DEĞİŞİK RİSK GRUPLARI İÇİN EBOLA VİRÜS HASTALIĞI (EVD)

Report
TEKİRDAĞ
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
BULAŞICI HASTALIKLAR VE KONTROL PROGRAMLARI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
EBOLA VİRÜS HASTALIĞI (EVD)
Batı Afrika’daki Ebola salgını 8 ağustos tarihinde
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Uluslararası Halk
Sağlığı Acil Durumu (Public Health Emergency of
International Concern (PHEIC)) olarak deklare
edildi.
EBOLA VİRÜS HASTALIĞI (EVD)
EBOLA VİRÜS HASTALIĞI (EVD)
• Ebola Virüsü insanlarda Ebola Virüsü Hastalığına (Eski adı Ebola
Hemorajik Ateşi) yol açar. İnsanlarda ve primatlarda (enfekte
maymun, goril, şempanze, meyve yarasası, orman antilobu ve kirpi
gibi) sıklıkla ölüme yol açan ciddi bir hastalıktır.
• Ebola Virüsü Hastalığı salgınlarında ölüm oranı %90’lara kadar
çıkabilmektedir.
• Ebola Virüsü Hastalığı salgınları öncelikle tropikal ormanların
yakınında bulunan Orta ve Batı Afrika’nın ücra köylerinde meydana
gelmektedir.
• Virüs insanlara vahşi hayvanlardan geçer ve insandan insana bulaşır.
• Meyve Yarasaları (Fruit Bats) Ebola Virüsünün doğal konağı olarak
görülmektedir.
• Hastalığın insan ve hayvanlar için özel bir tedavisi ya da aşısı
bulunmamaktadır.
EBOLA VİRÜS HASTALIĞI (EVD)
• Ebola ilk olarak 1976 yılında Sudan’ın Nzara ve
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Yambuku
kentlerinde eş zamanlı 2 salgına yol açmıştır.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görülen
salgının Ebola Nehri yakınında bir köyde
meydana geldiğinden hastalığa bu isim
verilmiştir.
Hastalığın Bulaşması
• Ebola virüsünün doğal rezervuarı şu ana kadar ispat edilemediğinden bir
salgın başlangıcında virüsün insana nasıl bulaştığı bilinmemektedir.
Araştırmacılar ilk hastanın enfekte bir hayvanla temas sonucu virüsü aldığı
hipotezini ileri sürmüşlerdir.
• İnsan enfeksiyonu oluştuğunda virüsün başkalarına bulaşmasının birçok
yolu vardır. Ebola enfekte insanlarla doğrudan temas yoluyla insandan
insana bulaşır. Bunlar:
•
-Enfekte bir kişinin kanı ya da salgılarıyla doğrudan temas.
• -Enfekte salgılarla kontamine olmuş objelerle temas.
•
-Defin işlemleri sırasında cenazeye doğrudan temas edilmesi de
hastalığın yayılmasında etkendir.
•
- İyileşen erkek hastaların spermleri yoluyla hastalığı 7 haftaya kadar
bulaştırması mümkündür.
•
-Ebola Kanamalı Ateşi’ne yol açan virüsler, genellikle hasta bakımıyla
uğraşırken enfekte salgılarla teması olan aileler ve arkadaşlar aracılığıyla
yayılmaktadır.
Hastalığın Bulaşması
• Ebola Kanamalı Ateşi salgınlarında hastalık sağlık
tesislerinde hızla yayılabilir (klinikler, hastaneler v.b.).
Maske, elbise ve eldiven gibi uygun koruyucu ekipman
giymeyen personelin bulunduğu sağlık tesislerinde
virüse maruziyet riski yüksektir.
• Enjektör ve ekipmanların uygun bir şekilde
temizlenmesi ve imha edilmesi önemlidir. Tek
kullanımlık olmayan malzemeler tekrar kullanılmadan
önce sterilize edilmelidir. Sterilizasyona dikkat
edilmezse virüs bulaşımı devam eder ve salgın
büyüyebilir.
