Ενδεικτικά θέματα

Report
Εισαγωγή στην Επιστήμη
Υπολογιστών
Ιατρέλλης Όμηρος
Καθηγητής Εφαρμογών
Σκοπός μαθήματος
• Σκοπός του μαθήματος είναι οι σπουδαστές
να γνωρίσουν τις θεμελιώδεις αρχές της
Επιστήμης των υπολογιστών ως μια
απαραίτητη εισαγωγή στα γνωστικά
αντικείμενα που θα καλυφθούν κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους
Syllabus
2
Τι είναι επιστήμη υπολογιστών
• Η μελέτη της πληροφορίας και των τρόπων
αναπαράστασης, οργάνωσης, διαχείρισης και
μετασχηματισμού για την επίλυση
συγκεκριμένων προβλημάτων.
• Η διαχείριση και ο μετασχηματισμός γίνονται
μέσω της διαδικασία υπολογισμού
(computation), η οποία και περιγράφεται με
αλγόριθμους (algorithms)
Syllabus
3
Τι κάνει ένας Επιστήμονας της
πληροφορικής
• Σκοπός του μαθήματος είναι να αρχίσετε να
σκέπτεσθαι ως επιστήμονες μηχανικοί πληροφορικής
– Ο τρόπος αυτός σκέψης συνδυάζει στοιχεία σκέψης από
τα μαθηματικά, την επιστήμη του μηχανικού και της
φυσικής
• Όπως οι μαθηματικοί, οι επιστήμονες των υπολογιστών
χρησιμοποιούν τυπικές γλώσσες (formal languages) για να
εκφράσουν ιδέες και συγκεκριμένους υπολογισμούς
• Όπως οι μηχανικοί, σχεδιάζουν «πράγματα από hardware ή
software», συναρμολογούν διακριτά μέρη σε συστήματα και
αξιολογούν διάφορες εναλλακτικές λύσεις
• Ως φυσικοί επιστήμονες, παρατηρούν την συμπεριφορά
πολύπλοκων συστημάτων, διαμορφώνουν υποθέσεις και
ελέγχουν προβλέψεις
Syllabus
4
Επίλυση προβλημάτων
• Η πιο σημαντική δεξιότητα ενός επιστήμονα
πληροφορικής είναι η επίλυση προβλημάτων
– Επίλυση προβλημάτων είναι η ικανότητα
• να διατυπώνει κανείς προβλήματα,
• να σκέπτεται δημιουργικά για την επίλυση τους και
• να εκφράζει τη λύση καθαρά και με ακρίβεια
• Από καταπληκτική σύμπτωση, όταν μαθαίνει
κανείς να προγραμματίζει, έχει μια εξαιρετική
ευκαιρία να ακονίσει τη δεξιότητα του να
λύνει προβλήματα
Syllabus
5
Περιγραφή μαθήματος
• Το μάθημα είναι υποχρεωτικό και είναι
Μάθημα γενικής υποδομής
• Περιλαμβάνει θεωρία και ασκήσεις πράξεις
• Χειμερινού εξαμήνου
Syllabus
6
Αντικείμενα εκπαίδευσης
• Βασικές γνώσεις σχετικές με την εσωτερική
παράσταση των δεδομένων και τα αριθμητικά
συστήματα
• Βασικά στοιχεία της ψηφιακής λογικής
• Της αρχιτεκτονικής Von Newman και της οργάνωσης
του υπολογιστή
• Λειτουργικά συστήματα
• Τις γλώσσες προγραμματισμού
• Τα προγράμματα εφαρμογών
• Θεμελιώδεις αρχές δικτύων
• Ειδικά θέματα επιστήμης υπολογιστών
Syllabus
7
Πρόγραμμα μαθήματος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
– 10-12 Ασκήσεις πράξεις (ΔΙΑΛ-2)
• Σπουδαστές με επώνυμο Α-Κ
– 12-2 Ασκήσεις πράξεις (ΔΙΑΛ-2)
• Σπουδαστές με επώνυμο Λ-Ω
– 2-4 Θεωρία (Αμφιθέατρο)
Syllabus
8
Επικοινωνία
• Ώρες γραφείου
– Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή: 9.00-10.00
– Άλλη μέρα: μετά από συνεννόηση
• Email
– Ο. Ιατρέλλης: [email protected]
Syllabus
9
Συγγράμματα
1. Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12607479
Έκδοση: 1η/2011
Συγγραφείς: Καλαφατούδης, Δροσίτης, Κοίλιας
ISBN: 978-960-6759-69-7
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13955
Έκδοση: 2η/2010
Συγγραφείς: BEHROUZ FOROUZAN, FIROUZ MOSHARRAF
ISBN: 978-960-461-366-3
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
Syllabus
10
Σελίδα του μαθήματος
• E-class
– http://openclass.teilar.gr/courses/CS372/
Syllabus
11
Βαθμολογία
• Πρόοδος, Εργασία, Τελική εξέταση
• Τελικός βαθμός=[30%] x πρόοδος + [20% x
εργασία] + [50%|70%|80%|100%] x τελική
εξέταση
• Θα πρέπει ο τελικός βαθμός να είναι ≥5
Syllabus
12
Πρόοδος
•
•
•
•
•
•
•
Προαιρετική
Αφορά μέρος της ύλης
Μετρά θετικά και μόνο
Ποσοστό 30% στον τελικό βαθμό
Θέματα πολλαπλών επιλογών
Περίπου 30 ερωτήσεις
Να συμμετέχετε!
