kontroling
 Implemenriati u neovisna programska rješenja
Značaj vanjskog savjetnika
ili menadžera
 Prednosti nad članovima obitelji jer su:
Neovisni
Stručni
Racionalni
Neopterećeni
Proaktivni
Fleksibilni
Usmjereni na zadatak
Posebna pozornost obiteljskim
tvrtkama EU usmjerena
 Prijenosu tvrtke
 Oporezivanju
 Financiranju
 Korporativnom upravljanju
 Obrazovanju poduzetnika
 Veći značaj u politici i statistici.
U Hrvatskoj dane preporuke
1. Definirati obiteljsko poduzeće
2. Uvesti statističko praćenje obiteljskih poduzeća
3. Kreirati programa podrške
4. Izraditi programe obuke
5. Osigurati podršku resornog ministarstva
6. Osnivanje nacionalnog centra za obiteljske tvrtke
ASC Business Support Ltd.
Company for coordination
of management system
Željko Uremović, dipl.polit.
e-mail: [email protected]
Tel: + 385 1 3385 789
Mob:+ 385 98 204 410
Hvala na pažnji!

similar documents