Sosyal Hizmet Birimi - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Report
TIBBİ SOSYAL
HİZMET BİRİMİ
KİMLERE HİZMET VERİLİR:
Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç
Engelli Hastalar
Sağlık Güvencesiz
Yoksul Hastalar
Aile İçi Şiddet Mağduru
İhmal ve istismara uğramış çocuk
hastalar
Mülteci ve sığınmacı hastalar
İnsan ticareti mağduru
Yaşlı, dul ve yetim
 Kronik hastalar
Ruh sağlığı bozulmuş
Alkol ve madde bağımlısı
Yabancı uyruklu olup
tedaviden yararlanamayan
Hastalığa ve tedavi sürecine
uyumda zorlanan hastalar
SOSYAL HİZMET BİRİMİ: C BLOK
KAT:2
TEL: 444 5400 - 1796

similar documents