Paspoortaanvragen vanaf 2013 Belpas

Report
Belpas
Biometrische paspoorten
Inleiding
› Biometrie ? Opname van persoonsgebonden
kenmerken voor controle van de identiteit
› Context:
– Bio paspoorten: Verordeningen Europese Unie
2252/2004 en 444/2009
› Inhoud van de EU-verordening :
– Beveiliging : vingerafdrukken en gezichtsopname (foto)
– ICAO-conformiteit
– Foto en vingerafdrukken (vanaf 12 jaar) op chip
Inleiding
› Vingerafdrukken ook in verblijfskaarten niet-EU
vreemdelingen
› Samenwerking Buza & Biza/DVZ :
– Synergie : kostenvermindering
– Delen van apparatuur
› Gevolg:
– Belpic: afname van biometrische gegevens voor
paspoorten (en vreemdelingenkaarten voor niet EU)
– Model A wordt vervangen door Belpas
– Papieren aanvraag => elektronische aanvraag
Paspoortaanvraag - Overzicht
Biometrische registratie:
Belpic
 Foto
 Vingerafdrukken
 Handtekening
RR
Registratie van een paspoortaanvraag:
Belpas
 Identiteitsgegevens van de burger
 Paspoortgegevens
 Betaling
Paspoortaanvraag - aanmaak
1. Gegevens ophalen uit het Rijksregister
2. Bijkomende gegevens van de burger
3. Controle historiek
4. Paspoortgegevens kiezen
5. Betalen
6. Aanmaak verifiëren en bewaren
Organisatie
Sint-Pieters-Woluwe
Pre-piloot
 Installatie materiaal en
vorming personeel
 Testen van Belpas en
bijsturing
 December 2012
Pre-piloot
Organisatie
Piloot
10 gemeenten
 Installatie materiaal en
vorming personeel
samen met
leveranciers
 Vanaf maart
2013-zomer 2013
Piloot
Organisatie
Roll-out
578 gemeenten
 Terugsturing
« overeenkomsten »
 Installatie
 Opleiding
Volledige uitrol bij
aankomst biomateriaal

similar documents