Tek Adımda Hizmet Modülü amacı

Report
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-İÇİŞLERİ PROJESİ
VALİLİK KAYMAKAMLIK
BİRİM ÖZEL MODÜLLERİ
EKİM 2011
Didem KIZILCA
Test Uzmanı
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
Valilik ve Kaymakamlık birimlerinde yürütülen iş ve işlemlerin elektronik
ortamda yürütülmesi amacı ile Valilik Kaymakamlık Birim Özel Modülleri
uygulamaya alınmıştır.
Bu modüller birimlerin işleyişlerine göre ayrılmış ve bu işlemlere bağlı alt
modüller açılmıştır.
AMAÇ
Bu modüller;
1. Hukuk Apostil Modülü
2. İdare Kurulu Modülü
3. Mahalli İdareler Modülü
4. Yazı İşleri Modülü
5. Tek Adımda Hizmet Modülü’dür.
2
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
İDARE
KURULU
MÜDÜRLÜĞÜ
MODÜLÜ
İdare Kurulu Modülü amacı;
• 4483 Memur ve Diğer Kamu Görevlileri Yargılama,
• 2547 Akademik Personel Haricinde Kalan Üniversite Personeli
Yargılanması,
• İl Disiplin Kurulu Kararları,
• İdare Kurulu Kararları ,
• İdari Yaptırımlar Kararları,
• 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi
Hakkında Kanun,
• İdare Kurulu ve Disiplin Kurulu Güncelmleri,
• Kurul Üyeleri Belirleme,
• Teftiş Raporları iş ve işlemlerinin E-İçişleri Projesi kapsamında,
elektronik ortamda yapılmasını sağlamaktır.
3
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
İDARE
KURULU
MÜDÜRLÜĞÜ
MODÜLÜ
İdare Kurulu Müdürlüğü Modül Ana Sayfası
4
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
İL MAHALLİ
İDARELER
MÜDÜRLÜĞÜ
MODÜLÜ
Mahalli İdareler Modülü amacı;
• Belediye Meclis Karar Defterlerinin tutulması,
• Seçilmişler Kayıt işlemlerinin yapılmasını,
• Birlik İşlemlerini,
• Kaçak Yapılar Kayıt Kontrol İşlemlerini,
• Kamu İstihdamı,
• Görevde Yükselme Eğitim ve Sınavı,
• Unvan Değişikliği Sınavı iş ve işlemlerinin E-İçişleri Projesi
kapsamıda elektronik ortamda yapılmasını sağlamaktır.
5
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
İL MAHALLİ
İDARELER
MÜDÜRLÜĞÜ
MODÜLÜ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü Modül Ana Sayfası
6
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
Hukuk Apostil Modülü amacı;
• Apostil işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için, ilgili kurum ve
mühürlerinin sisteme kayıt edilmesi,
• Apostil onayları için yetkili kişi ve imza sirkülerinin sisteme kayıt
edilmesi,
• Yurt içi evraklarının, yurt dışında beyanının sağlanmasıdır.
HUKUK
BÜROSU
Hukuk Apostil Modül Ana Sayfası
7
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
HUKUK
BÜROSU
Apostil – Kurumlar Listesi Sayfası
Apostil – Yetkili Kişiler Listesi Sayfası
8
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
HUKUK
BÜROSU
Apostil – Tasdik Listesi Sayfası
9
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
HUKUK
BÜROSU
Apostil – Tasdik Şerhi Sayfası
10
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
HUKUK
BÜROSU
Apostil – Normal Tasdik Şerhi Sayfası
11
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
Yazı İşleri Modülü amacı;
• Tanıtıcı Bayraklar Defterlerinin tutulması,
• İnternet Kafe Takip Sisteminin oluşturulması,
• Köy Kourucu kayıt ve ödeme iş ve işlemlerinin E-İçişleri Projesi
kapsamında elektronik ortamda yapılmasını sağlamaktır.
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Yazı İşleri Modülü Modül Ana Sayfası
12
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Tanıtıcı Bayrak Defteri Kayıt Sayfası
13
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
İnternet Kafe Takip Sistemi Sayfası
14
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
İnternet Kafe Takip Sistemi Sayfası
15
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
 İş yeri sahibi bilgisi girilmesi zorunludur.
16
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
 Filtreleme yazılım ve donanımları TİB web sitesinden alınmıştır.
 Sabit IP, İnternet servis sağlayıcının vermiş olduğu IP dir.(192 ve 10 ile
başlayanlar dışında)
 Birden fazla sabit IP girilebilir.
17
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
İnternet Kafe Takip Sistemi Sayfası –
İzin Belgesi
18
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
İnternet Kafe Takip Sistemi Sayfası –
Denetim İşlemleri
19
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
İnternet Kafe Takip Sistemi Sayfası –
Denetim Formu
20
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Şehit Malül İşlemleri
21
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ






Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Bilgisi
İstihdam İstenen İller
Dosya Ekleme (Taranmış her tür doküman)
Başvuru Güncelleme
Başvuru Silme
Başvuruyu Olay Yerine Gönderme Onayı
22
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Olay Yeri İnceleme İşlemleri
23
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
 İletişim Bilgileri, Aile Fertleri Bilgileri ve Görev Ekleme
24
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Köy Korucuları Görev Ekleme İşlemleri
 Görev Tipi Korucu,Baş Korucu olabilir.
 Görev Bitiş Tipi 55 Yaş,İstifa,Şehit,El Çektirme,Ölüm,Gazi
olabilir.
25
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Köy Korucuları Maaş Hesaplama İşlemleri
26
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
Tek Adımda Hizmet Modülü amacı;
TEK ADIMDA
HİZMET
E-İçişleri Projesi çerçevesinde Valilik – Kaymakamlık
Modülü kapsamında geliştirilen, Tek Adımda Hizmet
Bürolarınca yürütülen, 3816 sayılı Kanunla Yeşil Kart,
5510 sayılı Kanunla Genel Sağlık Sigortası (Gelir Tespiti),
2022 sayılı Kanunla Özürlü ve Yaşlı Maaşı, 4341 sayılı
Kanunla Muhtaç Asker Ailesi Yardımı, 5434 sayılı
Kanunla Muhtaçlık (Dul Yetim Maaşı) ile ilgili iş ve
işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan
modül parçacıklarından oluşan bir uygulamadır.
27
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
TEK ADIMDA
HİZMET
Tek Adımda Hizmet Modülü Ana Sayfası
28
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
TEK ADIMDA
HİZMET
Tek Adımda Hizmet Modülü – Yeni Başvuru Kayıt
29
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
TEK ADIMDA
HİZMET
Tek Adımda Hizmet Modülü – Başvuru Detay
30
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
TEK ADIMDA
HİZMET
Tek Adımda Hizmet Modülü – Sorgulamalar
31
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
TEK ADIMDA
HİZMET
Adres Kayıt Sisteminden kişinin ve aile fertlerinin adres bilgisi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nden sosyal
yardım alıp almadığı bilgisi
Sağlık Bakanlığı’ndan yeşil kartı olup olmadığı bilgisi
Tarım Bakanlığı’ndan tarım geliri olup olmadığı bilgisi
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan kişinin sosyal güvencesi olup
olmadığı bilgisi
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden kişi üzerinde kayıtlı mülk
olup olmadığı bilgisi
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan kişinin mükellefiyeti olup olmadığı
bilgisi
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan kişinin evde
bakım maaşı alıp almadığı bilgisi
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden kişinin üzerinde kayıtlı aracı
olup olmadığı bilgisi
İşkur’dan kişinin işsizlik fonundan yararlanıp yararlanmadığı
bilgisi
32
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
MODÜL
KULLANIM
İSTATİSTİKLERİ
33
VALİLİK KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ
2011
MODÜL
KULLANIM
İSTATİSTİKLERİ
34

similar documents