Mal Varl*** Geri Al*m*na *li*kin Olarak Türkiye*de Mali Soru*turma

Report
Mal Varlığı Geri Alımına İlişkin
Olarak Türkiye’de Mali Soruşturma
Süreci
TÜRKİYE Uygulaması
MASAK’ın Fonksiyonları
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
Veri Toplama
Analiz
İlgili Birimlere Sevk
İnceleme
Düzenleme
Politika Belirleme ve Koordinasyon
Yükümlülük Denetimi
Yükümlüler
Banka
Savcılık/Mahkeme
TALEP
Gerçek /Tüzel Kişiler
MASAK
VERİTABANI
İHBAR
Basın
Yurtdışı Kurumlar
Egmont/Adli İstinabe
Kamu
Kurumları
3
Kişisel
İhbar
Ön Eleme
Kurumsal
İhbar
Otomatik Skorlama
ŞİB
Analiz
Grubu
Uzmanları
İneleme
Grubu
Uzmanları
Başka
Kuruma
Sevk
Suç
Duyurusu
Analiz
&
Değerlendirme
VT
Kayıt
1.
2.
İnceleme
3.
4.
5.
6.
7.
Vergi Müfettişleri
Gümrük ve Ticaret
Müfettişleri
Bankalar Yeminli Murakıpları
BDDK Uzmanları
Hazine Kontrolörleri
Sigorta Denetleme Uzman ve
Aktüerleri
SPK Uzmanları
ÖNCÜL
SUÇ
SUÇ
GELİRİ
AKLAMA
TESPİT EDİLEN BİLGİ VE BELGELER
KURUMLARDAN TEMİNİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER
Bağlantılı
Şahısların
Tespiti
Malvarlığı ve
Mali Hareket
Tespiti
5
Suç Geliri Miktarına Ulaşmada Kullanılan Yöntemler
1. Yasal gelirlerin tespiti
2. Sahip olunan malvarlığı değerlerinin tespiti
3. Karşılaştırma
Toplam Gelir
Yasal Gelir
Kaynağı
Belirsiz Geliri
Türkiye de mali soruşturma süreci
Mali
Soruşturma
Adli
Soruşturma
BAŞSAVCILIKLARA
FEZLEKE
/RAPOR
Türkiye de mali soruşturma süreci
Adli/Mali
Soruşturma
BAŞSAVCILIKLARA
FEZLEKE
/RAPOR
Teşekkürler…

similar documents