ACH-12-lantanoidy - Katedra chemie FP TUL

Report
ACH 12
Lanthanoidy
Prvky vnitřně přechodné
– valenční elektrony zaplňují orbitaly „f“
Katedra chemie FP TUL – kchtul.cz
Obsazení elektronových orbitů
La
Ce
Pr
4f
0
1
3
5d
1
1
6s
2
2
Nd
4
Pm Sm Eu
5
6
7
Gd Tb
7
9
Dy
Ho
Er
10
11
12
Tm Yb
13
14
1
2
2
2
2
2
2
Lu
14
1
2
2
2
2
2
2
2
Postavení v elektrochemické řadě
-1.8
-1.9
La
Ce
Pr
Nd
Pm Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
-2
-2.1
-2.2
-2.3
-2.4
všechny prvky jsou kovy neušlechtilé
(mezi hliníkem a hořčíkem)
Yb
Lu
Bod tání [˚C]
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
La Ce
Pr
Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho
Er Tm Yb
Lu
Hustota [g/cm3]
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
La Ce
Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Tepelná vodivost [W/K.m]
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
La Ce
Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Lanthanoidy
Upraveno na základě seminární práce 2006
ŠVEJDA Matěj
Cer
Objeven: 1803
Objevitel: Jöns Jakob Berzelius (S)
Wilhelm von Hisinger (S)
Martin Heinrich Klaproth (D)
Pojmenován: po planetě Ceres, objevené 1.1.1801
Planeta Ceres
M .H. Klaproth
J. J. Berzelius
Praseodym
Objeven: 1885
Objevitel: Carl Auer von Welsbach (A)
Pojmenováno: z řeckého didymos - dvojče
praseodym - zelené dvojče
Získán: rozložením oxidu didymu na Pr2O3
Zajímavost: didymium získal Mosander v roce 1841
omylem při čištění lanthanu
Carl Auer von Welsbach
Neodym
Objeven: 1885
Objevitel: Carl Auer von Welsbach
Pojmenováno: z řeckého didymos - dvojče
neodym - nové dvojče
Získán: rozložením oxidu didymu na Nd2O3
Zajímavost: didymium získal Mosander v roce 1841
omylem při čištění lanthanu
Carl Auer von Welsbach
Promethium
Objeven: 1945
Objevitel:
1905 Bohuslav Brauner – předpověď existence
1914 Henry Moseley – schválil existenci
1945 Jacob A. Marinsky – prvně získán
Pojmenováno: podle Promethea, postavy z řecké
mytologie (uloupil oheň bohům)
Získáno: jako vedlejší produkt z uranu
Henry
Moseley
Jacob Akiba
Marinsky
Bohuslav Brauner
Samarium
Objeven: 1853
Objevitel: Jean Charles Galissard de Marignac (CH)
Pojmenováno: podle samarskitu, nerostu osahujícímu
yttrium, niob a uran, nazvaného důlním inspektorem
Samarským(R)
Zajímavost: izolaci provedl v roce 1879 Boisbaudran
Jean Charles
Galissard
de Marignac
Europium
Objeven: 1890 ve Francii
Objevitel: Paul Émile Lecoq de Boisbaudran (F)
Pojmenován: po Evropě
Získán: izolací ze samaria
Zajímavost:
izolaci provedl Eugene Antole Demarҫay v roce 1901
Evropa
Paul Émile de Boisbaudran
Gadolinium
Objeven: 1880
Objevitel: Jean Charles Galissard de Marignac (CH)
Pojmenován: podle chemika J. Gadolina (Fin)
Získán: izolací z Sm2O3
Zajímavost: izolaci provedl v roce 1886
Paul Emile Lecoq de Boisbaudran
Gd
Gadolinit
(Ce,La,Nd,Y)2FeBe2Si2O10
Jean Galissard de Marignac
Terbium
Objeven: 1843 ve Švédsku
Objevitel: Carl Gustaf Mosander (S)
Pojmenován: podle vesnice Ytterby
Získán: jako nečistota v Y2O3
z vesnice Ytterby
Carl Gustaf Mosander
Dysprosium
Objeven: 1886 ve Francii
Objevitel: Paul Émile Lecoq de Boisbaudran (F)
Pojmenován: z řeckého dysprositos – těžko dostupný
Získán: oddělením Dy2O3 z Ho2O3
Paul Émile de Boisbaudran
Holmium
Objeven: 1878 ve Švédsku
Objevitel: Per Teodor Cleve (S)
Pojmenován: po Stockholmu – latinsky Holmium
Získán: oddělením Ho2O3 z přečištěného Er2O3
Stockholm
Per Teodor Cleve
Erbium
Objeven: 1843 ve Švédsku
Objevitel: Carl Gustaf Mosander (S)
Pojmenován: podle vesnice Ytterby
Získán: z minerálu gadolinitu, stejně jako Tb a Yb
Lom v Ytterby
Carl Gustaf Mosander
Thulium
Objeven: 1879 ve Švédsku
Objevitel: Per Teodor Cleve (S)
Pojmenován: podle Thule, nejzazší místo, ostrov podle
Pythea
Získán: oddělením Tm2O3 z přečištěného Er2O3
ostrov Thule
Per Teodor Cleve
Ytterbium
Objeven: 1878
Objevitel: Jean Charles Galissard de Marignac (CH)
Pojmenováno: podle vesnice Ytterby
Získán: z minerálu gadolinitu, stejně jako Er a Tb
vesnice Ytterby
Jean Galissard de Marignac
Lutetium
Objeven: 1907
Objevitel: Georges Urbain (F)
Carl Auer von Welsbach (A)
Pojmenováno: podle latinského názvu Paříže – Lutetia
Welsbach ho nazval cassiopeum
Získán: jako nečistota v minerálech ytterbia
Georges Urbain
Paříž
Carl Auer von Welsbach
Vlastnosti
• stříbřitě bílé, měkké přechodné kovy
• reagují s kyslíkem za vzniku vysoce stabilních oxidů
• uchovávají se často pod vrstvou organické kapaliny
• reagují s vodou za vzniku vodíku
• rozpouští se v minerálních kyselinách
• mají podobné vlastnosti jako hliník
• vyskytují se v přírodě jako součást sloučenin
(kromě Promethia - uměle vyrobené)
• výskyt: Skandinávie, USA, Čína, Vietnam,
Rusko (poloostrov Kola)
Použití
• metalurgie – Ce, Gd, Pr, Nd
• sklářský průmysl – Pr, Nd, Ce
• permanentní magnety – harddisky, magnetofony,
reproduktory – Nd, Sm, Tm
• výroba obloukových lamp – Ce, Sm
• výroba laserů – Ho, Dy, Yb, Tb
• zdravotnictví (rentgenologie) – Gd, Tb
• výroba barevných televizí – Eu, Tb
• katalyzátory – Ce, Sm
• výroba součástek atomových reaktorů – Gd, Pm, Sm
Tb, Ho, Er

similar documents