Produkt finalny - Zespół Szkolno

Report
JAK MINĄŁ ROK SZKOLNY 2013/2014
ZESPÓŁ
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
W PISARZOWICACH
PROJEKTY
MULTIMEDIALNE PRZEDSZKOLE PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
Projekt realizowany jest przez Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne
w Lubaniu, współfinansowany jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu projektowi 45 placówek
(600 dzieci) z terenu Powiatu Lubańskiego zostało zaopatrzone w tablice
multimedialne, rzutniki, wizualizery, aparaty fotograficzne. Nasze dzieci dostały
darmowe podręczniki do pracy przez cały rok, a nauczyciele wdrażający program
pomoce dydaktyczne.
Współautorem projektu jest nauczycielka naszej szkoły mgr Alicja Szawurska.
Produkt finalny
Program realizowany w 3 grupach przedszkolnych:
 ciekawe prace techniczne i plastyczne rozwijające wyobraźnię
i myślenie twórcze,
 materiały dydaktyczne: ilustracje, teksty opowiadań i wierszy
dostosowane do wydarzeń z życia przedszkola,
 dzięki tablicy dzieci mogły oglądać filmy przyrodnicze, które
dopełniały zajęcia i rozwijały myślenie twórcze,
 poznawały otoczenie poprzez wykonywanie doświadczeń,
uczestniczyły w wielu wycieczkach.
wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne,
tablicę interaktywną
Projekt „Szkoły kreatywnych umysłów” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Partnerzy realizujący projekt „Szkoły kreatywnych umysłów”:
Grupa Edukacyjna S.A. – Lider
Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji – Partner
Projekt realizowany jest w klasie pierwszej zarówno podczas zajęć
obowiązkowych jak i pozalekcyjnych.
Cele projektu odnoszą się do szeroko rozumianych umiejętności
matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, z naciskiem na
propagowanie przedsiębiorczości uczniów. Dzięki udziałowi w projekcie
klasa I została wyposażona w pomoce dydaktyczne do zajęć
matematyczno-przyrodniczych.
Wszystkie zajęcia, podczas których wykorzystywane są pomoce dają
ogromną radość dzieciom.
Nauczyciele realizujący ten projekt dokumentują swoją pracę w
dzienniku elektronicznym.
Dzięki niemu rodzice naszych wychowanków mogą
przy użyciu Internetu i komputera porozumiewać się z nauczycielami,
sprawdzać postępy swoich dzieci. Nie jest to zadanie łatwe,
wymaga ono od nauczycieli systematyczności i rzetelności, ale warto.
W przyszłym roku szkolnym zajęcia będą odbywały się w klasie I i II.
Produkt finalny
Podniesienie kompetencji dzieci w zakresie edukacji
matematycznej i przyrodniczej.
Doskonalenie umiejętność logicznego myślenia oraz kojarzenia, stosowanie
umiejętności matematycznych w życiu codziennym.
Ćwiczenie pamięci, koncentracji, nauka pracy w zespole, wykorzystywanie
przedmiotów codziennego użytku do zabaw matematycznych.
Wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne – 20 000,00 zł.
realizacja 120 godz. zajęć pozalekcyjnych
PROGRAMY
Lp
Realizowany program
Produkt finalny
1
Multimedialna lekcja z filmem przeprowadzona
Poznanie tajników powstawania
przez profesjonalistów (tajniki powstawania
filmu
filmu), spotkanie z aktorem,
2
Program „ Szkoły dbającej o bezpieczeństwo”
- Bezpiecznie w domu i na drodze
"Bezpieczna droga" – spotkanie z policjantką.
Program w trakcie realizacji
Program profilaktyki
„Wulgaryzmy” - warsztaty profilaktyczne
Zajęcia wychowawcze
w klasach
SKO PKO Bank Polski
Nauka oszczędzania i
przedsiębiorczości, propaguje
ideę oszczędzania wśród
uczniów, wzmacnia postawy
przedsiębiorczości, jest
praktyczną edukacją finansową,
integruje środowiska szkolne,
3
4.
Mleko i owoce w szkole.
Rodzaj ekspozycji
Liczba
uczniów
21
Zdjęcia, dyplomy,
konspekty zajęć
szkoła
przedszkole
szkoła
elektroniczne
książeczki
oszczędnościowe,
plakaty, prace
konkursowe
szkoła
Wycieczki, warsztaty
Poznajemy Dolny Śląsk, poznajemy naszą gminę,
wyjazd do Teatru C. K. Norwida w Jeleniej Górze na spektakl Scrooge, opowieść wigilijna
wyjazd do Multikina w Zgorzelcu z okazji mikołajek,
wycieczki do Karpacza – zwiedzanie miejscowości, basen w hotelu Gołębiewski
wycieczka do Lubania - zabytki Lubania
Akcje i inne przedsięwzięcia uczniów organizowane pod kierunkiem nauczyciela
Plebiscyt na najlepszego sportowca szkoły
Wyłonienie Sportowca roku
szkoła
Udział w akcjach wolontariatu
1.
