File - Gaelcharraig

Report
Sraith 2015
Sraith 13
Pictiúr 1 –
1. Tá an sraith seo bunaithe arturas scoile.
2. Leagtar síos bunchloch an scéil sa chéad phictiúr
le grúpa daltaí ag ullmhú le haghaidh turas
scoile.
3. Feicimid grúpa dalta ina suí i seomra ranga ag
plé an turas le múinteoir scoile.
4. Tá sé soiléir go bhfuil sé fíos chostasach dul thar
lear chuig áiteanna ar nós An Róimh nó Páras.
5. Is cinnte go mbeadh saoire in Éirinn i bhfad níos
saoire.
6. Is léir go bhfuil díomá ar na daltaí mar bhíodar
(bhí siad) ag súil le dul thar lear.
Pic 2
1. Forbraítear an scéal sa dara phictiúr.
2. Feicimid gur roghnaigh na daltaí dul chuig
campa eachtraíochta I gConamara.
3. Is léir go bhfuil cúpla múinteoir in éineacht
leo.
4. Tá siad gléasta go hoiriúnach don turas, le
málaí droime acu ina seilbh.
5. Níl aon dabht ach go bhfuil brú amháin do
na buachaillí agus brú eile do na cailíní.
6. Feictear go bhfuil gach duine ullamh don lá.
Pic 3
1. Is iomaí eachtra difriúil atá idir láimhe ag na
daltaí sa sraith seo.
2. Feictear grúpa daltaí ag rothaíocht, cuid eile
ag surfáil agus dream eile ag
curachadóireacht.
3. Is léir go bhfuil siad ag baint taitneamh as an
lá ag sléibhteoireacht.
4. Feictear lúchair a domhain ar aghaidh
Niamh sa phictiúr deireanach.
5. Níl amhras ach go bhfuil an seans acu triail
a bhaint as réimse eachtraí.
Pic 4
1. Sa chéad leath den phictiúr tá sé soiléir
go bhfuil na daltaí ag rith sa chúrsa
riandóireachta.
2. Caitheann siad éadaí spóirt.
3. Sa dara leath feictear dalta amháin san
uisce agus é ag déanamh an bac-chúrsa.
4. Níl dabht ar bith ach go bhfuil na daltaí
fuar toisc go bhfuil siad fluich báite ón
abhainn agus tá an aimsir scamallach.
Pic 5
1. Sa phictiúr seo feictear grúpa daltaí ag ligint
a scíth.
2. Seineann na daltaí an giotár agus bodhrán
3. Níl aon dabht ach go bhfuil siad ag baint
taitneamh as.
4. Suíonn cailín amháin i gcathaoir uileann ag
léamh clár an lae
5. Léiríonn an pictiúr seo gur turas iontach atá I
gceist.
Pic 6
1. Críochnaíonn an scéal ar nóta áthasach.
2. Tá na daltaí ag tuirlingt ón mbus.
3. Cuireann an príomhoide fáilte rompu agus
iarrann sé orthu an raibh briseadh deas acu.
4. Pléascann na daltaí amach le gach sort
moladh don turas.
5. Gan dabht bhí deireadh seachtaine den
scoth acu.
6. Is léir go bhfuil na daltaí tuirseach traochta I
nidiaidh an turas.
7. A léithéid de turas scoile!!
Ceisteanna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cé mhéad duine atá I bpic 6?
Cad a sheineann an buachaill I bpic 6?
Cá bhfuil na daltaí I bpic 2?
Cén spórt a d’imir siad I bpic 3?
Conas a ghléas siad I bpic 4?
Cad a cheapann siad faoin turas scoile sa phictiúr
deireanach?
7. Cá bhfuil na daoine óga sa tríú pictiúr?
8. Cad atá ar siúl sa dara leath de phic 4?
9. Cé atá in éineacht leis na daltaí sa dara phictiúr?/
10. Ar bhain siad taitneamh as an oíche I bpic 5, dar
leat?

similar documents