Hastalık Belirti ve Bulguları
Hastalık Belirti ve Bulguları
•
•
•
•
•
•
•
•
Ateş
Baş ağrısı
Eklem ve kas ağrısı
Halsizlik
İshal
Kusma
Karın ağrısı
İştahsızlık
Bazı hastalarda da şu belirti ve bulgular görülebilir:
•
Döküntü, gözlerde kızarıklık, hıçkırık, öksürük, boğaz ağrısı, göğüs ağrısı, nefes almakta güçlük,
yutkunma zorluğu, vücut içinde ve dışında kanamalar. Laboratuvar bulgularında düşük beyaz
kan hücreleri ve trombosit sayısı ile yüksek karaciğer enzimleri görülmektedir. Son dönemde
böbrek ve karaciğer yetmezliği görülmektedir.
Belirtiler Ebola virüsüne maruz kalındıktan 2 - 21 gün (genellikle 8-10 gün) sonra görülür.
Hastaların bir kısmı iyileşirken, neden bazılarının öldüğü tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla
beraber ölenlerin virüse karşı yeterli bağışık yanıt geliştiremedikleri bilinmektedir.
Hastalığa Maruz Kalma Riski
Afrika’da teyit edilmiş vakalar şu ülkelerden bildirilmiştir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Liberya
Sierra Leone
Gine
Nijerya
Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC)
Gabon
Güney Sudan
Fildişi Sahilleri
Uganda
Kongo Cumhuriyeti (ROC)
Güney Afrika (importe olmuş)
Birkaç laboratuvar kontaminasyonu vakası ( İngiltere’de bir, Rusya’da iki olmak
üzere) hariç tüm vakalar ve ölümler Afrika’da meydana gelmiştir.
Hastalığa Maruz Kalma Riski
Hastalıktan Korunma
• Ebola Hemorajik Ateşi’nden korunma
konusunda birçok zorluklar vardır. Ebola
Hemorajik Ateşi ile insanların tam olarak nasıl
enfekte oldukları bilinmediğinden az sayıda
temel korunma tedbiri vardır.
Hastalıktan Korunma
Ebola Hemorajik Ateşinden etkilenen bölgelerde yaşayan insanların hastalıktan korunmak için aşağıdaki
önlemlere uymaları tavsiye edilir.
•
•
•
•
•
•
Diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi hastalığı önlemenin en önemli uygulamalarından biri ellerin düzenli
olarak yıkanmasıdır. Ellerinizin su ve sabunla yıkanması (ya da sabun bulunmadığı yerlerde alkol-bazlı el
losyonun kullanılması) cildinizden potansiyel enfekte materyalleri uzaklaştırır ve hastalığının geçişini önler.
Eldiven kullanılan durumlarda eldivenleri çıkarmadan önce su ve sabunla yıkayınız ve eldivenleri
çıkardıktan sonra da ellerinizi yıkayınız.
Ölü hayvanlarla, özellikle de primatlarla temastan kaçınınız.
Yerel pazarlarda tüketim için satılan primatlar dahil vahşi hayvanların etini yemeyiniz.
Enfeksiyon olasılığını asgariye indirmek için Ebola Virüsü enfeksiyonu olduğundan şüphelenilen insan ya da
hayvanlarla yakın temas ederken enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulayınız.
Sağlık tesislerinde hastalık bulaşma riski yüksektir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının bir Ebola Hemorajik
Ateşi vakasını fark etmesi ve pratik viral hemorajik ateşi kontrol önlemlerini uygulamak için hazır olması
gereklidir. Bu önlemler arasında koruyucu kıyafetlerin giyilmesi (önlük, eldiven, maske, göz koruyucu
ekipman gibi), enfeksiyonun yayılmasını önlemek için ekipman ve enjektörlerin sterilize edilmesi, uygun bir
şekilde imha edilmesi ve hastaların vücut salgılarının da uygun bir şekilde imha edilmesi de önemlidir.
