Imena popularnosti - Slovenska književnost

Report
Miran Hladnik
Povezati nameravam ...
informacije o literarni nagradi kresnik za
najboljši slovenski roman v zadnjih dveh
letih,
 informacije o celotni sodobni slovenski
romaneskni produkciji in
 vprašanje trivialnosti, ki jo napoveduje
beseda "konzum" (potrošnja) v naslovu.

Kako lahko te informacije
koristijo pri izbiri romanov za
prevajanje?
Kateri romani so s stališča t. i. literarne
kvalitete reprezentativni.
 Kateri romani smejo računati na širši
bralski konzum.
 Kateri romani so na srečnem spoju med
reprezentativnostjo in berljivostjo.

1. del: reprezentativni romani
Literarna kvaliteta je avtorsko
predvidljiva





Lojze Kovačič in Feri Lainšček sta nagrado dobila
po dvakrat, Drago Jančar trikrat.
Kronični nominiranci brez nagrad: Dušan Merc 7,
Vinko Möderndorfer, Evald Flisar 6.
Največkrat nominirani nagrajenci: Rebula 4;
Lainšček, Jančar, Skubic, Mikeln, Žabot, Virk,
Brina Švigelj-Merat 3; Kovačič, Hočevar, Nedeljka
Pirjevec 2.
Nagrajenci tipa prišel-zmagal: Hieng, Perčič,
Marinčič, Šeligo, Golob.
Polovica nominirancev se pojavi večkrat.
Ženske
Ženski delež med kresnikovimi nagrajenci
in nominiranci je 8-10 %, kar daje kresniku
izrazito moški značaj. Ženski delež v
slovenskem romanopisju je sicer blizu
40 %. Po dve sta bili nominirani samo
1999 in 2008. 2011 ni bilo med
nominiranimi nobene ženske: za 10.
mesto je žirija tehtala med Romanom
Rozino in Vesno Lemaić (Odlagališča) in
se odločila za prvega.
Kdo odloča o nagradah?
Največkrat so ocenjevali Vanesa Matajc
in Matej Bogataj (7-krat), Matevž Kos,
Ženja Leiler (6) in Peter Kolšek (5).
Žiranti so po poklicu kritiki (20), literarni
zgodovinarji z akademskim nazivom in
statusom (11) in pisatelji (8). Po
študijskem profilu izstopajo literarni
komparativisti.
Sodobna slovenska
romaneskna produkcija
200
180
160
140
120
100
uc=821.163.6.09*
80
60
40
20
0
ug=821.163.6.09*
Koliko je izšlo romanov leta
2010?
Izdano je bilo 110 izvirnih romanov. Dušana Jelinčiča Bela dama
Devinska je bila narobe uvrščena med prevedeno lit., verzni roman
Sprehajališča za razhajanje Ferija Lainščka pa je bil narobe uvrščen v
poezijo. Mladinski romani bi seznam podaljšali za 30 naslovov. Avtoric
je bilo 37 %, ženskih tekstov pa 42 %, torej ženske pišejo več kot
moški.
Žiranti so si knjige izposodili v knjižnici, saj samozaložniki in založbe
skoparijo z recenzijskimi izvodi. Nekatere knjige so v knjižnicah ves
čas izposojene (Eros, Psi), druge pa do tja sploh niso prišle. Med 10
nominiranih so prišli tisti, ki so dobili vsaj dva predloga za to in nobene
negativne sodbe.
Poznani avtorji so bili deležni večje pozornosti, vendar tudi strogosti,
saj se marsikdo od njih tokrat ni uvrstil. Najmanj možnosti so imeli
popularni žanrski romani, vendar so v izbor prišli tudi taki, npr.
kriminalka Evropa Avgusta Demšarja.
Novinci : veterani
Deseterica nominirancev je bila izbrana
z izločanjem, prav tako tudi peterica.
Prvič sta bila med nominiranci Miha
Mazzini, ki sicer ni novinec, vendar ga
literarna kritika ne mara, ker piše
"neslovenski" tip literature in je zelo
kritičen do slovenske literarne scene, in
Roman Rozina, ki je prepoznaven po
iskanem izrazu.
Lanski (Tadej Golob) in
letošnji (Drago Jančar)
nagrajenec ...
... in njuna romana
Lanski poraženec ali malo je
manjkalo
Nemška loterija: Letos za las
zgrešila peterico
Kriteriji za izbiro
Seznama kriterijev, po katerih bi komisija presojala in
utemeljevala izbor, ni, računa se na kompetenco in avtoriteto
žirantov.
Vrednostno izrazje v utemeljitvah: brezobzirna odkritosrčnost v
popisovanju temeljnih intimnih in socialnih problemov, polifonija
perspektiv, aktualnost nacionalnih, ekoloških ipd. tem,
privlačnost motivike, izrazna suverenost, spretnost in veščina,
slogovna in tematska širina, duhovitost, avtorska
prepoznavnost, presenetljivost (osupljivost), napetost,
premišljenost, prepričljivost, sugestivnost, refleksivnost,
pomoč pri samospoznavanju, domišljijsko bogastvo,
tenkočutnost ...
Skratka:
•
•
•
•
•
mojstrstvo pripovedovanja (jezikovni
artizem)
kompleksnost in aktualnost sporočila
pomenska polifonija
interpretabilnost besedila
avtorjev dialog s svetovno in domačo
literarno tradicijo
Neliterarni kriteriji naj bi ne
vplivali na izbiro
•
•
•
•
•
•
avtorska kondicija in sloves, ki si ga je avtor
ustvaril z opusom, z redno kritiško spremljavo
in s prisotnostjo v medijih
morebitna politična opredeljenost, pripadnost
literarni skupini
regionalne preference
ugled založbe
interes mecena, časopisne hiše Delo
interesi žirantov
Spoznanja
Skrivnostnost in arbitrarnost sta
integralni del nagrajevanja.
 Vrednostne predstave so med
strokovnimi bralci usklajene bolj od
pričakovanj.
 Žanrska literatura bi morala imeti svoje
nagrade.

