Václavské náměstí 2014

Report
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 2014
POZITIVA A NEGATIVA OČIMA
NÁVŠTĚVNÍKŮ
Výsledky výzkumu
z podzimu 2013
Pro Sdružení Nového Města
Pražského zpracoval Milan ŠULC
Pozadí projektu
•
Sdružení Nového Města Pražského pravidelně monitoruje názory návštěvníků
Václavského náměstí.
•
Sleduje především, co návštěvníkům Václavského náměstí vadí a jaké jsou
dopady opatření radnice Prahy 1 proti jednotlivým negativním vlivům.
•
Dotazování bylo dobrovolné a probíhalo na podzim roku 2014 (konec září-říjen)
dvěma metodami. 1) dotazování s tazatelem 2) dotazování samostatné,
respondent vyplnil dotazník bez asistence
•
Dotazníky byly distribuovány mezi návštěvníky Václavského náměstí u
příležitosti fotografické výstavy DVĚ TVÁŘE PRAHY (7. ročník)
•
Celkem se zúčastnilo dotazování 900 respondentů (761 respondentů
dotazováno tazatelem) = statisticky relevantní vzorek, odpovídající
struktuře návštěvníků oblasti konání výstavy.
N=900
Nakupuji tu
Jen tu přestupuji
Turista
Pracuji tu
Bydlím tu
VZTAH K VÁCLAVSKÉMU
NÁMĚSTÍ
Cizinec
Česká
188
254
137
115
310
273
263
257
133
169
53
29
více než 60 let
60
48
55
39
51 - 60 let
357
371
609
483
568
536
490
709
900
866
2014
NÁRODNOST
83
60
149
112
75
56
41 - 50 let
30 - 40 let
18 - 30 let
do 18ti let
VĚK
Žena
Muž
POHLAVÍ
TOTAL
Nejvíce jsou zastoupení mezi respondenty mladí lidé v produktivním věku
(18-30 let), české národnosti, přestupujících, turisté a ti, kteří tu pracují a
nakupují. Struktura vzorku je zcela identická s minulým rokem.
Socio-demo struktura vzorku (absolutní počet).
2013
NEGATIVA VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ
Co se Vám na Václavském náměstí nelíbí?
Nejčastěji spontánně jmenovaným problémem na Václavském náměstí jsou
doprava a ruch, stejně jako v minulém roce. Pochybné existence jmenovala
spontánně čtvrtina respondentů (opět stejně jako v minulém roce).
Co se vám na Václavském náměstí nelíbí? (možno více odpovědí)
27
SPONTÁNNÍ
•
Problémy s dopravou, hlukem
9
N=895
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
Noční náměstí
Naháněči do nevěstinců
Stánky s občerstvením
Reklamy, neony
Prostituce
Zápach
Pouliční umělci
4
Málo zeleně
4
Kriminalita
5
Černoši
•
Podezřelá individua
6
Hluk
Nepořádek
Rušno, moc lidí
Bezdomovci
Doprava, auta, provoz
7
Narkomani
11
Turisté
V%
Pochybná individua
•
Respondenti sami
jmenovali co je na
Václavském
náměstí nejvíce
odpuzuje.
Na narkomany a
nepořádek si
stěžují především
místní a lidé, kteří
tu pracují.
Zajímaví je, že
mladí
nadprůměrně
jmenovali „ruch,
moc lidí“.
Problém s narkomany zase o něco výraznější v porovnání s minulým
rokem!!! Na Václavské náměstí také nepatří nevěstince s naháněči. O
něco méně lidem v porovnání s minulým rokem vadí herny.
Co na Václavské náměstí nepatří? (možno více odpovědí)
2014
PODPOŘENÉ
•
2013
8380
6063
V%
6262
•
56
43
2122
N=889
•
Kavárny
Lavičky
[Divadla a kina, galerie,
výstavní síně a kulturní
podniky
Zeleň, vodní plochy
4
2
1
0.899887514
0.674915636
0.562429696
0
0.337457818
0.224971879
0
0
Obchody
5
Nákupní centra
8 6
Stánky s občerstvením
Tramvaje
Plakátovací a reklamní plochy
Herny, kasina
Nevěstince
Naháněči do nevěstinců
Narkomané
8 9
•
•
Respondenti měli
možnost vybrat z
několika kritérií (možno
více odpovědí).
