Gjennomgang – prøveklassifikasjonen etter norsk webDewey

Report
Gjennomgang – prøveklassifikasjonen etter norsk
webDewey
Unni Knutsen, 6. desember 2013
Raviner på Mallorca
Begreper fra inkluderernote kan senere få tildelt eget
nummer
Ikke tillatt å dele videre med hjelpetabell 1 når emnet står
i inkluderernote (her 09 (H1) + 46754 (H2) = 0946754)
Løsningsforslag: 551.442
Etikk for ingeniører
Etikk for ingeniører (2)
Kun de to første sifrene i 620 er meningsbærende
og skal tas med ved nummerbygging.
Merk bortfallet av H7 siden DDK5, inndeling etter hele
tabellen i stedet.
Løsningsforslag: 174.9 + 62 = 174.962
Nasjonalbibliotekets emneindeksering
Omplasseringsnote!
Skal NB kanskje først, altså 027.5?
Preferansetabell under 020:
Nasjonalbiblioteket emneindeksering
(2)
Nasjonalbibliotekets emneindeksering
(3)
Ved 025.47:
Dele videre med H1? I så fall hvilket aspekt ved emnet? Organisasjoner (06)
eller geografisk inndeling -09?
Kanskje preferansetabellen innledningsvis i H1 gir svaret?
Nasjonalbibliotekets emneindeksering
(4)
-06 er altså rangert høyere enn -09
Nasjonalbibliotekets emneindeksering
(5)
Bibliotekaspektet er allerede uttrykt i klassebetegnelsen
(nærmest overordnete nivå)
Løsningsforslag: 025.47 + 09 (H1) + 481 (H2) =
025.4709481
Er det fornuftig å legge til geografisk inndeling her?
Noen la språk til (T6- 3982 (norske emneord)).
025.473982.
Journalistikk rettet mot somaliske
asylsøkere i Norge
Ønskelig å bygge videre etter etnisk gruppe
Journalistikk rettet mot somaliske
asylsøkere i Norge (2)
Journalistikk rettet mot somaliske
asylsøkere i Norge (3)
Note under Bestemte etniske og nasjonale
grupper
Til basisnummeret T1--089 legges numrene
T5--1-T5--9 fra Hjelpetabell 5, f.eks. grupper
med somalisk opprinnelse T1—0899354,
grupper med somalisk opprinnelse i Norge
T1--08993540481
Journalistikk rettet mot somaliske
asylsøkere i Norge (4)
… men somaliere som nasjonal gruppe flyttet fra T5-96773 til T5—9354
deretter tilføyes sifre slik det er forklart i innledningen
til T5--0, f.eks. nigerianere i Storbritannia og britiske
innbyggere av nigeriansk opprinnelse T5—9669041
Under T5—0: Gis det ikke andre anvisninger, og
dersom det ikke er overflødig, tilføyes 0 til nummeret
fra denne tabellen og til dette resultatet tilføyes T2--1
eller T2--3-T2--9 fra Hjelpetabell 2 for området der
gruppen befinner eller befant seg, f.eks. tyskere i
Brasil T5--31081
Journalistikk rettet mot somaliske
asylsøkere i Norge (5)
Ender dermed opp med:
070.484 + 089 (H1) + 9354 (H5) + 0 + 481 (H2)
= 070.48408993540481
Og da er asylaspektet ikke med…
Hvor hensiktsmessig er dette nummeret?
Nordmenn i Sverige under 2.
verdenskrig
948.5… (svensk historie) eller krigsnummer
(940.53…)?
Manualinnførsel under Kriger gir svaret:
Bruk nummeret for et steds historie for
virkningen av militære handlinger på
hverdagslivet og kulturen til dette stedet,
f.eks. virkningene av bombingen av London
under annen verdenskrig 942.1084 (ikke
940.53421 eller 940.542121).
