Marjatta Montonen: Dialogisen alkoholipolitiikan aikakausi.

Report
Päihdehaitat muille
Seminaari 12.6.2013
Dialogisen alkoholipolitiikan aikakausi
Marjatta Montonen
[email protected]
EUROOPPA 2020
”Eurooppa 2020 on EU:n
kasvustrategia tulevalle
vuosikymmenelle.
Maailma muuttuu ja me
haluamme, että EU:sta tulee
siinä älykäs, kestävä ja
osallistava talous.”
Maailmankaupan tekniset esteet

Economic operators are encouraged to
communicate to the Commission their
concerns - - - In many cases comments - - by the European Union with regard to
third country notifications have led to
modification or even withdrawal of
planned measures.
Lakisääteiset terveysvaroitukset alkoholipakkauksiin
G/TBT/N/ZAF/48 Etelä-Afrikka 2005
- Ei ”alkoholi” vaan ”alkoholin väärinkäyttö”
G/TBT/N/CRI/126 Costa Rica 2012
- Riittäähän varmasti 1 mm kirjasinkoko
Lobbarit kuuluvat kalustoon
EU:n komissio ja parlamentti yhdistivät
edunvalvojarekisterinsä
”läpinäkyvyysrekisteriksi” 2011.
10.6.2013
▪ 5718 organisaatiota
▪ yrityksiä, elinkeino- ja ammattijärjestöjä 50 %
▪ muita järjestöjä 26 %
▪ konsultti- ja lakitoimistoja 12 %
▪ ajatushautomoita yms 7 %
Social aspect groups. The Globe 3/1993.
Alkoholiteollisuuden uhkakuvia:
 Veronkorotukset
 Lupaehdot ja aukiolon rajoitukset
 Mainonnan rajoitukset
Vastauksena proaktiivinen toiminta:
 Valistus: kohtuujuomisen hyödyt
 Tutkimus: aihevalinnat
 Dialogi alkoholipoliittisten toimijoiden kanssa,
tavoitteena ohjaaminen ”keskitielle”
European Alcohol and Health Forum

2007 > 2012: noin 70 jäsenorganisaatiota, yli 230 hanketta
Youth, health and consumer
NGOs, medical professions,
insurers
37 %
Alcohol producers,
wholesalers, retailers,
caterers
Observers:
Member States, EESC,
WHO, OIVW
Advertisers, sponsors,
publishers
42 %
Commission services
10 %
European Alcohol and Health Forum 11/2012
Prom ote
responsible
com m ercial
com m unication
and sales (54)
Com m on
approaches to
consum er
inform ation (23)
Inform ation and
education:
responsible
patterns of
consum ption
(61)
Strategies to
curb under age
drinking (18)
Prom ote
behavioural
change am ong
children and
adolsecents
(19)
Enforce age
lim its for
selling and
serving (23)
Inform ation and
education:
effects of
harm ful
drinking (76)
Valistusta vastaviestein
Kohdennettua valistusta

Diageo: Choices campaign 2007 < 25-vuotiaat
30 %
18 %
30 %
22 %
Vaikuttavuus: Englannissa 62 % ja Espanjassa 50 % kampanjan nähneistä
uskoo harkitsevansa vastaisuudessa vastuullisempaa alkoholinkäyttöä.
Tieto on valtaa








1971 Institut de Recherches Scientifiques sur les Boissons IREB
1982 Alcoholic Beverage Medical Research Foundation ABMRF
1990 Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool
1991 Alcohol in Moderation – AIM Digest
1995 International Center for Alcohol Policies ICAP
2003 European Foundation for Alcohol Research ERAB
2008 Wine Information Council
2010 International Scientific Forum of Alcohol Research ISFAR
– ISFAR Critiques
Kilpailevia hankkeita

EU:n ulkosuhteiden pääosasto rahoittaa EU/USA “dialogeja”
kansalaisjärjestöjen kesken. Research and action on underage
drinking: Exchange and exploration of issues of mutual concern
2011-12. Hanke tuotti oppaan:



Workshop Guide For Alcohol Policy and Adolescent Drinking:
Using Science in the Public Interest
Konsensuslausuma painottaa alkoholijuomien hinnan ja
saatavuuden sääntelyn merkitystä ennaltaehkäisyssä
ERAB ja ABMRF rahoittivat 2012 hankkeen, joka tuotti e-kirjan:


Underage drinking: A report on drinking in the second decade of
life in Europe and North America
Suositukset painottavat vanhempien, perheen ja koulun roolia
ennaltaehkäisyssä
Vastaraportteja

Komission toimeksianto



RAND EUROPE, tutkimusraportti 2012
Assessment of young people’s exposure to
alcohol marketing in audiovisual and online media
Advertising Associationin toimeksianto


Bacon Strategy & Research 2012
UK Response to the RAND EUROPE report on young people’s
exposure to alcohol marketing
Dialoginen/neuvotteleva ote*




Alkoholielinkeinot ja kansanterveysjärjestöt
Tavoitteena yhteisymmärrys tavoitteista ja keinoista
Avoimuus, lähikontakti
Julkinen valta moderoijana sekä lainmukaisuuden ja
kustannusvaikutusten valvojana
* Young people and alcohol in Europe. Osservatorio permanente sui giovani e l'alcool, 1997.
Dialogisen (alkoholi)politiikan aikakausi

Better regulation 2005
 Hallintobyrokratian vähentäminen, itsesääntely
 Vaikutusten arviointi, intressiryhmien kuuleminen
 Lainsäätäjän ja intressiryhmien dialogi kautta koko prosessin

DG SANCO: Challenges and opportunities 2009-2014:
 “We are recognised as leading practitioners in collaborative multistakeholder consultation within the Commission.”
 EU platform for action on diet, physical activity and health & High
Level Group on Nutrition and Physical activity 2005
 Healthy Democracy process: Stakeholder Dialogue Group 2006
 EU:n alkoholistrategian valmistelu 2006
Politiikkaprosessin uusia piirteitä





Neuvottelu on jatkuvaa, yhteisymmärrys tilapäistä.
Prosessi elää samanaikaisesti monella tasolla ja yli
sektorien – ja yli rajojen, kun toimijat ovat kansainvälisiä.
Edustuksellinen demokratia väistyy edunvalvonnan
tieltä.
Laadun ja tuloksellisuuden arviointi tapahtuu
vertaisryhmässä.
Linjaukset tehdään ylätasolla, toimijat päättävät itse
konkreettisista tavoitteista ja keinoista.
Pohjana: Greer & Vanhercke 2010
Mikä askarruttaa?

similar documents