Utemeljitev nagrade romanu
To noč sem jo videl
Po naslovu romana To noč sem jo videl se zdi, da neki moški pripoveduje o neki
ženski, v resnici pa je to literarno delo, v katerem ženska, ne da bi bralcem
neposredno spregovorila eno samo besedo, združuje ob sebi ljudi, ki
pripovedujejo o zgodovini. Razmerje med krhkim posameznikom in
zgodovinsko usodo je temeljna in najbolj znana razsežnost Jančarjevega
pisateljevanja, tokrat prihaja na dan v zgodbi, ki je doma izključno v naših krajih
in sega s svojimi posledicami tudi v naš sedanji čas. To je zgodba o Nemcih, o
partizanih in o ljudeh, ki niso hoteli biti ne eno in ne drugo, a so bili deležni
obojega: nasilnosti okupacije in nasilja, v katerega se je razraščal narodni
odpor. S pisateljevim rašomonskim pristopom pripoveduje to zgodbo pet oseb,
kar pomeni pet resnic o isti osebi, ki je literarni odsev resnične ženske z
gorenjskega gradu Strmol in njene usode. Vse resnice se na koncu zgostijo v
spoznanje, da je zgodovina nad človekom, da ga prizadeva s hudim, toda prav
zaradi tega je človek velik v ljubezni in v trpljenju, a tudi v zmotah in idejah. To
noč sem jo videl je deveti Jančarjev roman, razmeroma kratek, prinaša pa eno
najboljših literarnih besedil o Slovencih, zapletenih v drugo svetovno vojno in
med seboj.
Pomisleki ob zmagovalcu
... "občutek, da je kljub vsemu rožljanju z
»nevtralnostjo«, ki spremlja kritiško
recepcijo, to dobro zapakiran napad na
partizanstvo (ali je tisto množično
posilstvo Veronike pred smrtjo še v
horizontu nevtralne verjetnosti?), ampak
integralnost literarnega dela je seveda
nad takim pomislekom."
Privlačnost zmagovalčeve
snovi
Cerkljanski zbornik: 1941-1945, Kranj:
Občinski odbor združenja borcev, 1964.
 Tone Perčič, Kamniti gost, Nova revija
1992 (kratka zgodba).
 Tone Perčič, In ti boš meni ponoči trkal
na vrata, Celovec: Mohorjeva, 1998, 175
str. (tudi v Literaturi 1997).
 Marija Cvetek, Spomini na Strmol. Vilma
Mlakar, roj. Urh - nekdanja strmolska
sobarica, Kronika 2006.