Nordmenn i Sverige under 2.
verdenskrig (2)
Slik ser en manualinnførsel ut:
Nordmenn i Sverige under 2.
verdenskrig (3)
Noten under 930-990:
Til basisnummeret 9 legges numrene T2--3-T2-9 fra Hjelpetabell 2, f.eks. Europas historie
940, Englands historie 942, Londons historie
942.1; deretter tilføyes følgende:
Altså: 9 + 485 (H2) …
Nordmenn i Sverige under 2.
verdenskrig (4)
Altså: 9 + 485 (H2) + 004…
Nordmenn i Sverige under 2.
verdenskrig (5)
Altså: 9 + 485 (H2) + 004 + 3982 (H5)
Nordmenn i Sverige under 2.
verdenskrig (6)
Hva med periodeinndeling?
Tilbake til den spesielle hjelpetabellen 930-990
Løsningsforslag: 9 + 485 (H2) + 004 + 3982
(H5) = 948.50043982
Vrådalsdialekten
Søkte på Norsk språk
Vrådalsdialekten (2)
Gis det ikke andre anvisninger, kan alle språk merket med *, tilføyes numre
slik det er forklart i innledningen til T4--0, til det oppgitte basisnummeret,
f.eks. japansk grammatikk 495.65. Hvis basisnummeret ikke oppgis spesielt,
er det identisk med språkets klassenummer, f.eks. for norsk språk 439.82
Altså: 439.82 …
Vrådalsdialekten (3)
Vrådalsdialekten (4)
Altså: 439.82 + 7 (H4) + …
Vrådalsdialekten (5)
Vrådalsdialekten (6)
Til basisnummeret 439.8279 legges T2--4-T2-9 fra Hjelpetabell 2, f.eks. geografiske
variasjoner i deler av Norge 439.8279482439.8279484
Altså: 439.82 + 7 (H4) + 9 + …
Vrådal ligger i Kviteseid kommune
Vrådalsdialekten (7)
Løsningsforslag: 439.82 + 7 (H4) + 9 + 482842 (H2) =
439.8279482842
Persisk satire fra 2000-tallet
Persisk satire fra 2000-tallet (2)
Hjelpetabell 3 er delt inn i tre undertabeller:
Hjelpetabell 3A brukes for beskrivelse og kritikk av ett
enkelt forfatterskap; enkelte eller samlede verker av
én enkel forfatter; biografier om én enkel forfatter
Hjelpetabell 3B brukes for beskrivelse og kritikk av flere
enn ett forfatterskap; samlede verker av flere enn én
forfatter; biografier om flere enn én forfatter; og i
tillegg for litterær komposisjon i bestemte litterære
former
Hjelpetabell 3C brukes for ytterligere litterære
elementer brukt i nummerbygging innen Hjelpetabell
3B
Persisk satire fra 2000-tallet (3)
Framgangsmåten for å sette sammen numre
for verker av eller om mer enn én forfatter,
begrenset til bestemte språks litteraturer:
1. Slå opp i hovedtabellen 810-890 og finn
basisnummeret for språket.
Altså: 891.55 …
Persisk satire fra 2000-tallet (4)
2. Finn riktig underinndeling for litterær form i
Hjelpetabell 3B, f.eks. poesi T3B--1. Legg
dette nummeret til basisnummeret, f.eks.
engelsk poesi 821, nederlandsk poesi
839.311.
Persisk satire fra 2000-tallet (5)
Til basisnummeret T3B--7 legges numrene fra periodetabellen for det enkelte
språks litteratur i 810-890, f.eks. tidligste periode T3B--71;
deretter tilføyes sifrene som følger etter T3B--10 i numrene
T3B--1001-T3B--1009 i denne hjelpetabellen,
f.eks. kritikk av humor og satire fra den tidligste periode T3B--7109
Persisk satire fra 2000-tallet (6)
Altså: 891.55 + 7 …
Altså: 891.55 + 7 + 4 + …
Persisk satire fra 2000-tallet (7)
Til basisnummeret T3B--7 legges numrene fra periodetabellen for det enkelte
språks litteratur i 810-890, f.eks. tidligste periode T3B--71;
deretter tilføyes sifrene som følger etter T3B--10 i numrene
T3B--1001-T3B--1009 i denne hjelpetabellen,
f.eks. kritikk av humor og satire fra den tidligste periode T3B--7109
Persisk satire fra 2000-tallet (8)
Persisk satire fra 2000-tallet (9)
Løsningsforslag:
891.55 + 7 + 4 + (10)09 =
891.557409
En analyse av Hamsuns Pan
Søkte på Norsk litteratur
Hjelpetabell 3A brukes for beskrivelse og
kritikk av ett enkelt forfatterskap; enkelte
eller samlede verker av én enkel forfatter;
biografier om én enkel forfatter
En analyse av Hamsuns Pan (2)
1. Slå opp i hovedtabellen 810-890 og finn
basisnummeret for språket
Altså: 839.82
2. Finn riktig underinndeling for litterær form i
Hjelpetabell 3A, f.eks. poesi T3A--1. Legg
dette nummeret til basisnummeret
En analyse av Hamsuns Pan (3)
Altså: 839.82 + 3 +
En analyse av Hamsuns Pan (4)
Pan ble utgitt i 1894
En analyse av Hamsuns Pan (5)
3. Slå opp i hovedtabellen 810-890 igjen og sjekk om det finnes
en relevant periodetabell under gjeldende klassenummer.
