El síndrome de Down: Descripció

Report
El síndrome
de Down:
Descripció:
 El síndrome de Down és una de les causes
genètiques més comuns de retràs mental. És
un trastorn genètic causat per la presència
d’una còpia extra del cromosoma 21 o una part
d’aquest, en comptes dels dos habituals
(trisomia del parell 21), caracteritzat per la
presència d’un grau variable de discapacitat
cognitiva i unes faccions peculiars que li donen
un aspecte característic.


És la causa més freqüent de discapacitat
cognitiva psíquica congènita i deu el seu nom a
John Langdon Haydon Down que va ser el
primer en descriure aquesta alteració genètica
el 1866.
Tipus de síndrome de down:
Trisomia lliure:
 El síndrome de Down es produeix per l’aparició
d’un cromosoma de més en el parell 21 original
(tres cromosomes: “trisomia” del parell 21) en
les cèl·lules de l’organisme. La major part de les
persones amb aquest síndrome 95% deuen
l’excés cromosòmic a un error a la primera
divisió meiòtica. L’error es dona en aquest cas a
una disminució incomplerta del material
genètic d’un dels progenitors.

Translocació:
 Després de la trisomia lliure, la causa més
freqüent d’aparició de l’excés de material
genètic és la translocació. En aquesta variant,
el cromosoma 21 extra es troba enganxat a un
altre cromosoma, per la qual cosa el recompte
genètic arriba a una xifra de 46 cromosomes
de cada cèl·lula.

Mosaïcisme:
 La forma menys freqüent de la trisomia 21 es
la denominada “mosaic” (entorns el 2% dels
casos). Aquesta mutació es produeix després
de crear l’embrió, per la qual cosa la trisomia
no està present en totes les cèl·lules de
l’individu en SD, sinó només en aquelles estirp
(ascendència) procedeix de la primera cèl·lula
mutada

Epidemiologia.
 L’any 2011 a Espanya van haver 480.000
nounats dels quals 720 patien síndrome de
Down. En l’actualitat, 1 de cada 800 nounats,
presenten síndrome de Down. Casi el 80%
d’aquests recent nascuts, són fills de mares
menors de 35 anys, per tant l’edat de la mare
és important ja que comporta un risc a què el
fill pateixi síndrome de Down.

Símptomes:
 Crani més petit del normal ( microcefàlia ).
 La unió del crani amb les vèrtebres és pla.
 El pont nassal és pla per la manca dels ossos
propis del nas.
 Els ulls tenen una inclinació característica i en
alguns casos hi ha estrabisme.
 La llengua és més gran del normal i al no
haver-hi espai arriba al paladar i això estimula
el desenvolupament mandibular característic.
 Problemes bucals.

Retràs intel.lectual:
 El retràs intel.lectual és molt variable i
dependrà en molt bona part de la manera en
què el nen es desenvolupi, del seu entorn
familiar i de l’educació que rebi. Quant més
amor i atenció se’ls dediqui, més brillants
seran els resultats que aconseguiran.

Característiques físiques:
 Defectes en el cor en el 30-50%
 Malformacions intestinals en el 10-12% dels
nadons, que requereixen cirurgia.
 Defectes en la capacitat auditiva i visual
 Major risc de patir leucèmia.
 Major risc de problemes tiròides.
 Lesions espinals: poden donar-se per
inestabilitat de les vèrtebres superiors del coll.

Tractament:
 El síndrome de Down no és una malaltia i, per
tant, no requereix cap tractament mèdic com a
tal. A més, al no conèixer les causes que
produeixen aquesta alteració genètica, resulta
impossible conèixer com prevenir-lo.

Tractament inicial (6 primers anys de vida).
 Tots els nens amb síndrome de Down tenen
estímuls per realitzar un correcte
desenvolupament de les capacitats motrius,
cognitives, emocionals i adaptatives
 Tots aquests aspectes s’han de tractar als
primers 6 anys de vida, i d’aquesta manera
millorem d’una manera molt satisfactòria el
desenvolupament del nen que pateix SD

Tractament : delfinoteràpia
 La teoria i la investigació de la delfinoteràpia
diu que com a resultat del desig d’interactuar
amb els dofins, els nens que pateixen
síndrome de down acrediten i milloren la seva
atenció


. Amb l’aplicació d’aquesta teràpia, els nens
aprenen quatre vegades més ràpid i amb més
atenció que amb altres teràpies tradicionals.
S’utilitza un dofí com a recompensa davant
unes respostes físiques, afectives o cognitives
correctes del nen, el que ve donat com a
resultat un procediment de modificació de
conducta
Perspectives de futur
 Els nens amb síndrome de Down han hagut
d’experimentar un canvi en les ultimes
dècades. Aquest canvi s’ha dut a terme tant en
la societat com en el món laboral i escolar.
Anys enrere aquests nens, joves o adults no
eren tant acceptats a nivell escolar o social i
actualment podem afirmar que això ha canviat.


Associacions
- A nivell nacional hi ha la Federació Down
Espanya. Aquesta federació es va constituir
com a tal a l’any 1991. Té 83 associacions,
presents en totes les Comunitats Autònomes,
la qual cosa la converteix en la única
organització de Síndrome de Down d’àmbit
nacional.
Anàlisi d’un cas
 en Quim és un noi de 16 anys que té el
Síndrome de Down. Actualment està estudiant
a l’Institut Manuel de Pedrolo i a l’Escola Alba.
Segons ell afirma, li agrada molt nadar,
passejar i sortir amb els amics.


Amb aquesta descripció, en Quim sembla un
nen sense cap patologia detectada, i és que
aquesta és una de les característiques dels
nens amb síndrome de Down, que no tenen
una malaltia com a tal, sinó un retràs mental
que els permet realitzar les tasques
quotidianes amb normalitat, tot i que potser
amb una mica més de temps.
Videos:
 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2
F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBBl
Ax1OtuDg%26feature%3Dplayer_embedded%2
3&h=eAQHEHQ5t!


Conclusions:

similar documents