2. del: produkcija popularnih
romanov
Romani po všeči bralcev: ali
je to sploh še literatura?
Najbolj prodajane knjige
 Najbolj izposojane knjige

Biti popularen na slovenski literarni sceni
pomeni biti izposojan! Izposoj je 10-krat več kot
nakupov in izposodi si knjigo človek zato, da bi
jo prebral, kupi pa zato, da bi jo podaril.
Najbolj izposojane knjige 2010
Woodiwissova, Kathleen
Woodiwissova
Slovenske popularne knjige?

Med prvimi stotimi knjigami so od
slovenskih avtorjev
 leposlovni klasiki (Prešeren, Tavčar, Prežih)
in
 mladinski pisatelji (Peroci, Partljič, Pečjak,
Seliškar, Kovič, Milčinski, Makarovič)
= obvezna šolska lektira!
 popularen = mladinski
Najbolj izposojane domače knjige za odrasle (gl.
seznam avtorjev za knjižnično nadomestilo)
Vse
popularne
knjige so
žanrske,
izjema sta
Vojnović in
Pahor.
Jul/11
Jun/11
May/11
Apr/11
Mar/11
Feb/11
Jan/11
Dec/10
Nov/10
Oct/10
Sep/10
Aug/10
Jul/10
Jun/10
May/10
Apr/10
Mar/10
Feb/10
Jan/10
Dec/09
Nov/09
Oct/09
Sep/09
Aug/09
Jul/09
Jun/09
May/09
Apr/09
Mar/09
Feb/09
Izposoja Vojnovićevega romana
Čefurji raus (nagrada junija 2009)
1400
1200
1000
800
Izposoj
600
Rezervacij
Rang med izposojami
400
200
0
»Upravičenci do knjižničnega
nadomestila«
Cobiss je registriral 17.000 živečih in izposojanih slovenskih
avtorjev (0,9 % populacije) s skupaj 2,3 mio izposojami v letu
2010. Zares uspešnih (več kot 1000 izposoj na avtorja, ki pokrijejo
58 % vseh izposoj) je samo 300 avtorjev (1,9 %). Več kot 100
izposoj ima 3000 avtorjev (17,8 %), njihov delež pa je že 95 %.
Leposlovje je na vrhu seznama, kar pomeni, da biti popularen
pisec pomeni pisati leposlovje, zlasti mladinsko leposlovje:
1. Desa Muck (49.000 izposoj)
2. Ivan Sivec, (48.000)
3. Primož Suhodolčan (48.000)
4. Svetlana Makarovič (46.000)
5. Bogdan Novak (29.000)
6. Janja Vidmar (28.000)
7. Mojiceja Podgoršek (27.000)
...
11. Feri Lainšček (21.000)
36. Goran Vojnović (7000)
38. Boris Pahor (6600)
39. Drago Jančar (6500)
»Prava«, tj. nemladinska trivialna
literatura





Darja Hočevar oz. Stella Norris (15. mesto, 13.000
izposoj), Ljubosumje ne umre, Ljubezen z
neznanko, Noro zaljubljena, Noč in megla,
Skrivnostno izginotje in romance Ranjeno srce,
Grenko spoznanje
Romana Berni (18. mesto, 11.000), Ljubezen ni le
beseda, Zmaga srca, Zmota, Poredni dekleti,
Ljubim te, skrivnostno dekle
Aksinja Kermauner (24. mesto, 9.000),
Smaragdna obzorja: Tanjin ladijski dnevnik
Maša Modic (40. mesto, 6300),
Azra Širovnik (41. mesto, 6300), Na hrbtu črnega
žrebca, Tašča
Darja Hočevar aka Stella Norris
Romana Berni, Maša Modic, Azra
Širovnik
3. del: reprezentativni romani
in njihova branost
Branost lanskih nominiranih romanov v
letu 2010
Svinjske nogice Tadeja Goloba (1750 izposoj)
 Ljubezen v zraku Janija Virka (1058)
 Opazovalec Evalda Flisarja (936)
 Lahko Andreja Skubica (450, povpr. 222)
----------- nominiranci od prej ----------- Katarina Marinčič (povpr. 108)
 Zoran Hočevar (povpr. 189)
 Vlado Žabot (povpr. 55)

