HORIZONTAS 2020: Galimybės informacinių ir ryšių

Report
IRT programoje
Horizon 2020
Arūnas Beržinskas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Tarptautinių programų skyrius
[email protected]
Horizon 2020 struktūra
Horizon 2020 struktūra
IRT
IRT
IRT
IRT
IRT
IRT
IRT
IRT
IRT
IRT sistema H2020
IRT prioritete Pažangus mokslas
• Būsimos ir atsirandančios technologijos (FET)
• FET Open: naujų idėjų skatinimas
• FET Proactive: rūpinimasis atsirandančiomis temomis ir
bendruomenėmis
• FET Flagships: tarpdisciplininio mokslo ir technologinių iššūkių
sprendimas
• Mokslinių tyrimų infrastruktūra
• Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimas ir plėtojimas
– IRT pagrįstos e-infrastruktūros kūrimas, plėtojimas ir veikimas
FET 2014-2015
• FET Open
• Technologinės, ne teminės formuluotės
• Lengva ir greita schema
• Keli tarpiniai vertinimai metuose, paraiška ~15 puslapių
• Vienpakopis vertinimas
• FET Proactive
• Globalių sistemų mokslas (GSS)
• Pagerinti būdą, kaip mokslinės žinios gali stimuliuoti, vesti ir padėti įvertinti politiką
ir visuomeninį atsaką į globaliu iššūkius
• Žinoti, daryti, būti: pažinimas už problemų sprendimo
• Nauji požiūriai į pažinimo sistemas
• Didelio našumo skaičiavimų link
• Koordinuojamas su papildomomis veiklomis Pramonės pirmavime ir Mokslinių
tyrimų infrastruktūroje ( HPC PPP)
• FET Flagships
• Graphene
• Human Brain Project
e-infrastruktūra 2014-2015
• IRT infrastruktūros ištekliai ir paslaugos moksliniams tyrimams
• Pagrindinių paslaugų teikimas per e-infrastruktūras
• Mokslinių tyrimų ir švietimo tinklas – GEANT
• E-infrastruktūros virtualioms mokslinių tyrimų aplinkoms
• Prieiga prie mokslinių duomenų ir jų valdymas
• Valdymas, saugojimas ir skaičiavimas naudojant didelius mokslinių
tyrimų duomenis
• Globalių duomenų e-infrastruktūrų link – Research Data Alliance
• e-infrastruktūros atvirajai prieigai
• Didelio našumo skaičiavimas (HPC)
• Pan-Europinė HPC infrastruktūra ir paslaugos
• Kompetencijos centrai skaičiavimo pritaikymui
• HPC kompetencijos centrai mažoms ir vidutinėms įmonėms
Pramonės pirmavimas - IRT
1. Naujos kartos komponentai ir sistemos: pažangių įterptinių ir efektyviai
išteklius naudojančių komponentų ir sistemų kūrimas
2. Naujos kartos kompiuterija: pažangios ir saugios sistemos ir
technologijos, įskaitant debesų kompiuteriją
3. Ateities internetas: programinė ir techninė įranga, infrastruktūra,
technologijos ir paslaugos
4. Turinio technologijos ir informacijos valdymas: IRT skaitmeniniam
turiniui, kultūros ir kūrybinei pramonei
5. Pažangios vartotojo sąsajos ir robotai: robotika ir išmanios erdvės
6. Mikro ir nanoelektronika bei fotonika: didelio poveikio technologijos
Komponentai ir sistemos 2014-2015
• Apima sisteminę integraciją nuo išmanių integruotų komponentų
iki kiber-fizinių sistemų
• Papildo JTI Electronic Components and Systems (ECSEL)
• Trys susijusios temos:
• Išmanios kiber-fizinės sistemos
• Naujos kartos įterptinės ir susietos sistemos
