Háztartási hulladékok elkülönített gy*jtése és felhasználása

Report
Háztartási hulladékok elkülönített
gyűjtése és felhasználása
másodnyersanyagként
Készítette: Kereki Orsolya
Hulladékok definiálása
• Hulladék
• Hulladék illetve szemét megkülönböztetése
• Felhasználói társadalom hatása: hulladékok
keletkezése régen és most
Sokféle tevékenység-változatos
hulladék
• A keletkezés jellege szerint: gyártási (termelési
melléktermékek), amortizációs (elhasznált
termelőeszközök), fogyasztási (elhasznált
termékek)
• A keletkezés helye szerint: háztartási /
kommunális / települési, termelési, ipari,
mezőgazdasági, bányászati (stb.)
• Halmazállapot szerint: szilárd, folyékony, gáznemű
• Összetételtől függően: veszélyes, települési /
kommunális, inert.
Hulladékok csoportosítása
Halmazállapot szerint
Szilárd
Eredet szerint
Folyékony
Iszapszerű
Gáznemű
kommunális
szennyvíz-iszap,
szippantott iszap
Lakóház
füstje
Települési
Háztartási- és utcai kommunális
szemét
szennyvíz
fűtésének
Termelési
Ipari
melléktermékek és
ipari
szennyvizek, ipari
hulladékok,
állati
olajok, hígtrágya
szennyvíziszapok
eredetű hulladékok,
almos trágya
Ipari füstök és gázok
Veszélyes
savak,
lúgok,
Különféle
ipari
oldatok, festékek, Galvániszapok
törmelékek, porok
trafóolajok
Vegyipari,
petrokémiai
és füstök
gázok
Települési
folyékony hulladék
Települési szilárd
hulladék
Építési törmelék
Mezőgazdasági
hulladék
• Szennyvíz, rácsszemét
• Nyersiszap, csatornaiszap
• Háztartási hulladék, ahhoz hasonló
gazdálkodási
• közterületi
• Kitermelt talaj, betontörmelék,
aszfalttörmelék
• Fahulladék, fémhulladék, műanyaghulladék
• Növényi hulladék- közel 50%-a
újrahasznosításra kerül
• Állati hulladék-szintén közel 50%-a
Ipari és egyéb
• Bányászat, energetika
gazdálkodásból származó • Kohászat
nem veszélyes
Veszélyes hulladék
• Festék, hígító, szennyezett csomagolóanyag
• Gyógyszerek, szárazelemek, olajos hulladékok,
növényvédő szerek
Csoportok szerinti hulladékkezelés
Szerves komposztálható
hulladékok
élelmiszeripar
szennyvízisz
ap
növényi
maradvány
lakossági
bútoripar,
fafeldolgozás
mezőgazdaság
Komposztálás
• Def: A komposztálás szelektíven gyűjtött biohulladék
ellenőrzött körülmények között, oxigén jelenlétében
történő autotermikus és termofil biológiai lebontása,
mikro- és makroorganizmusok segítségével.
• Szakaszai:
–
–
–
–
Bevezető
Lebomlási
Átalakulási
Érési
Papírhulladék
karton
csomagolóanyagok
újságpapírok
Papír újrahasznosítás
Alapja: CELLULÓZ – hidrogénkötések
kialakítására képes, vizes oldatban való
szárítás során
Magyarországi papír felhasználás: 720 000 tonna/év
Magyar átlag
EU átlag
USA átlag
72 kg/fő
184 kg/fő
335 kg/fő
Magyarországi újrahasznosítási statisztika
Hulladékpapír
visszagyűjtés
Hulladékpapír
felhasználás
Hulladékpapír
export
360 000 tonna
320 000 tonna
40 000 tonna
Műanyagok
Nagy mennyiségben keletkezik
Sokféle termék készül műanyagból, amiknek
előállítása más anyagból is kivitelezhető lehetne
Lassan vagy egyáltalán nem bomlanak le
Újrahasznosítás folyamata
Hulladékgyűjtőkben válogatják,
bálázzák
Műanyag hasznosító vállalat
Fóliák
•Szükség esetén
utóválogatás
•Agglomerálás
Nagyobb, szilárd hulladékok
•Közvetlen előtörés
•Darálás
Granulálásra való előkészítés
Regranulátum elkészítése
Textilhulladék
•Eredetileg természetes alapanyagokból
