multimedia-data mining

Report
KOMBINACIJA VIŠE MEDIJA
Student: Dražen Lukić
Smjer : Telekomunikacije
Br. Indexa : 309/07
Definisanje oblasti
Istraživanje/Pretraživanje
multimedijalnih podataka je
kombinacija dve oblasti koje se pojavljuju:
-multimedija
-istraživanje/pretraživanje podataka.
Istraživanje/Pretraživanje multimedijalnih podataka se predstavlja
kao jedinstveno i odvojeno istraživačko polje koje se sinergički
oslanja na istraživanje u multimediji ili pretraživanju podataka ili
kombinaciji ove dvije oblasti.
Definisanje oblasti
Multimedija
kao
interdisciplinarna
i
multidisciplinarna israživačka oblast:
-pojavljuje se početkom 1990-tih godina
-odnosi se na studiju i razvoj efikasnog i
efektvinog multimedijalnog sistema koji je
orijetisan na specifičnu aplikaciju.
Definisanje oblasti
Multimedijalno
indeksiranje i
pronalaženje
Multimedijalne baze
podataka
Multimedijalne
mreže
Multimedijalne
prezentacije
Multimedijalni
standardi
Multimedijalne
upotrebe i
korisničke studije
Kvalitet
Multimedijalnih
usluga
Definisanje oblasti
Istraživači multimedijalnih informacionih sistema, u
potrazi za tehnikama za poboljšanje indeksovanja i
pronalaženja multimedijalnih informacija, traže nove
metode za otkrivanje informacija indeksovanja.
Kao istraživačke aktivnosti se koriste razne tehnike:
Mašinsko učenje
Statistike
Baze podataka
Vizualizacije
podataka
Analiza slike
Visoko performansno
računarstvo
Sistemi zasnovani na
znanju
Definisanje oblasti
Istraživanje/traženje podataka kao interdisciplinarna i disciplinarna
istraživačka oblast:
- terminologija pretraživanje podataka se odnosi na otkrivanje znanja
u bazama podataka
-istraživanje pretraživanja podataka danas je napredovalo mnogo
izvan područja baza podataka iz dva razloga:
Prvi razlog: Danasnje istrazžvanje otkrivanja podataka zahteva
napredne
alate i teoriju izvan tradicionalne oblasti baza podataka
Drugi razlog: Sa brzom eksplozijom skladištenja podataka i prisustvom multimedijalnih
podataka skoro svuda ,
•tradicionalne baze podataka se razvijaju u skladišta podataka a
•tradicionalni strukturisani podaci se razvijaju u nestrukturirane
podatke
Definisanje oblasti
Tradicionalne baze podataka
se razvijaju u skladišta
podataka
SLIKOVNI PODACI
Tradicionalni strukturisani
podaci se razvijaju u
nestruktuirane podatke
PODACI VREMENSKIH
SERIJA
PROSTORNI PODACI
VIDEO PODACI
AUDIO PODACI
GENERALNIJI
MULTIMEDIJALNI
PODACI
Definisanje oblasti
 Prisutno je sve veće interesovanje za nove tehnike i alate
koji mogu detektovati i otkriti modele koji vode do novog
znanja u domenu problema gdje su podaci prikupljeni
 Analiza multimedijalnih podataka generisanih različitim
distributivnim aplikacijama:
Kolaborativna virtuelna okruženja
Virtuelne zajednice
Multi-agentni sistemi
Definisanje oblasti
 Multimedijalno indeksovanje i pronalaženje vs.
istraživanje multimedijalnih podataka
1. IZBOR
KARAKTERISTIKA
2. REDUKCIJA
DIMENZIONALNOSTI
3. OTKRIVANJE
KONCEPATA
4. OTKRIVANJE
MAPIRANJA IZMEĐU
RAZLIČITIH
MODALITETA
Definisanje oblasti
Odnosi među međusobno povezanim oblastima istrazivanja
multimedijalnih podataka
Kompjuterska
vizija
Multimedia
Matematika
Mašinsko
učenje
Multimedijalno
istraživanje/tra
ženje podataka
Prepoznavanje
modela
Istraživanje/
Traženje
podataka
Statistika
Definisanje oblasti
Multimedijalno indeksovanje i pronalaženje vs. pretraživanje
multimedijalnih podataka:
Multimedijalno indeksovanje i
pronalaženje se smatra
pretraživanjem multimedijalnih
podataka ako sadrži otkrivanje
znanja .
Slikovita
Anotacija
Ako sistem indeksovanja i pronalaženja
multimedijalnih informacija koristi „čist“
sistem indeksovanja ovaj sistem se ne
smatra
sistemom
pretraživanja
multimedijalnih podataka.
Tehnologija
indeksovanja
zasnovana na tekstu
Definisanje oblasti
Baza podataka
U tradicionalnim,
struktuiranim bazama
podataka postoji sistem
menadžment koji upravlja
svim podacima u bazi
podataka .
vs. Kolekcija podataka:
Vs.
Kada podaci postanu
nestruktuirani (multimedijalni
podaci) nemamo sistem
menadžment koji ce upravljati svim
podacima u kolekciji. Imamo samo
kolekciju multimedijalnih
podataka.
Međutim, u mnogim referencama u literaturi jos uvek se
koristi terminologija “baza podataka” da se ukaže na
ovakvu kolekciju multimedijalnih podataka iako je to
drugačije od tradicionalne baze podataka.
Definisanje oblasti
Multimedijalni podaci vs. Podaci jedne modalnosti:
Studije pretraživanje podataka slika, video pretraživanje podataka, i audio pretraživanje
podataka se smatraju delom oblasti pretraživanja multimedijalnih podataka.
Pretraživanje
multimedijalnih
podataka se koristi
u aplikacijama:
Bioinformatici(slično kao i u
medicini,podaci su dostupni u
višestrukim formatima )
Bezbijednosti zemlje(pretraživanje
podataka iz modela
putovanja,fotografija,video zapisi)
Domenu proizvodnje (integrisano
kopanje podataka u cilju poboljšanja
proizvodnje)
U medicini(bolest se može bolje predvidjeti
ako se slike sa MRI zajedno pretražuju sa
drugim informacijama o stanju pacijenta)
Tipična arhitektura sistema za
pretraživanje multimedijalnih podataka
Tipičan sistem za pretraživanje multimedijalnih podataka se sastoji od tri komponente:
Ekstrakcija svojstvaProces u kome se konvertuje
određena kolekcija sirovih
podataka u apstraktnom
prostoru (prostor svojstva) .
Predstavljanje znanja-Kako
efektivno predstaviti zahtevano znanje
za podršku aktivnostima očekivanog
otkrivanja znanja u multimedijanoj
bazi podataka.
Stvarno pretraživanje –Koristi se za otkrivanje znanja u multimedijalnoj
bazi podataka. Postoje dve tehnike pretraživanja multimedijalnih podataka:
teorija statičkog učenja
i
teorija softračunarstva.
Zasnovana na literaturi o
mašinskom učenju
(statičkom).
Zasnovana na literaturi o soft
računarstvu kao što je teorija fuzzy
nejasne logike.
Tipična arhitektura sistema za pretraživanje
multimedijalnih podataka
Korisnički interfejs
Ključne
komponente
Učenje/traženje
Predstavljanje
znanja
Ekstrakcija
svojstava
Multimedijalni podaci
Tipična arhitektura sistema pretraživanja multimedijalnih podataka
HVALA NA PAŽNJI !!!

similar documents