• Išmanių sistemų integravimas
• Skirtingų mikro ir nanotechnologijų integravimas į išmanias sistemas
• Pažangi plona, organinė ir didelio ploto elektronika
Pažangi kompiuterija 2014-2015
• Stiprinti ir plėsti Europos pramonės ir technologijų privalumus
mažos galios IRT
• Koncentracija į visų kompiuterijos lygių pažangių komponentų
kompiuterijos sistemose integraciją
• Papildo Ateities interneto (Debesų kompiuterija) ir Mokslinių
tyrimų infrastruktūros ir FET (Didelio našumo skaičiavimas)
• Viena tema:
• Pritaikyta ir mažos galios kompiuterija
Ateities internetas 2014-2015
• Koncentruojasi į tinklą ir infrastruktūrą, kad paspartinti inovacijas ir atsižvelgti
į svarbiausius interneto techninius ir naudojimo aspektus
• 10 temų:
• Išmanūs tinklai ir naujoviškos interneto architektūros
• Išmanios optinės ir belaidės technologijos
• Pažangi 5G tinklo architektūra Ateities internetui
• Pažangios debesų kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugos
• Viešojo sektoriaus produktyvumo ir inovatyvumo skatinimas per debesų
kompiuterijos paslaugas
• Įrankiai ir metodai programinės įrangos kūrimui
• FIRE+ (Future Internet Research & Experimentation)
• Daugiau eksperimentavimo Ateities internetui
• Kolektyvinės informatyvumo platformos tvarumui ir socialinėms inovacijoms
• Interneto verslumas
Turinio technologijos ir informacijos valdymas 2014-2015
• Skirta:
- Didiesiems duomenims, koncentruojantis į inovatyvius duomenų
produktus ir paslaugas bei mokslinių tyrimų problemų sprendimą
- Mašininiam vertimui
- Įrankiai kūrybinei, daugialypei ir mokymosi pramonėms inovacinio
potencialo MVĮ mobilizavimui
- Multimodalinė ir natūrali kompiuterinė sąveika
• 8 temos:
•
•
•
•
•
•
•
Didžiųjų duomenų inovacijos ir įsisavinimas
Kalbinio barjero pralaužimas
Parama inovatyvių kūrybinės pramonės MVĮ augimui
Technologijos kūrybinei pramonei, socialinei medijai ir konvergencijai
Technologijos geresniam mokymuisi ir mokymui
Pažangios skaitmeninės žaidimų ir žaidybinimo technologijos
Multimodalinė ir natūrali kompiuterinė sąveika.
Robotika 2014-2015
• Kelrodžiu paremti moksliniai tyrimai, paskatinti taikymo poreikio

Robotics PPP
• Paskatinti didelio masto robotų diegimą ir jų pristatymą į rinką
• Dvi iki-komercinių pirkimų veiklos (sveikatos priežiūros
sektorius, viešasis saugumas ir aplinkos stebėsena)
• Papildomos veiklos: bendri ištekliai, veiklos vertinimas ir
analizė, bendruomenės Additional activities: shared resources,
performance evaluation & benchmarking, bendruomenės
kūrimas ir robotų varžybos
• 2 kvietimai
Mikro ir nano elektronika ir fotonika 2014-2015
• Apima bendrąjį mikro ir nanotechnologijų plėtojimą,
koncentruotą į pažangius mokslinius tyrimus ir žemesnius
technologinio pasirengimo lygius (TRL)
• Papildo JTI Electronic Components and Systems
• Apima visą inovacijų ir vertės grandinę rinkos sektoriuose,
kuriuose Europos fotonikos pramonė yra ypač stipri (optinės
komunikacijos, apšvietimas, medicininė fotonika, lazerinės
technologijos ir t.t.)