Amaç enfekte hastaların salgı ve kanlarıyla teması önlemektir. Hastanın ölmesi durumunda cesetle
doğrudan temasın önlenmesi de aynı şekilde önem taşımaktadır.
Seyahat Dönüşünüzden Sonra
• Etkilenen bölgelerden dönen kişiler hasta kişi ya da
hayvanların vücut sıvılarıyla temas etmeseler bile sağlık
durumlarını 10 gün süreliğine takip etmelidirler. Hasta kişi
ve hayvanların vücut sıvılarıyla potansiyel temasları söz
konusu olan kişiler 21 gün süreyle sağlık durumlarını takip
etmelidirler.
• Seyahatleri esnasında hastalanan tüm kişilerin kendilerinde
sadece ateş bile görülse acilen bir sağlık kuruluşuna
başvurmaları ve burada yaptıkları son seyahat ve potansiyel
temaslıları hakkında bilgi vermeleri tavsiye edilir.
• Hastalığın bulaşmasını önleyici gerekli önlemlerin
alınabilmesi için sağlık kuruluşuna başvuru esnasında
belirtilerinizle ilgili bilgi veriniz.
Ebola Virüsü Hastalığı Salgınlarının Kronolojisi
Yıllar
Ülke
Ebolavirus
Vaka
Ölüm
Ölüm Oranı
2012
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Bundibugyo
57
29
51%
2012
Uganda
Sudan
7
4
57%
2012
Uganda
Sudan
24
17
71%
2011
Uganda
Sudan
1
1
100%
2008
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Zaire
32
14
44%
2007
Uganda
Bundibugyo
149
37
25%
2007
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Zaire
264
187
71%
2005
Kongo
Zaire
12
10
83%
2004
Sudan
Sudan
17
7
41%
2003
Kongo
Zaire
35
29
83%
2003
Kongo
Zaire
143
128
90%
2001-2002
Kongo
Zaire
59
44
75%
2001-2002
Gabon
Zaire
65
53
82%
2000
Uganda
Sudan
425
224
53%
1996
Güney Afrika (ex-Gabon)
Zaire
1
1
100%
1996
Gabon
Zaire
60
45
75%
1996
Gabon
Zaire
31
21
68%
1995
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Zaire
315
254
81%
1994
Fildişi Sahilleri Cumhuriyeti
Taï Forest
1
0
0%
1994
Gabon
Zaire
52
31
60%
1979
Sudan
Sudan
34
22
65%
1977
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Zaire
1
1
100%
1976
Sudan
Sudan
284
151
53%
1976
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Zaire
318
280
88%
DEĞİŞİK RİSK GRUPLARI İÇİN EBOLA VİRÜS HASTALIĞI (EVD)
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Enfekte Bölgelerden Dönen Turist Ve İş Adamları:
Birincil derecede enfekte vakaların bulunduğu bölgelere
girmesine rağmen turist ve işadamları için EVD olma
olasılığı son derece düşüktür. Bulaş, ölü ya da yaşayan
hayvan veya insanların kan, sekresyonlar, organlar yada
diğer vücut sıvıları ile direkt temas yada kontamine
materyalle temas gerektirir, bütün bunlar nedeniyle
normal bir gezginin bulaşa maruz kalmayacağı varsayılır.
Turistlere her ne olursa olsun yukarıda sayılan
materyallere temas etmemeleri tavsiye olunur.
DEĞİŞİK RİSK GRUPLARI İÇİN EBOLA VİRÜS HASTALIĞI (EVD)
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Aile Ve Yakınları Ziyaret İçin:
Eğer kişinin ölü yada diri enfekte hayvan yada
insanla temasının olmaması durumunda enfekte
ülkedeki ailesini ve yakınlarını ziyaretinde bulaş
riskinin çok düşük olacağı tahmin edilir.