Zbieranie nakrętek plastikowych na rzecz
pomocy osobom niepełnosprawnym
szkoła
2.
Zbieranie żywności dla osób ze schronisk
Zbiórka żywności dla dzieci z Domu Dziecka
Zbiórka artykułów higienicznych dla
podopiecznych Domu Samotnej Matki
szkoła
3.
Akcja charytatywna „Paka dla zwierzaka”
zbiórka karmy dla
zwierzaków schroniska
w Dłużynie Dolnej.
szkoła
KONKURSY
Lp.
Tematyka konkursu
Organizatorzy
Nazwisko n-la
Adresat
klasy
Termin
Liczba
( miesiąc) uczestników
Liczba uczniów, laureatów,
wyróżnionych
KONKURSY SZKOLNE
1.
Szkolny etap
X Powiatowego Konkursu
Ortograficznego kl. IV-VI
2.
Konkurs języka
niemieckiego
A.Mytych
V-VI
marzec
5
3.
Konkurs Pięknego Czytania
W. Zając
IV
V-VI
grudzień
grudzień
11
20
4.
Zgadnij, o kim mowa
W. Zając
V-VI
październik
4
5.
Szkolny etap VIII
Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego kl. IV-VI
W. Zając
W. Zając
IV-VI
IV - VI
styczeń
luty
22
21
I. Dawid Zatoka
II. Arkadiusz Wójcik
III. Paulina Grzywo - Dąbrowska
I.
Dąbrowicki Wojciech
II. Wójcik Arkadiusz
III. Moczydlak Emilia
kl. IV
I – Weronika Kęska
II – Katarzyna Banda
III – Liwia Żmurko
kl. V-VI
I – Aleksandra Lezianka
I - Wiktoria Parecka
II – Natalia Maliszewska
III – Kacper Szokalski
Moczydlak Emilia
I . Natalia Siergiejewicz
II. Czepiel Joanna
III. Dąbrowicki Wojciech
III .Szokalski Kacper
6.
Kangur matematyczny
M. Pendulak
E. Konat
III
marzec
2
7.
Sowa matematyczna
M. Pendulak
E. Konat
III-IV
marzec
4
8.
Szkolny etap XIII Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego I-III
D. Tyrańska
M. Hryniewicz
E. Sobotko
9.
Szkolny etap Powiatowego
Konkursu matematycznego
kl.II- III
M. Hryniewicz
E. Sobotko
D. Tyrańska
II-III
marzec
P. Wojcieszek
E. Sobotko
I-VI
kwiecień
10 Konkurs Wielkanocne jajo kl.I-VI
D. Tyrańska
M. Hryniewicz
E. Sobotko
I-III
marzec
B. Młodziński – wyróżnienie
brak
I.
II.
18
Tobiasz Szlufik
Amelia Sawicka
III. Oliwia Dul
I-Młodziński Bartosz
II-Jakub Pietrzykowski
III-Szymon Konopski
4
Wszyscy Uczestnicy wyróżnieni
Bartosz Młodziński
II. Justyna Tylki
III. Martyna Grubizna
11.
Szkolny etap Powiatowego
Konkursu Ortograficznego
kl. I-III
12.
Konkurs plastyczny SKO:
„Oszczędzam z SKO, bo marzę
o…”
13.
Turniej Wiedzy o ruchu
drogowym
K. Murawski
IV-VI
kwiecień
20
Kwiatkowska Kornelia
Dąbrowicki Wojciech
Zuzanna Leśków
14.
Cudowny Świat Juliana Tuwimakonkurs plastyczny
B. Misztal
III
IV
12
Radosław Rosa
Jesienny Kosz
E. Sobotko
I-VI
X
A.
I.
I-III
luty
30
I . Michał Owoc – kl.II
II . Joanna Czepiel – kl. IV
III . Jakub Hawrylewicz- kl.II
Mytych
Wyróżniono wszystkie
eksponowane kosze
KONKURSY, ZAWODY SPORTOWE MIEDZYSZKOLNE
Gminny
Koordynator sportu
1.
Piłka nożna dziewcząt
IV-VI
V
10
1 m-ce
2.
Czwórbój LA chłopców
VI
V
6
1 m-ce
3.
Czwórbój LA dziewcząt
VI
V
6
1 m-ce
4.
Indywidualne biegi sztafetowe
III-VI
wrzesień
30
1 m-ce dziewcząt
1 m-ce chłopców
5.