Syllabus
13
Εργασία
• Προαιρετική
• Από 1-4 άτομα
• Θα γίνει ανάπτυξη και παρουσίαση ενός
βιβλιογραφικού θέματος στην επιστήμη της
πληροφορικής
• Παρουσίαση κατά τη διάρκεια του μαθήματος
σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Παραδοτέο 10 σελίδων (x αριθμός ατόμων): σε
μορφή κειμένου (pdf)
• Συμμετοχή στον τελικό βαθμό 20%
Syllabus
14
Εργασίες
•
•
•
•
Ομάδες έως 1-4 σπουδαστών
Συμμετοχή στον βαθμό κατά 20%
Παραδοτέο: σε μορφή κειμένου (pdf)
Παρουσίαση (θα προγραμματιστεί)
Ενδεικτικά θέματα:
1. Τα κινητά δίκτυα 4G και οι εφαρμογές τους.
2. E-Government. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην
Ευρώπη και στην Ελλάδα.
3. Συστήματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων
(DRM).
4. Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networks) στον
Παγκόσμιο Ιστό. Η περίπτωση του FaceBook.
5. Ψηφιακές Υπογραφές
6. Η τεχνολογία και εφαρμογές του Cloud Computing
7. Ηλεκτρονικό Έγκλημα. Έκταση του προβλήματος,
επιπτώσεις και νομοθεσία σε παγκόσμιο επίπεδο και
στην Ελλάδα.
8. Οι τεχνολογίες Smartphones. Πώς επηρεάζουν την
παραγωγικότητα?
9. Τα Big Data και οι νέες επιχειρηματικές προοπτικές
που ανοίγονται
10. Οι τεχνολογίες των Video Games στην μάθηση
11. Internet of Things (ΙοΤ): Technologies, Standards
and Applications
Syllabus
15
Τελική εξέταση
• Υποχρεωτική
• Συμμετοχή στο βαθμό από 50 | 70 | 80 | 100%
• Η ύλη από τις ενότητες που έχουν διδαχθεί και
εμπεριέχονται στα 2 διδακτικά βιβλία
• Θέματα πολλαπλών επιλογών
• Τέσσερις επιλογές εκ των οποίων μια σωστή
απάντηση
• Περίπου 40 ερωτήσεις
• Αρνητική βαθμολογία
Syllabus
16
Ασκήσεις πράξεις
• Διαφορετικό μάθημα (λύσεις ασκήσεων,
παρουσιάσεις)
• Εξυπηρετεί το στόχο του μαθήματος με την
απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στην
πληροφορική
• Βοηθά τον σπουδαστή στην καλύτερη
εμπέδωση της ύλης
Syllabus
17
Συσχετίσεις με άλλα μαθήματα
• Μέρος πολλών επόμενων μαθημάτων
• Συνθέτει το puzzle της επιστήμης της
πληροφορικής
Syllabus
18
Για περισσότερο διάβασμα
• Computer Science : a modern introduction / L.
Goldschlager and A. Lister. Englewood Cliffs, N.J. :
Prentice/Hall International, c1982.
•An introduction to computing infrastructure /Joseph
Williams. Indianapolis, IN : Que E&T, c1997.
•Introduction to computing / Peter Greenfield London
McGraw-Hill c1992
•Introduction to the computer : an integrative approach /
J.Frates, W. Moldrup Englewood Cliffs, N.J. : PrenticeHall, c1984.
•An Introduction to computer science/ Kmin, Samuel
N.Boston : WBC/McGraw-Hill, 1998
Syllabus
19
On-line μαθήματα
• Introduction to ComputerswebCast berkley,
•Technology and Humanity in the 21st Century,
Michael Dertouzos, Director of the MIT
Laboratory for Computer Science
Syllabus
20
Πως αναπτύσσεται η επιστήμη μας?
•
•
•
•
Το υλικό (hardware) και το Λογισμικό (Software)
Hardware, τα όρια του και πέρα από αυτά
Αλγόριθμοι – Δομές δεδομένων – πολυπλοκότητα
Οι ΤΠΕ διεισδύουν παντού: οικονομία, πολιτική, βιολογία,
νευροεπιστήμες
– Άλλες συγγενείς επιστήμες αναπτύσσονται πχ Service science
•
•
•
•
•
•
Wireless Sensor networks
Collective intelligence
Κινητές επικοινωνίες
Grid/Cloud Computing
Big data
IoT
Syllabus
21
Τα όρια του Hardware
• Moore’s law: the complexity of integrated circuits
doubles every 18 months (η υπολογιστική ισχύς και ο
αριθμός των ημιαγωγών σε ένα κύκλωμα
διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες)
• but we may be seeing the limits… (H σμίκρυνση των
κυκλωμάτων φτάσει στο θεωρητικό όριο της
θερμοδυναμικής και της κβαντικής φυσικής)
– Μοριακοί υπολογιστές
• Ερευνητές στην ΙΒΜ έχουν καταφέρει να επιδείξουν λογικές πύλες
χρησιμοποιώντας μία στοιβάδα μορίων μονοξειδίου του άνθρακα
για να μεταφέρει δεδομένα.