DEĞİŞİK RİSK GRUPLARI İÇİN EBOLA VİRÜS HASTALIĞI (EVD)
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Riskli Bölgelere Gönderilen Sağlık Çalışanları:
Özellikle EVD hastalarını tedavi etmekle görevlendirilenler olmak
özere sağlık çalışanları ve gönüllüler için risk vardır. Ancak tavsiye
edilen güvenlik tedbirlerini uygulamaları halinde bulaşın önüne
geçilmiş olur. Kişisel koruyucuları kullanmamak, iğne
yaralanmaları vb.. herhangi bir durum yoksa bulaş riski çok çok
düşük olarak değerlendirilebilir.
DEĞİŞİK RİSK GRUPLARI İÇİN EBOLA VİRÜS HASTALIĞI (EVD)
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Seyahat Eden Hastalar Ve Çevresindekiler:
Ebola virüsüne maruziyet sonucu hasta olan ve
semptomları gelişen bir hastanın havayolu ya da
diğer ulaşım imkanlarıyla seyahat firmasını
uyarmaksızın seyahat etmesi mümkündür. Bu tür
durumlarda hemen varış noktası iyi şekilde
bilgilendirilmeli ve daha geniş bir bulaşı önlemek
için hemen karantinaya alınmalıdır. Hasta kişiye
rağmen çevresindekilerin bulaş riski çok düşüktür,
temaslı izlemi bu çerçevede yapılmalıdır.
Sağlık Sistemini Hazırlamak
Bu başlık altında verilen talimatlar Tekirdağ İl
UHK’nın toplandığı tarih itibariyle TC Sağlık
Bakanlığı’ndan gönderilen bir Ebola Virüs
Hastalığı talimatnamesi olmaması nedeniyle
Dünya Sağlık Örgütünün direktifleri
doğrultusunda hazırlanmış olup TC Sağlık
Bakanlığı’ndan gelecek talimatname olması
durumunda verilen talimatlar Bakanlığın
talimatları ile değiştirilecektir.
Sağlık Sistemini Hazırlamak
EVD’nin Girişini Önlemek İçin Sağlık Yetkililerinin Yapması Gerekenler:
• Giriş noktalarında sağlık tesisleri ve ilk müdahalede görev yapacak
personelin (acil servisler, ambulans servisleri, genel poliklinikler,
itfaye servisleri, sivil savunmacılar, havayolu operatörleri, havaalanı
sağlık servisleri gibi...) hemorajik ateşin erken ve ilerleyen belirtileri
konusunda uyanık olması.
• Kliniklerde seyahat hikayesini ve ilişkili semptomları rutin olarak
vurgulamak.
• EVD ve sık karıştırılan diğer hastalıkların ayırıcı tanısına girmekte
standart tedavi protokollerinin geliştirilmesi (Sıtma, tifoid ateş,
şigelloz, leptospiroz, sarı humma, deng ateşi ve diğer viral hemorajik
ateş gibi…)
• Erken evrede EVD hastalarının yetkili halk sağlığı otoritelerine
bildirimini sağlayacak protokoller oluşturmak.
Sağlık Sistemini Hazırlamak
EVD’nin Girişini Önlemek İçin Sağlık Yetkililerinin Yapması Gerekenler:
• Şüpheli durumlarda WHO labaratuarının doğrulamayı yapması ve
ulusal labaratuarın ilk testleri yapması için labaratuar prosedürleri
ve operasyonel görevler (talimatlar) tanımlamak ve kurmak.
• Kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve geçici korunma tedbirleri
hakkında sağlık personelinin eğitilmesini sağlamak.
• Seyahat sektöründe çalışanlara enfeksiyon kontrol methodlarının
önemini vurgulamak.
• Düzenleyici mekanizmaların (yönetimin) bilgilendirilmesini ve karar
almasını sağlamak.
Sağlık Sistemini Hazırlamak
EVD’den Şüphelenilse de EVD Hastalığı Doğrulansa da Yapılması
Gerekenler Aynıdır. Yapılacaklar:
• Şüpheli hasta ile temas kuran hasta ve personeli temaslı taramasına
almak.
