5- Abant Bilgilendirme Toplantısı_ Salih GÜREŞ

Report
Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin
Güçlendirilmesi ve Yeniden
Yapılandırılması
İçin Altyapı Geliştirilmesi Araştırma Projesi
Sunum Planı
•
•
•
•
•
•
Proje Genel Tanıtımı
Projenin Amacı
Projenin Çıktıları
Faaliyetler
İş planı
Kritik Başarı Faktörleri
2
Sağlık Hizmetlerinde Genel Görünüm

Yeni trend : Uzmanlaşan Sağlık Hizmetleri

Problemler:
 İlerleyen Tıbbi Teknoloji, Yaşlanan Nufus(Pahalı Arz),
 Daha iyi hizmet beklentisi(Artan Talep),
 Sağlık Hizmetlerinde Kontrol Edilemeyen Maliyet Artışı;
 Ödeme Mekanizmalarında Standart Yokluğu,
 Kayıtdışılık,
 Hızla Artan Kaçaklar,
 Sağlık Harcamalarındaki Artışın Sürdürülemezliği,
 AB Uyum süreci.
3
Sağlık Hizmetlerinde Genel Görünüm
“...Sağlık
Harcamaları
Avrupa birliği
ülkelerinde her yıl
%5-%10
artmaktadır..”
4
Türkiye Toplam Sağlık Harcamaları
8
7
6.70
6
5
5.60
5.90
5.70
6.00
6.20
4.90
4
3
5.90
6.00
3.70
3.80
3.90
3.90
4.00
3.90
3.90
The Ratio Of Public Health Expenditures to
GNP
3.20
2.60
2
1
0
2000
2001
2002
The Ratio Of Total Health Expenditures to
GNP
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Sağlık Harcamaları Dağılımı
FUNCTIONAL DISTRIBUTION OF HELTH EXPENDITURES
60%
51%
50%
44%
40%
30%
20%
10%
5%
0%
TREATMENT
DRUG
OTHER
Kişi Başı Sağlık Harcaması
Problem aslında nekadar para harcadığımızla
ilgili degil
70
2007
PERCENT SATISFIED
60
2005
2006
50
2004
40
2003
30
20
10
0
475
500
525
550
575
600
625
650
675
PER-CAPITA HEALTH SPENDING (PPP$)
Source : Robert J. Blendon Health Affairs 2001
Source: TUIK (Turkish Statistical Institute) 2009
700
Saglık Servislerine
Ulaşılabilirlik
Doktora Başvuru1999-2008
Maliyet Etkinlik
Kamu İlaç Harcamaları 2002-2007
1.399
Sağlık Hizmetlerinde Genel Görünüm
11
Sağlık Hizmetlerinde Genel Görünüm
12
 1980
FİNANSMAN
 1990
ETKİNLİK, REKABET
 2000
KALİTE, PERFORMANS
Projenin Amacı
Sağlık bakım hizmetlerinin
maliyetlerinin kontrol altına
alınmasını ve sağlık bakım
kurumlarının verimli birer işletme
olarak yönetilmesini sağlayacak
finansman yönetimi yöntemleri
geliştirmek için araştırma ve altyapı
geliştirme çalışmaları
gerçekleştirerek kamu maliyesinin
güçlendirilmesine katkıda bulunmak
geleceğe hazırlanmaktır.
13
Projenin Tarafları
İlgili Bakanlıklar
• Maliye Bakanlığı
• Sağlık Bakanlığı
• Çalışma ve Sosyal Güvennlik Bakanlığı
• KİK
Proje Yürütücüsü
• Hacettepe Üniversitesi
Proje Yüklenicisi
• TC HEALTH, Health Insurance Commission Australia, Delloitte
Touche
14
Projenin İçeriği
A.
Hizmet Başına Ödeme Sisteminin Yeniden Yapılandırılması
B.
Tanı İlişkili Gruplara Dayalı (DRGs) Önceden Belirlenmiş Vaka
Başına Ödeme Sistemi ve Bütçeleme Sistemi Geliştirilmesi
C.
İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetimi için Altyapı Geliştirilmesi
D.
e-İhale Sistemi Sağlık Sektörü Altyapı Projesi
15
Hizmet Başı Ödeme
Sisteminin Yeniden Yapılandırılması
Amaç :
Sağlık hizmetlerinin ödemeleri için ülkemizde halen uygulanmakta olan
Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) Sistemi uluslararası alanda uygulanmakta
olan diğer hizmet başına ödeme sistemlerinden de yararlanılarak gözden
geçirilecek, hizmet başına ödeme sisteminin daha etkili ve rasyonel bir
biçimde uygulanması.
-
16
Gerçekleşmeler
• BUT’da yer alan sağlık hizmetleri listeleri yeniden düzenlenmiştir.
• Hizmetlerin birbirlerine göre göreceli maliyetlerinin esas alınacağı bir
“Katsayı ve Parasal Dönüştürme Faktörü Sistemi” geliştirilmiştir.
• Tanısal tetkiklerin gereğinden fazla yapılmasını önlemek için mevcut
idari ve tıbbi kuralların yapılanması geliştirilmiştir.
• Bütçe uygulama talimatının hizmet listelerindeki değişikliklerin etkilerini
ölçebilmek için bir simülasyon sistemi geliştirilmiştir.
Yeni SUT
Yeni SUT
KURAL TABANLI
SİMULASYON
SİSTEMİ
2.344+ Firma
224.713+ Tibbi Cihaz
Tanı İlişkili Gruplar (DRG)
Vaka Başına Ödeme ve Bütçeleme Sistemi Geliştirilmesi
Amaç :
-
22
Yatarak tedavi gören hastalara verilen sağlık hizmetlerinin ödemelerinde
vaka başına ön ödeme sistemine geçilmesini sağlayabilmek için altyapı
çalışmaları yapılacaktır. “Tanı İlişkili Gruplara Dayalı (DRG)” bir önödeme ve bütçeleme sistemine geçilmesi, sağlık hizmeti veren
kurumların da verimli birer işletme olarak yönetilmelerini teşvik edilmesi.
DRG Nedir
• Tanı İlişkili Gruplar (DRG); 1970’li yıllarda Yale Üniversitesi
tarafından endüstriyel maliyet ve kalite kontrol yöntemlerinin
hastane “endüstrisine” uyarlanabilirliğini ve uygulanabilirliğini
anlayabilmek amacı ile gerçekleştirilen bir araştırma projesinin
çıktısıdır.
• Hastaların Klinik ve maliyet verilerinin kullanılarak
gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların benzer gruplara
atanmasını içeren bir yöntemdir.
DRG’yi Ödeme Sistemi Olarak
Uygulayan Ülkeler
Diagnosis Related Group (DRG) 48 Pilot Hastane
Veri toplama süreci
Maliyet Analizleri
Revize SUT RVU
36.566+ Firma
1.798.713+ Tibbi Cihaz
Teşekkürler

similar documents