Bij Astma ketenzorg

Report
Astma: basis
•
•
•
•
•
•
•
•
Definitie
Prevalentie
Doelgroep
Mate van controle
Doelstelling van astmazorg
Diagnose – instelfase – stabiele fase
Persoonlijk Zorgplan
De keten
Astma: to do
•
•
•
•
•
•
•
•
Selectie
Spirometrie - aanvullend onderzoek – Longarts?
Diagnose stellen – ‘scharnierconsult’ – HA
Inkaarten – assessment – PO
SMR – PO en HA
Saneringsinterventie – Long-vpk
Controles in stabiele fase – 2x/jr – PO, evt. HA
Exacerbaties
Astma: resultaten
•
•
•
•
•
•
Persoonlijk zorgplan – zelfmanagement
MDO
Indicatoren
Registratie
Benchmark
Speerpunten en ontwikkelplan HA-praktijk
Astma: ondersteuning
•
•
•
•
•
•
•
•
Zorgprogramma astma ketenzorg
Scholing: ‘interline-model’, Caspir, …..
CIT – AIT
Spiegelavond
Persoonlijk zorgplan: format en scholing
Casuïstiekbesprekingen
Kaderhuisarts – Longarts
Praktijkbezoeken
Vergoeding huisarts 2014
DM2:
ongewijzigd integraal tarief €50 per pt/kwartaal
COPD en astma:
ongewijzigd koptarief €6,25 per pt/kwartaal
Voorwaarden voor continuatie van de ketenzorg:
• Alle huisartsen doen mee
• Ketenzorg voor zowel DM2 als COPD/astma
Wat wordt er verwacht van de HA?
Bij deelname aan Ketenzorg:
• Goede registratie en labeling in BSIS
• Samenwerking met ketenpartners
• Verlaging % patiënten in 2e lijn (substitutie)
• Invoer persoonlijk zorgplan
• Stimuleren zelfmanagement
• Formuleren en aanpakken verbeterpunten
n.a.v. audits en benchmarkresultaten
Wat wordt er verwacht van de HA?
Bij DM2 ketenzorg:
• Meer patiënten behandelen in 1e lijn
• Opsporing nieuwe diabeten
• Goede labeling in BSIS
Wat wordt er verwacht van de HA?
Bij COPD ketenzorg:
• Goed registreren (te hoog % niet beoordeeld)
• Protocollaire zorg en uniforme registratie (CIT)
Wat wordt er verwacht van de HA?
Bij Astma ketenzorg:
• Invoering astma zorgprogramma volwassenen
• Registreren indicatoren
Wat kan de huisarts verwachten?
Bij deelname aan de ketenzorg:
• Centrale afspraken met ketenpartners
• Centrale afspraken met zorgverzekeraars
• Afhandeling declaraties ketenpartners
• Centrale kwaliteitsbewaking en scholing
• Spiegelgegevens
Wat kan de huisarts verwachten?
Bij deelname aan de ketenzorg
• Format voor individueel zorgplan
• Ondersteuning bij invoeren zelfmanagement
• Algemene informatie voor patiënten
• Scholing
Wat kan de huisarts verwachten?
Bij de DM2 keten:
• Ondersteuning door DVK
• Ondersteuning door internist
Bij de COPD en Astma keten:
• Ondersteuning door longarts
• COPD Implementatie traject
Procedure
Alle individuele huisartsen
o Uiterlijk maandag 23 september aangeven bij
secretariaat Medrie of men in 2014 mee wil
doen met de ketenzorg (DM2 en
COPD/astma)
o Dinsdag 24 september bericht van Medrie:
wel of geen ketenzorg in 2014
o Voor 1 oktober contracten voor praktijken
afsluiten met Achmea via portal

similar documents