Introductie Overstap POVO - Samenwerkingsverband vo waterland

Report
Onderwijs Transparant
POVO-module
Regio Waterland
Door: Maartje Aalberts
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
Wat is Onderwijs Transparant?
Stappen voor het PO
Stappen voor het VO
Demonstratie
Aandachtspunten
Training en ondersteuning
Vragen
Wat is Onderwijs Transparant?
• Webbased platform voor overstappen
(POVO, VOVO, VO-MBO, 1-Loket)
• Brugfunctie tussen leerlingvolgsystemen
• In 20 regio’s (samenwerkingsverbanden) actief met POVO
• Standaard modules met maatwerk
Wat is de POVO-module?
Samenwerkingsverband
Onderwijs Transparant
DOD
óf
OSO
DOD
óf
OSO
Basisschool
Basisschool
VOschool
VOschool
RVC
Meerwaarde
• Gegevens uit het leerlingvolgsysteem vormen de basis
voor het digitale OKR
• Iedereen gebruikt hetzelfde digitale OKR
• Inzicht in aanmelding en plaatsing via Onderwijs
Transparant voor PO, VO en Samenwerkingsverband
• Meer zicht op leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben (in het kader van Passend Onderwijs)
De formulieren in OT
•
•
•
•
Aanmeldformulier (SOS)
Uitslagformulier (SOS)
Onderwijskundig Rapport
Adviesformulier
Stappen voor de basisschool
1. Invoeren leerlingen Onderwijs Transparant (met DOD)
2. Aanmelden leerlingen voor SOS
3. Na ontvangen uitslagformulier SOS: opstellen
Onderwijskundig rapport in Onderwijs Transparant
4. Zorgen voor inzage ouders in OKR en definitief maken OKR
5. Overdragen adviesformulier met unieke code aan ouders
Stappen voor de VO-school
1. Unieke code invoeren in Onderwijs Transparant
2. Aangemelde leerlingen in behandeling nemen
3. Aanvraag RVC-beschikking bij LWOO en/of
Praktijkonderwijs
4. Toelatingsbesluit verwerken
5. Exporteren DOD naar LVS
Demonstratie
1.
2.
3.
4.
5.
Invoeren leerlingen met DOD
Aanmeldformulier SOS
OKR
Adviesformulier met unieke code
Aanmelding VO
Aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
•
Schoolgegevens goed invullen (inclusief DUO-naam)
Contactpersonen invoeren
DOD importmodule (1 pincode, bulk)
Schoolverloop controleren
Didactische blok (alle toetsen <> RVC toetsen)
OKR definitief maken
Adviesformulier definitief maken
Vervolg van het traject
Begin van het schooljaar:
– Kick-off + uitdelen inloggegevens
– Optioneel: trainingen
Gedurende het schooljaar:
– Online handleiding + telefonische helpdesk
Einde van het schooljaar:
– Evaluatie van het traject
– Eventueel: bijstellen module/OKR/Etc.
Trainingen + informatie
• Inlogcodes worden uitgedeeld en verstuurd
• Handleiding online
• Training op maandag 15 en dinsdag 16 september om
16:00uur
• Protocol Waterlandse overstap is reeds verstuurd
Hulp en ondersteuning
Inhoudelijke ondersteuning:
Samenwerkingsverband
Technische ondersteuning:
Helpdesk Onderwijs Transparant
T 088 - 2200777
E [email protected]
Vragen?

similar documents