Sztafetowe biegi przełajowe
IV-VI
wrzesień
20
1 m-ce dziewcząt
1 m-ce chłopców
6.
Piłka nożna chłopców
IV-VI
X
12
2 m-ce
7.
Piłka ręczna dziewcząt
IV-VI
XII
10
1 m-ce
8.
Piłka ręczna chłopców
IV-VI
XII
10
1 m-ce
9.
Piłka koszykowa chłopców
IV-VI
I
12
2 m-ce
10.
Piłka koszykowa dziewcząt
IV-VI
II
12
1 m-ce
11.
tenis stołowy dziewcząt
V-VI
I
3
1 m-ce
12.
tenis stołowy chłopców
V-VI
I
3
2 m-ce
KONKURSY POWIATOWE
I-III
kwiecień
1
Indywidualne biegi sztafetowe
III-VI
wrzesień
30
Sztafetowe biegi przełajowe
IV-VI
wrzesień
20
II
kwiecień
1
1.
Konkurs matematyczny kl. I- III
2.
3
4.
5.
XIII Powiatowy Konkurs
Recytatorski
Powiatowy Konkurs
Ortograficzny kl. I-III
6.
Piłka nożna dziewcząt
7.
8.
9.
.
PCE
PCE Sobotko E.
wyróżnienie Młodziński Bartosz
1 m-ce dziewcząt
2 m-ce chłopców
2 m-ce dziewcząt
3 m-ce chłopców
Laureat: Tobiasz Szlufik
wyróżnienie Oliwia Dul kl. 2
Powiatowy
Koord. sportu
IV-VI
V
10
1 m-ce
Czwórbój LA chłopców
Czwórbój LA dziweczat
V-VI
V-VI
V
V
6
6
Indywidualne Igrzyska Dzieci
I-VI
V
30
4 m-ce
2 m-ce
1 m-ce: B. Jakimowicz (pchniecie
kulą) , P.Grzywo-Dabrowska
(600m), Sztafeta szwedzka
chłopcy
2 m-ce: ca K.Kwiatkowska
(300m)
L. Szymczak(1000m).
K. Szymczak (600m) Stafeta
4x100m dziewcząt Sztafeta
4x100m chłopców Sztafeta
szwedzka dziewcząt. Sztafeta
4x100m chłopców
3 m-ce: J.Rudnicka (skok w dal).
M.Grabowski (300m)
10.
Zawody klas I-II
1-2
11.
Zawody klas III-IV
3-4
12.
Piłka ręczna chłopców
IV-VI
13.
Piłka koszykowa dziewcząt
IV-VI
12
12
12
12
3 m-ce klasa 1
1 m-ce klasa 2
3 m-ce klasa 3
3 m-ce klasa 4
I
10
3 m-ce
XI
12
3 m-ce
IV: 3 m-ce
V: 3 m-ce
VI: 3 m-ce
IV: 3 m-ce
V: 3 m-ce
VI: 5 m-ce
14.
Piłka siatkowa chłopców
IV-VI
II
12
15.
Piłka siatkowa dziewcząt
IV-VI
II
12
16.
Powiatowy konkurs recytatorski
kl. IV-VI
IV-VI
marzec
1
brak
Zając W.
ZAWODY STREFOWE
1.
Zawody klas II
K.Murawski
II
czerwiec
12
1 m-ce
2.
Piłka nożna dziewcząt
K.Murawski
Iv-VI
czerwiec
10
4 m- ce
brak
4 m-ce sztafety 4x 100m
4 m-ce B.Szlachty (1000m)
7 m-ce P.Grzywo-Dąbrowska
(300m)
2 m-ce
KONKURSY, ZAWODY WOJEWÓDZKIE
1.
zDolny ślązaczek
Zając W.
IV_VI
październik
12
2.
Indywidualne Igrzyska Dzieci
wojewódzki
Koord. sportu
I-VI
VI
6
3.
Piłka nożna dziewcząt
V-VI
VI
10
KONKURSY, ZAWODY WOJEWÓDZKIE
1.
zDolny ślązaczek
2.
Indywidualne Igrzyska Dzieci
3.
Piłka nożna dziewcząt
Zając W.
wojewódzki
Koord. sportu
IV_VI
październi
k
12
brak
I-VI
VI
6
4 m-ce sztafety 4x 100m
4 m-ce B.Szlachty (1000m)
7 m-ce P.Grzywo-Dąbrowska
(300m)
V-VI
VI
10
2 m-ce
KONKURSY, ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE
1.
Kangur matematyczny
M. Pendulak
E. Konat
III
marzec
2
B. Młodziński – wyróżnienie
nagrody:
Nikos Radowski kl.I
Paulina Grzywo-Dąbrowska kl.VI
2.