Izposoje lanskih nominirancev je leto pozneje (2011) že
tretjino oz. četrtino manj, starejši nominirani romani se ne
izposojajo nič bolje od drugih romanov istih avtorjev.
Branost letošnjih nominiranih
romanov v 2010 in 2011
Jančar
Mazzini
Flisar
Štefanec
Kardoš
Pregelj
2360
1502
915
778
435
311
Štefanečev nominirani roman je
enako popularen kot njegovi
nenominirani kriminalki Mrtvi ne
plačujejo računov in To se zgodi
porednim fantom. Flisarjev kultni
roman Čarovnikov vajenec se
izposoja celo bolje kot njegovi
nominirani romani.
Popularni : nagrajevani
Med popularne se je
uspelo vriniti le starim
kresnikovcem
Lainščku, Vojnoviću
in Jančarju.
Popularnost ne sloni
na posameznem
tekstu, ampak na
kontinuirano
objavljanem opusu.
Kaj je trivialna literatura?
SSKJ: trivialen = malovreden, vsakdanji,
nepomemben, ◊ trivialna literatura
množično razširjena, navadno
umetniško manj vredna literatura
 Literatura s poudarjeno psihosocialno
uporabnostjo, po domače: literatura, ki
je ne beremo, da bi uživali v tem, kako
je narejena, ampak zato, ker nam
pomaga urejati osebne in družbene
odnose.

Dve napačni predostavki
Da pri TL že vnaprej vemo, kako se bo
razpletla zgodba, da je torej predvidljiva,
in
 da izkušen profesionalni bralec trivialno
literaturo takoj loči od stremljive (visoke,
zahtevne, kvalitetne, resne) literature.

Eno od teh dveh besedil spada v
klasiko, drugo je trivialno. Katero?
Ali veš, da umiram, ljubi moj! Kajne,
ko bi vedel, prihitel bi k moji
postelji podat mi roko v slovo. O,
želela bi pač, da bi mi tvoje ljube
roke zatisnile oči, potem ko so še
enkrat gledale tvoje obličje, ko so
pile zadnjikrat mile žarke tvojega
očesa. A ti, prijatelj moj, bivaš
daleč od mene in umreti mi je
brez tebe.
Čudno! Brez bolečine čutim, da se mi
bliža konec mojih dni. Ginejo mi
moči; samo toliko mi jih je ostalo,
da morem še misliti nate.
Ne bom te videla več na tem svetu.
Vendar pojdem mirno od tod.
Vera me uči in ta sladki nauk mi
potrjuje srce: onkraj groba se
prične naše pravo življenje. Tam
te bom videla, tam se združim s
tabo, v srečni deželi, kjer ni solz,
kjer ni ločenja. To upanje mi lajša
in slajša zadnja trenutja.
Vedno bi bila molčala, zatajila svoje
srce, ali sedaj ko mi hoče smrt
upleniti, kar nikdar moje bilo ni in
kar je vendar moje vse, sedaj
sem toliko drzna, da se borim
pred vsem svetom z njo!
Ljubila sem ga od nekdaj; kajti živela
sem vendar le od onega
presrečnega hipa tam med
rožami na čarobnem vrtu. Zatorej
ga bodem ljubila, dôkler živim.
Kar začetka nima, temu tudi
konca ni. Sedaj umevam Bogá.
V onem presrečnem hipu, v katerem
sem ga prvič videla tam, kjer —
gorjé, gorjé! — sedaj umira,
pogreznila se mi je prešlost, iz nje
se svetila samó materina slika,
mili zvezdi podobna. In k nji se
obrača tudi sedaj željno oko, k nji
neprestano kličem: »Mati, mati,
kaj mi je trpeti!«
Odgovor na vprašanje s prejšnje prosojnice:

Josip Stritar, Zorin,
1870

Luiza Pesjak, Beatin
dnevnik, 1887
Izključno na podlagi besedilnih lastnosti sodb o trivialnosti ne
moremo izrekati. Odločilno je poznavanje konteksta:
- množični konzum
- kritiška recepcija (naklonjena : odklonilna)
- avtorska intenca (umetniška stremljivost : rekreativnost)
Ker tudi klasiko lahko beremo na enak način kot kriminalko, je bolje
razlikovati med trivialnim in netrivialnim branjem kot med trivialnimi
in netrivialnimi besedili.
Izrazi za trivialno





trivialna literatura
popularna literatura
žanrska literatura
lahka književnost
množična, potrošna, kič, šund, plaža ...
• Opozicija trivialni literaturi so
• elitna literatura
• kanonizirana literatura
• umetniška literatura
• klasika
Od vseh literarnih funkcij je tu važna samo estetska, tj.
vprašanje, KAKO je tekst narejen.
Predmet je isti, drugačna je samo
perspektiva nanj
trivialna literatura – izraz poudarja
navezanost na nemško razpravno
tradicijo in opozicijo z elitno literaturo
 popularna literatura – izraz poudarja
množičnost in vpetost v popularno
kulturo
 žanrska literatura – izraz poudarja
formalno plat besedil (snov, algoritme) in
pomen za bralca

Od kod sploh obujene zadrege
s trivialno literaturo?
Literarna produkcija je neobvladljivo
velika, piše in objavlja lahko prav vsakdo
 od tod skrb literarne vede, kako to
količino selekcionirati za šolski kanon.
 Tako imenovana resna literatura se je
znašla na družbenem robu in
ljubosumno zre na uspešnost popularnih
pisateljskih kolegic, ki jim sicer ne
pripisuje nobene literarne vrednosti.

Literarna kvaliteta : popularnost

Merila literarne kvalitete:

 jezikovni artizem
 kompleksnost in
aktualnost sporočila
 pomenska polifonija
 interpretabilnost
besedila
 avtorjev dialog s
svetovno in domačo
literarno tradicijo



Ocene v časopisju
Subvencije, nagrade
Vpis v literarno
zgodovino







Razvedrilni namen
(tolažba, spodbuda,
opoj, eskapizem,
konformizem …)
Blagovna znamka
založbe, avtorja
Žanrska prepoznavnost
(= obsežen opus)
Artistična nestremljivost
Ženski spol avtorjev
(Privlačna knjižna
oprema)
(Idejno-moralna
spornost)
Merilo popularnosti je
branost.
Kaj naj počnemo s trivialno
literaturo?
Jo preganjamo, omejujemo, se nad njo
zgražamo, je ne obravnavamo v šoli, je
ne prevajamo ... ali
 ji priznamo, da opravlja pomembne
kulturne funkcije in ima pravico do
obstoja, jo zato beremo, prevajamo in
obravnavamo emancipirano?



Večinski del literarne produkcije spada v trivialno
literaturo. Si kot odgovorni člani skupnosti, ki nam
ni vseeno za kulturni obstoj, smemo privoščiti
ignoranco do te produkcije, ki ljudi očitno
osrečuje?
Nesimetričnost v prevodni izbiri:
 prevajanje v slovenščino v veliki meri zadeva trivialno
literaturo,
 prevajanje iz slovenščine pa doleti skoraj izključno literarni
kanon.
Ne zavzemam se za subvencioniranje prevodov
slovenske popularne žanrske literature, pač pa za
emancipirano sodelovanje slovenskih komercialnih
romanov v mednarodnem literarnem prostoru.
Jančar, To noč sem jo videl
Na seznamu najbolj izposojanih knjig se
je v juliju 2011 na 96. mestu s 372
izposojami in 331 rezervacijami znašel
Jančar z nagrajenim romanom, kar je
velik uspeh in ob Vojnoviću dokument
srečnega spoja literarne kvalitete in
popularnosti.
Literatura in vir
Tole predavanje:
http://lit.ijs.si/Konzum.pptx
 Drugi moji članki in knjige:
http://lit.ijs.si/hlad_bib.html

 Trivialna literatura, 1983 (Literarni
leksikon, 21); http://lit.ijs.si/trivlit1.html

Cobiss: http://cobiss.izum.si

similar documents