Photonics PPP
• ERANET kvietimai ir viešieji pirkimai (optinių tinklo
technologijų diegimas)
Factory of the Future 2014-2015
• Koncentruojasi į inovatyvios gamybos sistemų visuose
sektoriuose IRT komponentus (labiau suasmenintiems,
įvairesniems ir masinės gamybos produktams ir greitam
prisitaikymui prie rinkos pokyčių)
• Trys temos:
• Gamybos procesų optimizacija
• IRT įgalintos modeliavimo, simuliacijos, analizės ir
prognozavimo technologijos
• IRT inovacijos gamybinėms MVĮ
• FoF PPP dalis
IRT tarpdisciplininės veiklos 2014-2015
• Daiktų internetas ir platformos sujungtiems išmaniems objektams
• Keliose Pramonės pirmavimo IRT temose (išmanių sistemų integracija,
išmanūs tinklai, didieji duomenys)
• Skirtingū generinių IRT technologijų ir suinteresuotojų šalių subūrimas
• Į žmogų orientuotas skaitmeninis amžius
• Suprasti technologijas, tinklus, naująją skaitmeninę ir socialinę mediją
ir kaip tai keičia žmonių elgesį, mąstymą, bendravimą įvairiose
situacijose
• Kiber-saugumas, patikimas IRT
• Koncentruojamasi į saugumą ir kriptografiją
• Papildo Kiber-saugumą visuomeniniame iššūkyje Nr. 7
• Nacionalinių atstovų (NCP) bendradarbiavimas
IRT inovacijų veiklos 2014-2015
• Parama prieigai prie finansavimo
• Pilotinė veikla verslo angelams investuoti į inovatyvias IRT įmones
• Įgyvendinama Europos investicijų fondo ir koordinuojama su H2020 dalimi „Prieiga prie
rizikos kapitalo“
• Parama inovacijoms ir verslumui
•
•
•
•
•
•
•
IRT verslo idėjos konkursai universitetuose ir mokyklose
IRT verslumo vasaros akademija
IRT verslumo laboratorija
Verslumo kultūros inovatyviuose IRT sektoriuose kampanija
Parama prizų nustatymui ir įgyvendinimui
Europos viešųjų pirkimų vykdytojų tinklai
Iki-prekybiniai pirkimai
• Atvira proveržio inovacijų schema
• Parama dideliam skaičiui ankstyvos stadijos aukštos rizikos inovatyvios IRT MVĮ
• Įgyvendinama per MVĮ instrumentą
–-> Nuolat atviras kvietimas su keliomis tarpinėmis (3 per metus) vertinimo
datomis
–-> 5% Pramonės pirmavimo biudžeto
Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos 2014-2015
• Bendrai koordinuojami kvietimai
• ES-Brazilija
• Debesų kompiuterija, įtraukiant saugumo aspektus
• Didelio našumo skaičiavimai
• Eksperimentinės platformos
• ES-Japonija
• Technologijos apjungiančios didžiuosius duomenis, daiktų internetą
debesyje
• Optinės komunikacijos
• Prieigos tinklai tankiai apgyvendintoms vietovėms
• Jungtinių Japonijos ir ES bandymų platformų kūrimas ir bandymas
• Tarptautinės partnerystės kūrimas su aukštų pajamų šalimis (JAV, Kanada,
Rytų Azija ir Okeanija)
• Tarptautinės partnerystės kūrimas su žemų ir vidutinių pajamų šalimis
IRT Visuomeninių iššūkių dalyje
Pagrindiniai principai:
• Interoperabilumas
• Pakartotinis panaudojimas ir masto ekonomija
• Paklausos skatinami moksliniai tyrimai ir inovacijos su
vartotojų įtraukimu visose stadijose
• Pasiruošimas pristatymui į rinką
+
• Informacija ateities skaitmeninei politikai
Sveikata, demografiniai pokyčiai bei gerovė
• Aktyvus ir sveikas senėjimas su IRT
• Paslaugų robotika gyvenimą palengvinančiose aplinkose
• IRT sprendimai, padedantys savarankiškai gyventi asmenims su protine
negalia
• IRT sprendimai, įgalinantys ankstyvą rizikos nustatymą ir intervenciją
• Integruota, tvari, į pilietį koncentruota priežiūra
