indir

Report
Doğrudan Tazmin Sistemi (DTS)
Takas Odası Projesi
Ahmet GÜNEŞ
Çözüm Geliştirme Direktör V.
EYLÜL 2014
Sigorta Bilgi ve
Gözetim Merkezi
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
DTS Nedir?
Trafik hasarlarında sigortalının, hasar sürecinin başından sonuna
kadar kendi sigorta şirketinden hizmet almasıdır.
Ahmet GÜNEŞ - Çözüm Geliştirme Direktör V.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
Takas Odası Nedir?
DTS kapsamındaki hasar ödemelerinin, şirketler arasındaki
mahsuplaşmasını otomatik olarak sağlayan sistemdir.
Ahmet GÜNEŞ - Çözüm Geliştirme Direktör V.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
Dünya’da DTS Uygulamaları
İncelenen Ülkeler
BELÇİKA
FRANSA
•
•
•
•
•
•
Kuruluş Tarihi: 1968
Motor - Şirket Sayısı: 103
Maddi ve Bedeni Hasar
< 6,500 €
Gönüllülük Esaslı
Tek Ortalama
• Kuruluş Tarihi: 1972
• Motor - Şirket Sayısı: 53
• Maddi ve Bedeni Hasar <
8,500 €
• Gönüllülük Esaslı
• Tek Ortalama
RUSYA
•
•
•
•
Kuruluş Tarihi: 2009
Maddi Hasarlar < 3,000 €
Gönüllülük Esaslı
30 farklı Ortalama
PORTEKİZ
•
•
•
•
•
Kuruluş Tarihi: 1991
Motor - Şirket Sayısı: 25
Maddi Hasar < 15,000 €
Gönüllülük Esaslı
Hasar Büyüklüklerine Göre Sınıflanan 3
Grup için Rastlantısal Ortalamalar
YUNANİSTAN
İTALYA
İSPANYA
•
•
•
•
•
Kuruluş Tarihi: 1988
Motor - Şirket Sayısı: 46
Maddi Hasar < 100,000 €
Gönüllülük Esaslı
Tek Ortalama
•
•
•
•
•
Kuruluş Tarihi: 1978
Motor - Şirket Sayısı: 65
Maddi ve Bedeni Hasar Limiti Yok
Yasal Zorunluluk
Coğrafi Bölge ve Araç Sınıflandırmasına için
Ayrı Ortalamalar
• Teminat - Primlerin %2’si
•
•
•
•
•
Kuruluş Tarihi: 2000
Motor - Şirket Sayısı: 31
Maddi ve Bedeni Hasar 50 € < X < 6,500 €
Gönüllülük Esaslı
Hasar Büyüklüklerine Göre Sınıflanan 3
Grup için Rastlantısal Ortalamalar
• Teminat - Poliçe Başına 2.20 €
Ahmet GÜNEŞ - Çözüm Geliştirme Direktör V.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
DTS Çalışma Prensipleri
Takas Odası
DTS Özellikleri
DTS Otomasyon
 Üç kategori üzerinden hesaplama
 Tamamen Inhouse geliştirilen yazılım
 Tamamen Inhouse geliştirilen yazılım
 Özet yönetici raporları
 Kategori sınır değerlerinin rassal
olarak belirlenmesi
 Tüm DTS sürecinin yazılım tarafından
gerçeklenmesi
 Etkin borç/alacak ilişkisi
 Şirketlere özel detay raporlar
 Kategori ortalamalarının aritmetik
olarak belirlenmesi
 Takas Odası ile yoğun entegrasyon
 Güvenilir ve denetlenebiir ortam
 Sektörel raporlar
 Ters hareket imkanı
 Özet istatistik çıktıları
 DTS dışında da kullanılabilme
 Esnek raporlama
 Hasar ödemelerinin ortalama
üzerinden değerlendirilmesi
 Simülasyon modu
 Takas Odası’na gönderilecek veriler
için onay mekanizması
Etkin Raporlama
 Simülasyon ekranı
 Banka entegrasyonları
Ahmet GÜNEŞ - Çözüm Geliştirme Direktör V.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
DTS İş Mantığı Kuralları - I