• Tanımlanan temaslıların tıbbi durumlarını gözetim altına almak
(ateş, prodromal semptomlar gibi).
• Acilen halk sağlığı otoritelerine haber vermek.
• Şüphelinin tedavi edildiği tüm alanları karantinaya almak(kontamine
alan/geçiş alanı/temiz alan)
• Hastanın atık ve vücud sıvılarını dekontaminasyon görevlileri
gelinceye kadar kontamine alandan çıkarmamak.
• Uluslararası prosedür gereği hastaların örneklerinin nakliyesi ve
gönderimi ‘katagori A enfekte materyal nakliyesine’ göre yapmak.
Sağlık Sistemini Hazırlamak
Grup C Hastalıkların Bildirim Sistemi
C01. AKUT HEMORAJİK ATEŞ SENDROMU
SÜRVEYANS GEREKÇELERİ
Akut hemorajik ateş sendromu tanımı Kırım Kongo hemorajik ateşi, Rift Vadisi
ateşi, sarı humma gibi farklı viruslar, bakteriler ve riketsiyalarla da oluşabilen
ve epidemi yapma özelliğinde bir grup hastalık için kullanılır. Vücutta birçok
sistemi, özellikle de vasküler sistemi tutan ve kanamaların eşlik edebildiği,
hafif infeksiyonlardan yaşamı tehdit eden ağır hastalıklara kadar farklı klinik
tablolar oluşturabilirler. Başlangıç semptomları ateş, halsizlik, kas ağrıları, aşırı
yorgunluktur. Ağır olgularda iç organlarda, deri altında, ağız, göz ve kulaklar
gibi vücut girişlerinde kanamalar görülebilir. Şok, santral sinir sistemi
fonksiyon bozukluğu, koma, delirium, nöbetler, karaciğer ve böbrek
yetmezliğine yol açabilir. Zoonotik hastalıklar arasında yer alır; etkenin yaşamı
hayvan veya insekt konakçılara bağlıdır. Konakçıya bağlı coğrafik dağılım
gösterirler. İnsanlar enfekte konakçı ile temas sonucu hastalanırlar
(kemiriciler, kene ve diğer artropodlar önem kazanır), bazıları insandan insana
bulaşır. Vakalar genelde sporadiktir veya düzensiz epidemiler şeklinde
görülebilir. Ülkemizde hastalığın epidemiyolojik durumunun değerlendirilmesi
açısından bildirim sistemine alınmıştır.
C01. AKUT HEMORAJİK ATEŞ SENDROMU
VAKA TANIMI
Klinik Tanımlama:
Ani başlangıçlı, üç haftadan kısa süreli ateş, kırgınlık, halsizlik, yaygın
vücut ağrısı ve baş ağrısı yakınması olan bir kişide; kırsal kesimde
yaşama, son bir ay içinde kırsal kesime seyahat veya kene ısırması
öyküsü varlığında; laboratuvarda başka bir nedenle açıklanamayan
lökopeni ve trombositopeni saptanmış olması ve ek olarak aşağıdaki
destekleyici bulgulardan en az ikisinin bulunması ile karakterize
sendrom
• Hemorajik veya purpurik döküntü,
• Epistaksis,
• Hemoptizi,
• Gastrointestinal kanama,
• Diğer hemorajik semptomlar
C01. AKUT HEMORAJİK ATEŞ SENDROMU
VAKA TANIMI
Tanı için laboratuvar kriterleri:
• Kan, vücut sıvıları veya doku örneklerinden
virus veya diğer etkenlerin izolasyonu
• Etkene karşı IgM antikor pozitifliği
• Akut ve konvalesan dönem serumlarında
spesifik IgG titresinde 4 kat artış
C01. AKUT HEMORAJİK ATEŞ SENDROMU
VAKA TANIMI
Vaka sınıflaması:
Olası Vaka:
(a) Klinik tanımlama ile uyumlu vaka veya
(b) Bir bölgede birden çok başka bir nedenle açıklanamayan
vaka görüldüğü takdirde, destekleyici bulguları olmasa da,
klinik tanımlama ile uyumlu vaka
Kesin Vaka:
(a) Klinik tanımlama ile uyumlu ve tanı için laboratuvar
kriterlerinden en az biri ile doğrulanmış vaka veya
(b) Kesin tanısı konmuş bir vakayla epidemiyolojik bağlantısı
olan olası vaka.