• IRT paremti sprendimai integruotai priežiūrai (pažangesni telemedicinos ir tele-priežiūros sprendimai)
• Savarankiškas sveikatos ir ligų valdymas
• Viešieji inovatyvių e-sveikatos paslaugų pirkimai
• Sveikatos informacijos ir duomenų panaudojimo pagerinimas
• Skaitmeninis sveikatos duomenų pateikimas, siekiant pagerinti
diagnozę ir gydymą
• E-sveikatos interoperabilumas
Saugi, švari ir efektyvi energetika
• Energetinis efektyvumas (pastatai ir vartotojai)
• Žaliųjų duomenų centrų viešieji pirkimai
• Nauji IRT paremti sprendimai energetiniam efektyvumui skatinti
keičiant piliečių elgseną
• Žemo CO2 lygio energetika / vieningo Europos elektros tinklo
modernizavimas
• Paskirstymo tinklas ir mažmeninė rinka
• Naujos kartos IRT infrastruktūra išmaniam rodiklių fiksavimui ir
išmaniems tinklams
• Išmanūs miestai ir bendruomenės
• Energetikos, transporto ir IRT integracija „švyturių“ projektuose
(didelio masto demonstracija)
Išmanus, švarus ir integruotas transportas
• Kelias
• Bendraujančios protingos transporto sistemos
– Žmonių, transporto priemonių, infrastruktūrų ir verslo apjungimas
– Saugi ir prijungta automatizacija kelių transporte
• Žaliosios transporto priemonės
• Pagerintas elektromobilių veikimas ir integravimas į
transporto sistemą ir elektros tinklą
• Išmanūs miestai ir bendruomenės
• Energetikos, transporto ir IRT integracija „švyturių“
projektuose (didelio masto demonstracija)
Klimato kaita, resursų bei žaliavų naudojimo efektyvumas
• Atliekų tvarkymas
• IRT sprendimai atliekų atsekamumui, atliekų medžiagų
srautų valdymui
• Vandens valdymas
• IRT sprendimų vandens išteklių valdymui miestuose ir
kaimo vietovėse kūrimas
Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė
• Reflektyvios visuomenės – Kultūrinis paveldas
• Skaitmeninio kultūrinio paveldo inovatyvios ekosistemos
• Pažangus 3D modeliavimas Europos kultūrinio paveldo
pažinimui
• Naujos inovacijų formos
• Inovacijos viešajame sektoriuje naudojant atsirandančias
IRT technologijas
• IRT įgalinta atvira e-valdžia
•
•
•
•
Suasmenintos viešosios paslaugos
M-valdžia
Atviras dalyvavimas
Skaidrumas
• IRT mokymuisi ir įtraukai
Saugi visuomenė
• Skaitmenins saugumas: kiber-saugumas, privatumas, pasitikėjimas
• Saugoti mūsų visuomenę suteikiant tvarų pasitikėjimą IRT
naudojimu ir apsaugant IRT, kurios yra skaitmeninės visuomenės
pagrindas
• Kelio kiber-atakoms prieš bet kurį skaitmeninės visuomenės
komponentą užkirtimas
• Laisvės ir privatumo skaitmeninėje visuomenėje užtikrinimas,
ginant fundamentines mūsų visuomenės vertybes ir
demokratines mūsų piliečių teises elektroninėje erdvėje
• Apginti silpnuosius visuomenės narius nuo išnaudojimo
internete ir suteikti vartotojui jo asmeninių duomenų kontrolę
• Pažangių saugumo sprendimų brandos ir veikimo dideliu mastu,
įtraukiant galutinius vartotojus, demonstravimas
MVĮ instrumentas
Pirkimai
Koncepcija &
Galimybių
vertinimas
Idėja
Demonstracija
Pateikimas į rinką
Tyrimai
Plėtra
Komercializacija
verslo mokymai ir papildomos paslaugos
ES finansinės priemonės
Rinka
IRT kvietimų sąrašas
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=3975
H2020 informacinis portalas
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
Dėkoju už dėmesį!
Horizontas 2020 IRT tinklapis MITA svetainėje
[email protected]
www.mita.lt

similar documents