En analyse av Hamsuns Pan (6)
4. Velg relevant periodenummer og tilføy dette
til slutten av gjeldende sammensatt nummer;
sett alltid punktum mellom 3. og 4. siffer.
Klassenummeret er nå ferdigstilt
Løsningsforslag: 839.82 + 3 + 6 = 839.8236
Hva er dette?
Incestmotivet i Herbjørg Wassmos
forfatterskap
Incestmotivet i Herbjørg Wassmos
forfatterskap (2)
Altså:
839.82 + 3
Incestmotivet i Herbjørg Wassmos
forfatterskap (3)
Alternativ måte å komme fram til dette på:
Altså: 839.82 + 3 + …
Incestmotivet i Herbjørg Wassmos
forfatterskap (4)
Altså: 839.82 + 3 + 74 …
Incestmotivet i Herbjørg Wassmos
forfatterskap (5)
Løsningsforslag: 839.82 + 3 + 74 =
839.82374
Ikke mulig å få fram motiv ved et enkelt
forfatterskap (T3A)
Svensk fantastisk litteratur
Søkte på Svensk litteratur
Svensk fantastisk litteratur (2)
Svensk fantastisk litteratur (3)
3.
Bruk numrene i Hjelpetabell 3B for bestemte typer poesi, drama, fiksjon eller
taler, f.eks. sonetter i engelsk litteratur 821.042. Sett alltid punktum mellom 3.
og 4. siffer. Dersom den bestemte typen er (1) den eneste typen angitt i en
klassebetegnelse merket med *eller (2) nevnt i en tilføyelser-kan-brukes-note
som en av typene som kan få tilføyelser eller (3) angitt i en her-note under en
klassebetegnelse merket med *, følges anvisningene i den spesielle
hjelpetabellen under T3B--102-T3B--107 i Hjelpetabell 3B. Dette innebærer
bruk av Hjelpetabell 3C for litteratur knyttet til bestemte perioder, litteratur med
bestemte kjennetegn eller som legger vekt på bestemte temaer, og litteratur for
og av persongrupper, f.eks. samlinger av engelske sonetter 821.04208,
samlinger av engelske sonetter om kjærlighet 821.042083543
Dersom ingen av de tre ovennevnte betingelser gjelder, ferdigstill nummeret
ved å sette punktum mellom 3. og 4. siffer
Løsningsforslag: 839.7 + 308766 = 839.7308766
Norsk kriminallitteratur på 1900-tallet
Norsk kriminallitteratur på 1900-tallet
(2)
Altså: 839.82 + 30872 + …
Norsk kriminallitteratur på 1900-tallet
(3)
Under T3B--102-T3B--107
Historie og kritikk
0901-0909 Bestemte perioder
Til 090 legges numrene fra periodetabellen for
det enkelte språks litteratur, f.eks. den
elisabetanske tid i engelsk litteratur 0903,
samlinger av engelske sonetter fra den
elisabetanske tid 821.0420903.