C01. AKUT HEMORAJİK ATEŞ SENDROMU
SÜRVEYANS TİPİ
Bildirim:
Vaka bildirimleri, ülke genelinde hizmet veren Enfeksiyon Hastalıkları
Kliniği bulunan hastanelerden yapılacaktır.
Vaka bildirimleri, tanımlanan kurumlardan İl Sağlık Müdürlüğüne olası
ve kesin vaka şeklinde,
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı’na olası ve kesin vaka
şeklinde yapılacaktır.
İhbar:
Olası veya kesin akut hemorajik ateş vakası tespit edildiği zaman 24
saat içinde İl Sağlık Müdürlüğüne ihbarı yapılacaktır.
İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili sağlık kuruluşu bölgede filyasyon
çalışmalarına hemen başlar.
C01. AKUT HEMORAJİK ATEŞ SENDROMU
SÜRVEYANS TİPİ
Kayıt ve Bildirimde Kullanılacak Formlar:
A. Sağlık Ocakları: Bildirim yapmayacaklardır.
B. Diğer sağlık kurumları:
Tanımlanan sağlık kurumları (Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği bulunan tüm hastaneler) İlçe Grup
Başkanlıkları ve İl Sağlık Müdürlüğüne GÜNLÜK olarak Form 014 ile bildirim yapacaklardır.
C. İlçe Grup Başkanlığı:
İlçe sınırlarında hizmet veren diğer sağlık kurumlarından gelen Form 014’leri hemen İl Sağlık
Müdürlüğüne gönderecektir.
D. İl Sağlık Müdürlükleri:
İl Sağlık Müdürlükleri, tanımlanan sağlık kuruluşlarından ve İlçe Grup Başkanlıklarından gelen
bildirimlerin icmalini yaparak AYLIK olarak Form 017/C ile Sağlık Bakanlığı, TSHGMne
gönderecektir.
Tanımlanan sağlık kurumlarından ve İlçe Grup Başkanlıklarından gelen bildirimleri (Form 014) bilgi
ve filyasyon çalışması için ilgili sağlık ocaklarına gönderecektir.
Kesin vaka bildirimi için etkene özel sürveyans formunu dolduracak ve Sağlık Bakanlığı’na
gönderecektir.
Yolcuların Giriş Noktalarında Kontrolü
(Hava Alanı, Sınır Kapısı Vb…)
Kişilerin giriş noktalarında taranması pahalı ve etkisi son
derece sınırlı bir yöntemdir çünkü EVD’si olan hastanın
sınırda yakalanma ihtimali çok küçük bir ihtimaldir.
EVD’nin inkübasyon periyodu 2 – 21 gün arasında değişir
ve hastalığa has semptomları yoktur.
*hastalığın fatalite hızının son derece yüksek olması ve
ülkeye bulaşının kesinlikle istenmemesi nedeniyle uçak,
gemi, otobüs gibi taşıma araçlarında tüm yolculara
temaslı taraması yapılacağı düşünülerek WHO’nun yaptığı
basamaklandırma çevirilmemiştir.
