i312

Report
CÍMKEFELHŐK
KÉSZÍTETTE: QIAN LÍVIA
2013. FEBRUÁR
A címkefelhő
•
•
•
•
word cloud, tag cloud vagy weighted list
Szavak, ált. gyakoriság vagy betűrend alapján
Eredete: Stewart Butterfield, Flickr
Fajtái:
– Címke  tárgy
– Tárgy  címke
– Kategorizálás
– Adatfelhő: érték alapján
– Szövegfelhő: szavak gyakoriságának alapján
– Szókapcsolati felhő: a kulcsszóval való kapcsolat a.
József Attila versei: 1923
József Attila versei: 1937
József Attila versei
1923 (18 éves)
• Szép, ember, Isten, lelkem,
meleg, bús, senki, messzi, föld
• Gimnázium elhagyása
• Makai Ödön nem támogatja
• Mások lakásán szállt meg
• Szeged; folyóirat
• Gimn. vizsgát kellett tennie
• Megismerkedett Juhász Gy.-val
• Érettségi
1937 (32 éves)
• Szép, engem, Flóra, ember,
szerelem, szivem, könnyű
• Utolsó éve
• Kozmutza Flóra 
viszonzatlan szerelem
• Elhunyt sógora, Makai Ödön
• Bíróság a Kakuk Marci
hősszínész közzététele miatt
• Július: idegösszeomlás
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
Gárdonyi Géza regényei
Egri csillagok
• Gergely, török, Dobó, Bálint,
pap, Mekcsey, Éva
• Leginkább a szereplők
nevei, fontossági sorrend
• „mondotta”, „felelte”  van
narrátor, E/3.
• Népnevek, háborús szavak
• Az egri vár védelme
A láthatatlan ember
• Atilla, hun, ember, uram,
Emőke, Csáth, fehér
• Szereplők és köznevek
• Az Egri csillagokhoz
hasonlóan vannak utalások
a témát illetően
• Több E/1.-es szó
• „uram”  Zéta és Priszkosz
Wilhelm Bölsche:
Az állatok családfája
Brehm Alfréd:
Az állatok világa - Emlősök
Tudományos művek - Állattan
Wilhelm Bölsche:
Az állatok családfája
Brehm Alfréd:
Az állatok világa - Emlősök
• Tengeri, állat, megint, ember,
csillag, belső, haladás, medúza
• Tengeri, vízi élőlények
jelentősége
• Határozószók és melléknevek
 leírás
• Lényeges eltérések
betűméretben  kevés olyan
szó van, amelyek hasonló
számban fordulnak elő
• Kevés szakkifejezés
• Majmok, állat, majom, állatok,
emlősök, emberszabású
• Emlősök, elsősorban majmok
• Határozószók, névmások
• Szakkifejezések jelen vannak,
de ritkán fordulnak elő
• „fogságban”, „állatkertben” 
az emberrel való kapcsolatukra
is kitér
• „cm”, „külső”  megjelenés
Gárdonyi Géza: Egri csillagok (2.)
Gárdonyi Géza: Egri csillagok (2.)
• Török, Gergely, mondotta, Dobó, mondotta,
felelte, pap, Mekcsey, asszony, szólt, magyar, vár
• Szinte ugyanaz, mint a másik eszköz esetében
• „Török”>„Gergely”  a kisbetűt és a nagybetűt
nem különbözteti meg, így összeadja őket
• Gyakori kötőszavak előkerülnek  nem szűri
• Párszor előfordul a „Gergely” helyett a „Gergő”
• Emberek általános megnevezése: fiú, diák, úr
A két eszköz
Wordle
• Online, ingyenes
• Szükséges: Java
• Saját galéria, blog és fórum
• Csak RSS-sel rendelkező
honlapok linkjét fogadja el,
illetve bemásolt szöveget
• Azonnali nyomtatás,
beágyazás, galériába mentés
• Szín, betűstílus, betűirány
• Szószámláló
• Szavak szűrése (magyar is)
Tagxedo
• Online, ingyenes
• Szükséges: Silverlight
• Szöveg és link
• Szín, betűstílus, betűirány
• Átlátszóság, téma
• Alakzatba rendezés
• Szavak szűrése (csak angol)
• Nyomtatás, beágyazás,
galéria, képként mentés
• Szószámláló
Köszönöm a figyelmet!
• Használt címkefelhők:
• http://www.wordle.net/show/wrdl/6317865/József_At
tila_versei_-_1923
• http://www.wordle.net/show/wrdl/6288961/József_At
tila_versei_-_1937
• http://www.wordle.net/show/wrdl/6317874/Gárdonyi
_Géza_-_Egri_csillagok
• http://www.wordle.net/show/wrdl/6317880/Gárdonyi
_Géza_-_A_láthatatlan_ember
• http://www.wordle.net/show/wrdl/6317890/Wilhelm_
Bölsche_-_Az_állatok_családfája
• http://www.wordle.net/show/wrdl/6317902/Brehm_Al
fréd%3A_Az_állatok_világa_-_1._kötet%3A_Emlősök
• http://www.tagxedo.com/artful/540ab9d37f014bd0

similar documents