7-PREKIDACI 8

Report
ПРЕКИДАЧИ
Прекидач је једноставни и уређај који
затвара или отвара струјно коло. За разлику
од тастера, остварује трајан, а не тренутан
електрични спој.
• Прекидачи у домаћинствима обично се
уграђују у зид просторије одмах поред
улазних врата и служе за паљење и
гашење сијалице.
• Сваки уређај (потрошач) у оквиру
домаћинства има свој прекидач
смештен негде на кућишту уређаја.
Прекидачи
• Прекидач мора бити инсталиран на фази
да уређај не би и приликом искључења
био под напоном.
• Називају се и микропрекидачи.
• Материјал за израду је бакелит, а у свом
саставу садржи и металне контакте
(месинг) и контакт завртње помоћу којих
се фазни проводник причвршћује за
контакте.
Деле се према:
-
врсти струје,
- према покрету који се изводи приликом
укључења и искључења,
- према начину уградње,
- према функцији и
- према степену заштите.
Према врсти струје деле се на:
-
прекидачи за једносмерну струју,
-
прекидачи за наизменичну струју и
-
прекидачи за једносмерну и наизменичну струју
Prema načinu ugradnje
-
инсталациони прекидачи за уградњу у зид,
-
инсталациони прекидачи за уградњу на зид и
-
инсталациони прекидачи за уградњу у разводне табле
prema pokretu ruke
obrtni
potezni
pritisni
prekretni
taster
- јeднополни – за прекид фазног проводника
- двополни- за прекид фазе и нуле
- трополни – за прекид све три фазе
-Подела према средини у
којој се примењују:
а) за суве просторије
б) за влажне просторије
в) за грубе погоне
-prema tome da li prekidaju jedno ili
vise strujnih kola
obični
serijski
naizmenični
unakrsni
обични ( једнополни, двополни, трополни
Jednopolni ili običan prekidač služi za uključivanje samo
jednog izvora svetlosti, ventilatora, grejalica i sl. Ovaj tip
prekidača je najjednostavniji i najčešći prekidač električne
struje u domaćinstvima.
Šema vezivanja jednopolnog prekidača je veoma jednostavna.
U istu granu se postavlja prekidač i potrošač. Prekidač se uvek
postavlja tako da prekida fazni provodnik.
Posebna vrsta jednopolnih prekidača
su potezni prekidači
Замена једнополног прекидача
Magacin --- zammena jednopolnog prekidaca
Pre nego što krenemo u zamenu jednopolnog prekidača neophodno je
isključiti napon napajanja svetlosnog izvora
Serijski prekidači služe za uključivanje i isključivanje dva nezavisna
svetlosna izvora.
To je slučaj sa velikim prostorijama u kojima postoje dva lustera ili u slučaju kada
postoji jedan luster sa 6 sijalica a želimo odvojeno paliti kombinacije od po tri
sijalice. U tom slučaju koriste se serijski prekidači
Bez obzira na model serijskog prekidača svaki od njih sa prednje
strane ima dva, međusobno, nezavisna preklopnika.
Серијски прекидач
mesto u zidu na koje se montira serijski prekidač mora da
ima tri provodnika, kao na slici. Kada je reč o prekidačima,
boje provodnika nemaju nikakav uticaj.
Naizmenični prekidač služi za uključivanje jednog izvora svetlosti sa
dva različita mesta. Najčešće se ugrađuje u hodniku gde se na samom
ulazu svetlo pali a na drugom kraju pri izlaženju gasi. Da bi se ovo
postiglo neophodna je montaža dva naizmenična prekidača na dva
različita kraja prostorije.
Sa prednje strane naizmenični prekidač se ni po čemu ne razlikuje od jednopolnog prekidača.
sa druge strane postoji razlika. Za naizmenični prekidač su
karakteristična tri šrafa po kojima se on može lako razlikovati od
jednopolnog prekidača.
Takođe, mesto na zidu predviđeno
za ovakav prekidač snabdeveno je
sa tri provodnika.
Замена наизменичног прекидача
Da bi ustanovili gde koji provodnik treba povezati, najpre se treba uveriti da su
svih šest provodnika međusobno razdvojeni. Tri u jednoj dozni i tri u drugoj. Zatim
uključiti pripadajući osigurač. Potom pažljivo probnom lampom dotaknuti svih šest
provodnika. Samo jedan od njih je fazni provodnik i na njemu će probna lampa
svetliti. Zapamtite koji je to provodnik i isključite osigurač.
Taj provodnik će te stegnuti srednjim šrafom prvog naizmeničnog prekidača.
Ostala dva provodnika vezaćete na preostala dva šrafa. Razmeštaj ovih provodnika na ta
dva šrafa nije bitan.
Montiraćete prekidač na zid i učvrstiti stezanjem šrafova na prednjoj strani
naizmeničnog prekidača. Preklopnik će te postaviti u jedan od dva moguća položaja kao
na slici a zatim još jednom, privremeno, uključiti osigurač.
Na drugoj dozni ćete tražiti koji provodnik ima fazu. Kada ga nađete, zapamtite
koji je,
A onda prebacite preklopnik na prvom naizmeničnom prekidaču u drugi položaj
Zatim ćete probnom lampom tražiti fazni provodnik na jednom od preostala dva
provodnika (ne proveravate provodnik koji je bio fazni u prvom položaju
preklopnika). Kada nađete koji je zapamtite ga i isključite osigurač.
U ovom trenutku za Vas je bitan onaj treći provodnik koji ni u kom slučaju nije bio fazni.
Upravo njega ćete vezati na srednji šraf drugog naizmeničnog prekidača. A ostala dva
provodnika vežite na slobodne šrafove.
Sada učvrstite drugi naizmenični prekidač na zid, uključite osigurač i proverite da li
naizmenični prekidači ispravno rade
Na slici vidimo princip
rada dva prekidača. Kao
što vidite predstavljene
su četiri moguće
kombinacije. Dve u
kojima sijalica svetli i
dve u kojima je ona
ugašena.
унакрсни ( употребљава се у комбинацији са још два
наизменична прекидача за вишеспратно степениште)
Монтажа међупрекидача
Једнополни
микропрекидач
Прекидачи
Обртни
прекидач
Прекидач за
уградњу на
апарат
Склопке
Тастер
прекидач
Прекидач
Једнополни
прекидач
Серијски
прекидач
Наизменични
прекидач
Тастер
Симболи прекидача
Vremenski prekidač - sedmični
sa prigušnicom za
zamračenje
Silikonski prekidači koji su dostupni samo u
Japanu
Prekidač sa daljinskim upravljačem
Prekidač za pametnu kuću
Mikroprekidači
Magacin --- zammena
Montaža
taster
prekidača
jednopolnog
prekidaca
za
zvonce
Po svojoj konstrukciji taster zvona je najobičniji
prekidač sa jednom malom razlikom. Strujno kolo
je uspostavljeno samo dok držite pritisnut taster,
čim pustite kolo se prekida.

similar documents