Sigortalı İş Mantığı Kuralları
Kaza durum tespitinin yapılması
Kaza tespit tutanağının imzalanması
Kaza kusur oranının %0 veya %50 olması
Sigortalı
Aynı poliçe dönemi içerisinde en fazla 3 kaza olması
Ahmet GÜNEŞ - Çözüm Geliştirme Direktör V.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
DTS İş Mantığı Kuralları - II
Kaza İş Mantığı Kuralları
Zorunlu trafik sigortası genel şartları kapsamındaki
2 aracın dahil olması
Maddi hasarlı kaza olması
Sigortalı
Kazanın KTT ’ye konu olması ve kusur oranlarının
belirlenmiş olması
Hasar tutarının 100–7000 TL aralığında olması
Ahmet GÜNEŞ - Çözüm Geliştirme Direktör V.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
DTS İş Mantığı Kuralları - III
Sigorta Şirketi İş Mantığı Kuralları
Sigorta şirketlerinin anlaşmaya dahil olması
Teminatın geçerli olması
Sigortalı
KTT kusur oranlarının onaylanmış olması
Ahmet GÜNEŞ - Çözüm Geliştirme Direktör V.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
DTS Genel İş Akışı
4
1
6
7
Kusursuz Sigortalı
Kusursuz Taraf
Sigorta Şirketi
SBM
Tamirhane
3
Sigortalı
2
1
Kaza Tespit Tutanağı doldurulur
2
Şirketler KTT değerlendirmelerini elektronik
ortamda SBM’ye iletir.
3
Kusursuz Sigortalı aracı için kendi şirketinin
belirttiği servisten hizmet alır
4
Doğrudan Sigortacı Şirket hasar dosyasını
SBM’ye bildirir
5
Doğrudan Sigortacı Şirketin yaptığı ödeme
karşılığı DTS karşılığı tutar belirlenerek Takas
Odasına aktarılır.
5
Takas
Odası
Kusurlu Taraf
Sigorta Şirketi
Ahmet GÜNEŞ - Çözüm Geliştirme Direktör V.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
Takas Odası Genel İş Akışı
1
Kusursuz Taraf
Sigorta Şirketi
1
Onaylanan DTS verilerinin Takas Odası‘na aktarılması
2
DTS hasar tutarları üzerinde borç/alacak hareketlerinin
işlenmesi ve detayların şirketlere iletilmesi
3
Ödeme işlemleri için banka entegrasyonları
Kusurlu Taraf
Sigorta Şirketi
SBM
Takas
Odası
2
2
Bakiye Yönetimi
Sigortalı
3
3
BANKA
Ahmet GÜNEŞ - Çözüm Geliştirme Direktör V.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
Hedef ve Kazanımlar
Sigortalı kazanımları
Müşteri Memnuniyeti
Sigortalı
Hizmet Kalitesi
Hasar Hizmetinin Hızlanması
Anlaşmalı Servis ile Hasar Tazmini
Ahmet GÜNEŞ - Çözüm Geliştirme Direktör V.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
Hedef ve Kazanımlar
Sigorta Şirketi Kazanımları
Hasar Takip Giderlerinin
Azalması
Sigorta
Şirketi
İhtilaflı Durumların
Azalması
Hasar Maliyet
Kontrolü
Hasar Tasfiye Sürecinin
Hızlanması
Hızlı Muallak ve Etkin Karşılık Yönetimi
Ahmet GÜNEŞ - Çözüm Geliştirme Direktör V.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
Hedef ve Kazanımlar
Sigorta Sektörü Kazanımları
Daha Etkin Takip ve Raporlama İmkanı
Sigorta
Sektörü
Suiistimal Riskinin Azalması
Sigorta Sektörünün İmaj Değerinin Artması
Ahmet GÜNEŞ - Çözüm Geliştirme Direktör V.

similar documents