•Manapság nem 100% természetes alapanyag, nem
pontosan feltűntetett összetétel
•Alapanyag: szálanyagok=hosszú, nyúlékony,
megfelelő szilárdságú szálak
•Szálanyagok: természetes és mesterséges eredetűek
•Textil újrahasznosítás nem elterjedt
•Települési hulladék 3%-át teszi ki a textilhulladék
Üvegek
100%-ban
újrahasznosíthatók
Kevesebb
felhasznált
energia
Újrahasznosítás
Nem csökkenti a
nyersanyag
készletet
Csökken a keletkező
szilárd
hulladékmennyiség
Üveghasznosítás
Begyűjtés
Tisztítás
Darabolás
Formába öntés
Olvasztás
Fémhulladékok
eltávolítása
Fémhulladékok
Összetétel:
Vas, alumínium, réz,
ólom + egyéb nehézfém
Újrahasznosítás fontos
az érclelőhelyes
kimerülése miatt
Sokszor nem tisztán
vannak jelen
Fontos a szétválogatás
Jelen vannak háztartási
hulladékokban,
elektronikai
hulladékokban
Veszélyes hulladékok
Háztartásban keletkező veszélyes hulladékok:
•gépjármű ápolószerek, és gépkocsikban használt
vegyi anyagok
•takarító- és fényezőszerek,
•festékek és oldószereik,
•kártevőirtók és göngyölegeik
•gyógyszerek, betegápolási hulladékok
•vegyes cikkek (elemek, a körömlakklemosó, néhány
kozmetikum, izzók, fénycsövek, elektronikai
készülékek stb.)
Egyéb hulladékok
Kevert anyagok
•Anyagok keverése megnehezíti az
újrahasznosítást – szétválasztást igényelnek
(pl. tejes dobozok szelektív gyűjtése, olajos
kenőcsök kombinálása kartonnal)
Hulladékhasznosító Mű
Hulladékhasznosítás módjai
újrafeldolgozás
visszanyerés
energetikai
hasznosítás
•Magyarország egyetlen kommunális hulladékégető
erőműve
•Budapesti települési hulladék kb. 60%-át hasznosítja
•Évi 420 ezer tonna hulladék
•13 ezer lakás fűtéséhez szükséges gőz
•45 ezer lakás éves villamos energiája
Technológia
Hulladékhasznosítás Európában
Ausztria
Belgium
Csehország
Dánia
Finnország
Franciaország
Németország
Magyarország
Olaszország
Luxemburg
Hollandia
Norvégia
Portugália
Spanyolország
Svédország
Svájc
Nagy-Britannia
8
18
3
30
2
128
66
1
48
1
11
19
1
10
30
29
14
Hulladékhasznosító művek száma
Nagy-Britannia
Svájc
Svédország
Spanyolország
Portugália
Norvégia
Hollandia
Luxemburg
Olaszország
Hulladékhasznosító művek
száma
Magyarország
Németország
Franciaország
Finnország
Dánia
Csehország
Belgium
Ausztria
0
20
40
60
80
100
120
140
Cementgyártás
Lépések:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
nyersanyag kinyerés
előhomogenizálás
nyersanyag őrlés
klinkergyártás
cementőrlés
csomagolás
Cementgyártás és hulladékhasznosítás
Alternatív tüzelőanyag-felhasználáshoz
kedvező jellemzők:
•A magas hőmérsékletek. (2000 ° C gáz és 1450 ° C anyaghőmérséklet.)
•A hosszú tartózkodási idő.
•Oxidáló atmoszféra.
•Nagy hőtehetetlenség.
•Bázikus környezet. (Nyersliszt
ellenáram)
•A hamu megkötődése a klinkerben.
•Folyamatos tüzelőanyag adagolás.
•Az energia/anyagtartalom maximális
hasznosulása.
Cementgyártás során felhasznált
anyagok
Hulladékgazdálkodási terv
OHT három szempont alapján
vizsgál:
•Megelőzés
•Hasznosítás
•Ártalmatlanítás
OHT hibája:
Inkább irányelveket nevez meg,
mint pontos stratégiai terveket.
OHT II.-ben becsült hulladékhelyzet alakulás
Hulladék mennyisége 2009-ben
20000
15000
10000
5000
Hulladék mennyisége 2009-ben
0
Tervezett hulladék mennyiség 2013-ban
25000
Ezer tonna hulladék
Ezer tonna hulladék
25000
20000
15000
10000
5000
0
Tervezett hulladék mennyiség
2013-ban

similar documents