Altså: 839.82 + 30872 + 090…
Norsk kriminallitteratur på 1900-tallet
(4)
Løsningsforslag: 839.82 + 30872 + 0907 =
839.82308720907
Oldtidsminner fra Finnmark
Oldtidsminner fra Finnmark (2)
Oldtidsminner fra Finnmark (3)
Altså: 9 + 368 + …
Løsningsforslag: 9 + 368 (H2) + (48)46 (H2) = 936.846
Bruker ikke lengre 948 for nordisk arkeologi. Potensiell
omklassifikasjon? Bruke tillatt løsning? Policy?
Den store nordiske krig
Søkeresultat på Store nordiske krig
Den store nordiske krig (2)
Den store nordiske krig (3)
Merk noten om tillatt løsning:
(Tillatt løsning: Klassifiser den store nordiske
krig i 947.05 eller 948.50345. I amerikansk
WebDewey er 947.05 standard
klassenummer for den store nordiske krig,
mens bruk av 948.04 eller 948.50345 er
tillatte løsninger)
Den store nordiske krig (4)
947/.05
Peter Is regjeringstid (den store), 1689-1725
(Tillatt løsning: Inkluderer: Den store nordiske
krig). I amerikansk WebDewey er dette
standard klassenummer for den store
nordiske krig, mens bruk av 948.04 eller
948.50345 er tillatte løsninger.
Den store nordiske krig (5)
Policy-avgjørelse trengs!
Skal vi følge den internasjonale utgaven eller
følge vår tidligere valgte løsning?
Reisehåndbok til Andalusia
Spesiell hjelpetabell 913-919
Geografi og reiser i bestemte verdensdeler,
stater, landområder …
Til basisnummeret 91 legges numrene T2--3T2--9 fra Hjelpetabell 2
Altså 91 + …
Reisehåndbok til Andalusia (2)
Reisehåndbok til Andalusia (3)
Altså: 91 + 468 (H2) + …
Spesiell hjelpetabell 913-919:
… deretter tilføyes følgende:
04 Reiser
Her: Oppdagelse, utforsking; reisehåndbøker
Løsningsforslag: 914.6804
Reisehåndbøker av ulike slag …
NB!
04 er delt inn videre i perioder
Det finnes også et 06 for overnattingssteder
etc.
Vi har hatt dette i 647.94 tidligere
Her bør vi avklare praksis!
Reisehåndbok til Riga
Riga finnes ikke i H2, emnet er dermed snevrere enn klassebetegnelsen.
Det er sannsynlig at Riga senere får eget nummer.
Bør derfor ikke videreinndele med 04
Løsningsforslag: 91 + 4796 (H2) = 914.796
Kim Il-sung – hvem var han?
Kan man legge til H1 -092 biografinummer?
Kim Il-sung – hvem var han? (2)
Under T1 -092
Nummeret T1--092 fra Hjelpetabell 1 legges til underinndelingene 01-09
for biografier om personer som levde i den historiske perioden, og for biografier
om historikere og historiografer knyttet til perioden, f.eks. biografier om Olav
den hellige 948.1014092, biografier om Andreas Holmsen,
historieforsker knyttet til den norske middelalderen 948.101092
Kim Il-sung er nevnt i klassebetegnelsen, men kun som et begrep for en
periode. Derfor bør man kunne legge til -092. Ser ut til at dette er
praksis i LC etc.
Kim Il-sung – hvem var han? (3)
Løsningsforslag:
9 + 5193 (H2) + 043
(periode)+ 092
(H1/spesiell hjelpetabell
930-990)
= 951.93043092
Mahendra – bilde av en nepalsk konge
Vi må anta at Nepal blir periodeinndelt senere og at det derfor vil være
best å ikke tilføye H1-092
Mahendra – bilde av en nepalsk konge
(2)
Løsningsforslag:
9 + 5496(H2) =
954.96
Kim Dae-jung – sørkoreansk president
Her vil det sikkert bli periodeinndeling i fremtiden. Kim
dae-jung står i inkluderernote. Bør derfor ikke tilføye H1092
Kim Dae-jung – sørkoreansk president
(2)
Løsningsforslag:
9 + 5195 (H2) + 05 =
951.9505
Til slutt:
Hva slags erfaringer har dere fått med
webDewey?
Brukervennlighet?
Potensiale?
Kvaliteten på oversettelsen? …

similar documents