– Οι συσκευές που γίνονται κατ' αυτό τον τρόπο έχουν διαστάσεις στην
κλίμακα των νανομέτρων (10-9), μεγέθους αρκετές τάξεις μικρότερες από
τεχνολογία πυριτίου των σημερινών συμβατικών υπολογιστών.
Syllabus
22
Quantum Computing
• Θα μπορέσουμε να λύσουμε το «Γόρδιο
δεσμό» της Υπολογιστικής Πολυπλοκότητας?
– Σωματίδια μπορούν να «εξαναγκαστούν» να
βρίσκονται σε πεπερασμένο αριθμό
καταστάσεων, άρα διάταξη σωματιδίων μπορεί
να απεικονίσει συνδυαστικό πρόβλημα. Πως
όμως ανιχνεύουμε τη «λύση»
(κατασκευή qbits)
Syllabus
23
Το ζήτημα P=NP?
• Tο πρόβλημα P=NP? βρίσκεται στο σταυροδρόμι Επιστήμης Υπολογιστών
και Μαθηματικών και είναι ένα από τα 7 προβλήματα τα οποία είναι
γνωστά ως Millennium Prize Problems και μία σωστή λύση σε καθένα από
αυτά αξίζει 1 εκατομμύριο δολάρια.
• Σήμερα, μετά από σχεδόν 40 χρόνια έρευνας στο συγκεκριμένο ερώτημα,
δεν ξέρουμε αν κάθε υπολογιστικό πρόβλημα που μπορεί να ελεγχθεί
γρήγορα, μπορεί επίσης να λυθεί/εκτελεστεί γρήγορα
• Μία πρόσφατη δημοσκόπηση μεταξύ διάσημων θεωρητικών της
Επιστήμης των Υπολογιστών έδειξε ότι 61% πιστεύουν πως ΝΡ και Ρ δεν
είναι ίσα, 9% θεωρούν πως είναι ίσα, 22% δεν έχουν γνώμη και 8%
πιστεύουν κάτι πιο πολύπλοκο, αλλά ιδιαιτέρως ενδιαφέρον.
• Δείτε την ταινία: Travelling Salesman
– Ο τίτλος παραπέμπει στο πρόβλημα του "περιοδεύοντος πωλητή", το οποίο
ρωτά το εξής: με δεδομένη μια λίστα από πόλεις και τις μεταξύ τους
αποστάσεις, ποιος είναι ο πιο γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος με τον
οποίο ένας πωλητής μπορεί να τις επισκεφθεί όλες από μια ακριβώς φορά
και να επιστρέψει στην αφετηρία του;
Syllabus
24
Το μέλλον της επιστήμης των
υπολογιστών?
Μπορείτε να φανταστείτε ενώ τρέχετε τα παπούτσια σας να
στέλνουν πληροφορίες (απόσταση, θερμίδες, χρόνο) σε ένα web
site και τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στο κινητό σας ώστε να
βλέπετε την πρόοδο?
Μπορείτε να φανταστείτε στην μπλούζα που φοράτε να εμφανίζονται
notifications από κοινωνικά δίκτυα ή να αλλάζει χρώμα ανάλογα με το
status σας?
Μπορείτε να φανταστείτε τα παιδιά διαφορετικών χωρών να
επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω παιχνιδιών (κούκλες, επιτραπέζια
παιχνιδια συνδεδεμένα στο internet)
Internet of Things
Syllabus
25
Το δικό μας μέλλον
Θα μείνουμε άνεργοι?
• Όχι κατ’ αρχήν, αν και στην Ελλάδα η Πληροφορική δεν
έχει και την καλύτερη ανάπτυξη:
– Μικρή σχετικά απομονωμένη αγορά – λύση η διεθνοποίηση
– Οικονομία στραμμένη προς υπηρεσίες (τουρισμός, ναυτιλία
κλπ) θα μπορούσε να εξορθολογισθεί από χρήση των ΤΠΕ.
• Θα υπάρχει ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση, ίσως και για
επανεκπαίδευση, ίσως και «μετακίνησης» σε συναφή
γνωστικά αντικείμενα – management, οικονομικά,
βιοτεχνολογία,…
• Επαγγελματικά δικαιώματα?
• Χωρίς επιμόρφωση θα υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος
περιθωριοποίησης – ίσως ανεργίας
Syllabus
26

similar documents