Život v extrémnych podmienkach, Martin Gajňák II.B

Report
Púšte sú krajinné formy alebo regióny, na ktorých sa vyskytuje veľmi málo vodných
zrážok (za hornú hranicu sa považuje 250 mm ročne).
Pokrývajú okolo jednu tretinu zemského povrchu., minimálne pokrytie rastlinným
spoločenstvom.
Teploty na púšti sú veľmi kolísavé. Cez deň sú to horúčavy s teplotou 50°C - 60°C a
v noci nastáva prudké ochladenie, niekedy až pod bod mrazu.
Na púšti môžeme špecifikovať dve základne oblasti.
A to tzv. deflačnú oblasť - oblasť, odkiaľ je vetrom odnášaný jemný piesočnatý
materiál.
Odnos má za následok vznik púštnych dlažieb(hrubozrnný povrch tvorený väčšími
kameňmi).
Druhou oblasťou je časť púšte, kde je
piesočnatý materiál ukladaný
a kde vznikajú pieskové duny.
Tento druh ťavy vydrží teploty od - 30 stupňov po takmer 40
stupňov.
Po dlhšom čase bez pitia dokáže za 10 minút vypiť viac ako 100
litrov vody.
Jej potravou sú trávy, listy a kroviny.
Ťavia srsť je na chrbte veľmi hustá a chráni zviera pred slnkom.
Na spodnej strane tela im rastie redšia srsť, aby tadiaľto mohlo unikať
telesné teplo.
Ťavy si v svojich hrboch ukladajú tuk, ktorý sa v prípade núdze môže
premeniť na vodu. Vďaka tomu sa zaobídu niekoľko dni bez vody.
V čase ruje samce nafukujú líca, zakláňajú hlavy a ceria zuby. Víťaz súboja
získa 6 - 30 samíc s mláďatami.
Po 406 dňoch gravidity sa narodí jedno (vzácne dve) mladá, ktoré cicia mlieko
1 - 2 roky.
Samice pohlavne dospejú vo veku 3 - 4 rokov,
samce v 5 - 6 rokoch.
Ťava dvojhrbá je veľmi dobre prispôsobená extrémnym podmienkam,
ktoré sú na púšti.
Proces adaptácie bol dlhý, ale ťava sa dokonale dokázala prispôsobiť.
Internet
Odborná literatúra
Internet

similar documents