Radnice by se podle
nich měla zaměřit
nejvíce právě na
narkomany. Nevěstince
a naháněči také na
Václavské náměstí
nepatří.
Mezi jednotlivými socio
demo skupinami není v
otázce narkomanů
velký rozdíl. Vadí všem
Zatímco naháněči vadí
více mladým lidem,
samotné nevěstince
zase starším.
Těm také nadprůměrně
vadí tramvaje.
POZITIVA VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ
Co se Vám na Václavském náměstí líbí?
Tradičně nejoblíbenějšími prvky náměstí jsou jezdecká socha
svatého Václava a budova Národního muzea, včetně pohledů na ně
(eventuálně od nich).
Co se vám na Václavském náměstí líbí? (možno více odpovědí)
SPONTÁNNÍ
•
22
16
V%
•
10
N=891
2
2
2
2
2
1
1
Lavičky
Střední část náměstí
Turisté, diverzita
Spodní část náměstí
Dostupnost všeho
3
Pěší zóna
3
Památky, historie
4
Panorama
4
Prostor
Obchody
Lidé, ruch
Architektura
Atmosféra
Muzeum
Socha svatého Václava
4
Výstavy
7
Zeleň, květiny
8
Respondenti sami
jmenovali co je na
Václavském náměstí
nejvíce přitahuje.
Kromě tradičních
pozitiv náměstí jako
jsou socha, muzeum,
atmosféra a
architektura, zeleně a
obchodů vnímají
návštěvníci náměstí
také změny v jeho
středu a spodní části.
PLÁNY RADNICE
Znalost plánů radnice na obnovu Václavského náměstí?
V%
Znalost plánů na obnovu Václavského náměstí
se od minulého roku nezměnila (stále ¼ zná).
Radnice by zřejmě měla více propagovat své
plány mezi mladými.
63
37
76
76
24
24
Ne
Ano
ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014
Znáte plány magistrátu a radnice Prahy 1 na obnovu Václavského náměstí?
•
72
80
80
V%
76
60 60
67 71 66 63
Ne
76
78 81
86
95
•
93
Ano
24
N=752 – jen respondenti české národnosti
Nakupuji tu
Jen tu přestupuji
7
Turista
Česká
NÁRODNOST
více než 60 let
51 - 60 let
41 - 50 let
30 - 40 let
18 - 30 let
do 18ti let
VĚK
Žena
Muž
POHLAVÍ
5
TOTAL
22 19
14
Pracuji tu
20
Bydlím tu
20
VZTAH K VÁCLAVSKÉMU…
24
Cizinec
28
40 40
33 29 34 37
•
Plány magistrátu
nejvíce znají spíše
starší lidé a ti, kteří
tu bydlí nebo
pracují.
Mladí naopak o
plánech nic
nevědí.
Znalost je zcela na
stejné úrovni jako
v minulém roce,
roste s věkem a je
vyšší u místních.
VÝVOJ VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ
Václavské náměstí se mění…
Pozitivně vnímají vývoj Václavského náměstí
starší lidé a ti co tu bydlí a pracují. Vnímání
změn je velmi podobné minulému roku.
V%
42
38
20
58
60
13
15
29
25
nemění se
k horšímu
k lepšímu
ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014
Václavské náměstí se mění...
•
34
43 38
56
65 65 61
62 59
60
56
24
V%
9
k
horšímu
30
7
32
Jen tu přestupuji
Pracuji tu
VZTAH K VÁCLAVSKÉMU…
Turista
21 21
19
Cizinec
Česká
NÁRODNOST
26
41
18
26
Nakupuji tu
5
32
51 - 60 let
41 - 50 let
30 - 40 let
18 - 30 let
do 18ti let
21
Bydlím tu
48
24 22
18 22
VĚK
Žena
POHLAVÍ
Muž
23 25
25
TOTAL
17 13
11
18
15 22
více než 60 let
15 16
15
nemění
se
72
76
N=877
58 56
57
k
lepšímu
•
Čtvrtina lidí na
Václavském náměstí
vnímá jeho změny
pozitivně, ovšem 15%
si myslí, že se jeho
stav zhoršuje.
Negativní jsou Češi
(více než cizinci),
nejstarší (lidé nad 60
let), ale také část
těch, kteří tu bydlí (ti
jsou rozdělení na dvě
výrazné skupiny, kteří
nějakým způsobem
změny náměstí
vnímají, i když
pozitivně ladění
převažují).

similar documents