Dybdedosiskurver - Junior Talent HQ

Report
Planlægning af strålebehandling
Forsøgsresultater:
Hvordan sikrer man, at kræftknuder får en ønsket
stråledosis samtidig med at raske celler bestråles så
lidt som muligt?
Dybdedosiskurver: Beskriver energiafsættelsen.
Dybdedosiskurver:
Eksempel for 4 MV røntgenstråling:
Antag, at den maksimale dosis er 2 Gy,
dvs. dybden 1,1cm afsættes 2 Gy.
1) Hvor stor en dosis afsættes ved hudoverfladen?
58% af den maksimale dosis, dvs. 0,58  2 Gy = 1,16 Gy
2) Hvor stor en dosis afsættes i 10 centimers dybde?
63% af den maksimale dosis, dvs. 0,63  2 Gy = 1,26 Gy
Karakteristika ved dybdedosiskurverne:
•
Ved små dybder, dvs. nær hudoverfladen, vokser
dosisprocenten
•
Dosisprocenten har et maksimum og aftager
derefter
Hvad afhænger dybdedosiskurverne af:
•
Energien af strålingen:
Højere energi  dybere beliggende maksimum
og kurven aftager langsommere
•
Størrelsen af det bestrålede område:
Kurven aftager langsommere ved bestråling af
større områder
Eksempel:
•
Ordination: 2 Gy +/- 10%
Dvs. dosis på 1,8 - 2,2 Gy
•
Dybde: 2 – 10 cm
20 MV røntgenstråling
•
Kan det lade sig gøre?
Eksempel:
Maksimal dosis på 2,2 Gy i en
dybde på 3,6 cm
Hvor stor en dosis afsættes i
dybden 10 cm?
82% af den maksimale dosis, dvs.
0,82  2,2 Gy = 1,8 Gy
Det kan altså lade sig gøre
Planlægning af strålebehandling:
Planlægning af strålebehandling:
Planlægning af strålebehandling:

similar documents