Medya
Ebola şüphesiyle gözlem altına alınan hastanın
durumu
13 Ağustos 2014 11:28
(Son güncelleme 13 Ağustos 2014 11:31)
İstanbul'da bir hastanede Ebola şüphesiyle gözlem
altında tutulan Nijerya uyruklu kadında sıtma tespit
edildiği, Ebola bulunup bulunmadığına ilişkin
tetkiklerin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu ajansı
Medya
Ebola salgınında 1069 kişi öldü
13 Ağustos 2014 19:28 (Son güncelleme 13 Ağustos 2014 19:30)
Dünya Sağlık Örgütü, Ebola salgınında ölenlerin sayısının bin 69'a yükseldiğini bildirdi.
CENEVRE
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola salgınında ölenlerin sayısının bin 69'a yükseldiğini bildirdi.
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 10-11 Ağustos arasında Gine, Liberya, Nijerya ve Sierra Leone'de
128 yeni vaka tespit edildi ve 56 kişi hayatını kaybetti.
Buna göre, Gine'de 4 yeni vaka 4 ölüm, Liberya'da 71 yeni vaka 32 ölüm, Nijerya'da 1 ölüm, Sierra
Leone'de 53 yeni vaka ve 19 ölüm görüldü. Böylece, 11 Ağustos'a kadar 1975 yeni Ebola vakası tespit
edilmiş ve bin 69 kişi bu hastalık dolayısıyla hayatını kaybetmiş oldu.
DSÖ, herhangi bir kanıtlanmış tedavi yöntemi ve aşısı bulunmayan Ebola salgınıyla mücadele
için küresel kamu sağlığı acil durumu ilan etmiş ve salgınla mücadelede deneysel ilaçların kullanılmasının
etik olduğunu açıklamıştı.
ABD, alınan özel izinlerle Liberyalı doktorlar için ülkeye test aşamasındaki bir serumu göndermiş, Kanada
da halen deney aşamasındaki bir aşıyı DSÖ'ye önermişti.
Hastalığa yakalananların ölüm riskinin çok yüksek olduğu Ebola'ya yol açan virüs sudan veya havadan
geçmiyor, hastaların vücut sıvıları yoluyla yayılıyor. Virüs bugüne kadar daha çok, hastayla temasa
geçen hasta yakınlarına ve hastalara müdahale ederken yeterli önlem almayan sağlık personeline
bulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
Medya
• CDC Changes Criteria for Ebola Transmission; admits "being within 3
feet" or "in same room" can cause infection
• Details
• Published: 10 August 2014
• Hits: 11369
• We've been telling you for awhile now that the government and
healthcare providers were not being honest about how Ebola can
spread. Over and over again, government officials and healthcare experts
have insisted Ebola "can only be spread through direct contact." Thopse
same people have also insisted that infected people "are not contagious
until they show symptoms. CDC now admits those claims were FALSE!
• THIS WEEK the CDC changed their information about how Ebola can
spread; they now admit "being within 3 feet" of an infected person or
"being in the same room" with an infected person can allow the virus to
infect someone else! They also admit a person who is infected, but not
yet showing symptoms, is contagious!
CDC
(ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri)
Low risk exposures
A low risk exposure includes any of the following
• Household member or other casual contact1 with
an EVD patient
• Providing patient care or casual contact1 without
high-risk exposure with EVD patients in health
care facilities in EVD outbreak affected countries*
CDC
(ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri)
No known exposure
Persons with no known exposure were present in an EVD outbreak affected country*
in the past 21 days with no low risk or high risk exposures.
1 Casual contact is defined as a) being within approximately 3 feet (1 meter) or within
the room or care area for a prolonged period of time (e.g., healthcare personnel,
household members) while not wearing recommended personal protective equipment
(i.e., droplet and contact precautions–see Infection Prevention and Control
Recommendations); or b) having direct brief contact (e.g., shaking hands) with an EVD
case while not wearing recommended personal protective equipment (i.e., droplet
and contact precautions–see Infection Prevention and Control Recommendations). At
this time, brief interactions, such as walking by a person or moving through a hospital,
do not constitute casual contact.
*
Outbreak affected countries include Guinea, Liberia, Sierra Leone, and Lagos, Nigeria,
as of 4-August-2014
Teşekkürler…

similar documents