Ovca domáca

Report
Andrea Ftáčková ulica Mieru
IV.B 2013
Ovca domáca
Opis zvieraťa

Ovca domáca je zviera so zavalitým telom a
krátkymi nohami.
Má hustú , kučeravú vlnitú srsť.
Ovca je bielo žltá
Ovca domáca sa chová na celom svete ,najmä v
Austrálii , Novom Zélande , Rusku , ale aj v
Európe
Ovce sú na stravu nenáročné, úplne im stačí tráva.

Ovca váži 20 až 30 kíl. Meria okolo 110 cm.




Rozmnožovanie
Gravidita trvá u oboch druhov priemerne
149 dní. U oviec trvá pôrod jedného
jahňaťa bez komplikácií asi 15 minút.
 Rodí asi jedno až dve jahňatá za rok.

Zaujímavosťi

Ovce žijú v stádach, ktoré vedie najsilnejší
samec.Vo všeobecnosti sú ovce
nesmierne hlúpe zvieratá. Zrejme pre
tieto charakteristiky sa považujú za
slovenské národné zvieratá. Ovce
navzájom komunikujú typickým bečaním.
Zdroje
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Ovca
 http://www.projekt.weblahko.sk/Ovcadomaca-.html


similar documents