Ogólnopolski Konkurs Nauk
Przyrodniczych Świetlik
A.
Misztal
I-VI
marzec
16
wyróżnienia :
Michał Owoc kl.II
Anna Kunczał kl.II
Adrian Siomucha kl III
Bartosz Młodziński kl.III
Emilia Moczydlak kl.V
Wojciech Dabrowicki kl.VI
.
NASZE DZIAŁANIA
Dzień Chłopa w Henrykowie
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w festynie,
który odbył się 8 czerwca 2014 r. w Henrykowie.
Na tę okazję przygotowali dwie inscenizacje.
Jedna z nich nawiązywała do wierzeń starożytnych Greków.
Jej bohaterami byli bogowie,
a w szczególności bogini urodzaju Demeter.
Druga inscenizacja nawiązywała do okoliczności związanych z
otrzymaniem w przez Władysława Reymonta
w 1924 roku Nagrody Nobla za powieść Chłopi.
„Tacy różni a jednak tacy sami jak my”
W związku z organizacją Europejskiego Tygodnia Sportu nasza szkoła
włączyła się w działania na rzecz integracji społeczności lokalnej.
Nie zapomnieliśmy o osobach niepełnosprawnych,
dla których zajęcia ruchowe stanowią ważny element terapii.
Pierwszym krokiem było zorganizowanie warsztatów dla uczniów
klas I – VI pod hasłem „ Tacy różni a, jednak tacy sami jak my”,
w trakcie których omawiane były najważniejsze problemy dotyczące
niepełnosprawności.
Wkręć się w pomaganie KAMILOWI
W tym roku szkolnym zbieraliśmy nakrętki plastikowe na rzecz
Kamila Nowosielskiego, mieszkańca Lubania który zmaga się ze
złośliwym nowotworem mózgu.
Nasi uczniowie zaangażowali się w pomoc,
rezultatem czego było zebranie
10 worków (120 litrowych) nakrętek.
Rodzice bawią i uczą - CZERWONY KAPTUREK
Już po raz trzeci Rada Rodziców przygotowała spektakl teatralny.
Tym razem w trosce o bezpieczeństwo dzieci podczas zbliżających się
wakacji rodzice, nauczyciele oraz uczniowie pod kierunkiem pedagoga
szkolnego dnia 19.06.2014r. wystawili bajkę
pt. „ Czerwony Kapturek”.
Aktorzy wcielając się w role bohaterów przedstawienia starali się
przekazać ważną kwestię jaką jest bezpieczeństwo. Podkreślali, że
rozmowy z osobami nieznajomymi mogą być niebezpieczne.
Promyk Zdrowia
Dnia 7 kwietnia 2014r. szkoła nasza wraz ze Stacją Sanitarno –
Epidemiologiczną w Lubaniu przygotowała uroczystość o charakterze
prozdrowotnym. Był to Dzień Zdrowia, który przebiegał pod hasłem
„Promyk Zdrowia”. Tego dnia uczestnicy spotkania- uczniowie klas I – III
doskonalili swoją wiedzę i umiejętności. Odkrywając promienie słoneczne
poznawali tajniki: zdrowego odżywiania, właściwych nawyków
higienicznych oraz znaczenia aktywności ruchowej. Impreza przebiegała
w przyjaznej oraz twórczej atmosferze.
DOTACJA CELOWA DLA
PRZEDSZKOLI
FILHARMONIA
W miesiącach maju i czerwcu mieliśmy zaszczyt gościć w naszym
przedszkolu muzyków Filharmonii z Jeleniej Góry. Dzieci
poznawały instrumenty i bawiły się przy muzyce - motywy
bajkowe. Z muzykami odwiedziły krainę bajkowych „Muminków”,
poznały muzyczną opowieść „O hipopotamie i żabie” oraz
odwiedziły rodzinę instrumentów wiolino.
To była świetna zabawa!
Warsztaty CERAMICZNE
Wykorzystując dotację celową dla przedszkoli zorganizowaliśmy dla
naszych przedszkolaków warsztaty ceramiczne. Nasi mali artyści
małymi rączkami tworzyli różne przedmioty z gliny. Misternie
wykonane prace dziecięce prowadzący zajęcia wypalali
w specjalnych piecach w pracowni ceramicznej.
DOTACJA PRZEDSZKOLNA
2014/2015
• Audycje muzyczne z Filharmonią
– „Poznajemy świat muzyki”
• Warsztaty ceramiczne
• Nauka języka angielskiego
• Warsztaty rytmiczno – taneczne
„Na ludową nutę”
Dziękuję wszystkim
za zaangażowanie w życie
szkoły w minionym
Roku Szkolnym
2013/2014
Opracowała:
Bożena Szwedko
Paulina Gleń

similar documents