Iné huby a li*ajníky

Report
Lujza Rapantová
Jednobunkové
huby
Mnohobunkové
huby
 kvasinky
jednobunkové hubové mikroorganizmy
Orgánčeky bunky:
bunková stena, cytoplazmatická blana,
vakuola, jadro a mitochondrie.
Používajú sa aj pri výrobe vína, piva
alebo chleba.
 plesne
mnohobunkové hubové mikroorganizmy
Telo tvoria mnohobunkové vlákna –
podhubie.
rozmnožujú sa výtrusmi
Lišajníky sa rozmnožujú výnimočne
pohlavne, častejšie úlomkami stielky,
ktorá môže mať rôzny tvar:
kôrovitá - nedá sa oddeliť od podkladu bez poškodenia
lupeňovitá - o podklad sa prichytáva na viacerých
miestach
kríčkovitá - k podkladu je prichytená na jednom mieste
slizovitá - má rôsolovitú konzistenciu a neurčitý tvar

similar documents