Muzische vorming in het eerste leerjaar

Report
Muzische vorming in het eerste leerjaar
 Wat wordt er verwacht? (2012)
 Overgang Kleuterklas – Eerste leerjaar
 Wat kennen we al?
 Wat is nieuw?
 Welke bronnen kunnen we gebruiken
 Mediatheek
 Website
 DVD
Wat wordt er verwacht?
 Voor de stage: we komen op stagebezoek en bespreken de
zaak met de mentoren > verslag + mentorenverslag zijn van
doorslag
 Voor het OPO ‘Jonge Kind’
 Meebrengen op 19 of 20 november voor muzische:
 Een muzisch weekplan
 Een ‘les’ muziek
 Een les bewegingsopvoeding + reflectie
 Een les beeld

De observatieopdrachten in het stagevademecum (als ze er nog in staan)
zijn eerder tips bij de observatie: er moet nadien niets afgegeven
worden.
Voorbeeld muzisch weekplan
Kleuterklas – eerste leerjaar
 Initiatief en keuzes door de kleuters
 Er wordt veel uitnodigend, prikkelend, stimulerend gewerkt
 Nadruk op ontdekken (proces)
 Van en via het eigen lichaam (concreet)
 Eigen functioneren (keuzes maken)
 Materialen (uitnodigend)
 Spelend leren (een spel makend, imiterend)
 Inleven in verhalen en personages (dieren, sprookjes- en
fantasiefiguren, ..)
 In het eerste leerjaar:
 Aansluiting maken met de gewoontes in de kleuterklassen
 Taakgerichtheid aanscherpen
Wat kennen we al?
 Muzikale opvoeding:
 Uit 1 BaLO:
 aanbrengen en inzingen van een lied,
 bordplannen en prenten, grafische partituren,
 tekeningen KVB in cursus didactiek
 Uit 2 BalO:
 muzisch werken (voorbeelden: tekenen op muziek,
verhalen bij maken, geluiden bij een gedicht, Cd-hoes,
Reclame, Amélie, werken met licht, hoekenwerk)
 projectmatig werken
Wat is nieuw?
 Werken met klankeigenschappen - Ritmiek (1eljtip)
 Stemvorming
 Stemontlokspel (1eljtip)
 Toonoverneemspel (idem)
 Nadruk op suggestief materiaal
 Klankverhalen (map verhaaltjes)
 Speelliedjes (muziek in het eerste leerjaar)
Wat is nieuw? (vervolg)
 Ritmiek: Muziek en Klank(eigenschappen) omzetten in bewegingen:
 Hoog en laag, … bvb melodiekaarten.
 3-ledig, 2-ledig
 Sfeer, karakter, …
 Stemvorming
 Stemontlokspel: goede ademhaling, houding, articulatie,
expressie. Deze elementen door elkaar geoefend aan de hand
van een verhaal. Doorheen dit verhaal krijgen de kinderen
allerlei opdrachten die hun stem ten goede komen : bewegingen
maken met hoofd, schouders .... , roepen, geeuwen, zoemen,
glissando’s, jabbertalk, klanknabootsingen, toonoverneemspel,
luisteren naar iemand die goed zingt, .......
 Materiaal: koorden, stokjes, linten, noten, kranten, ….
 De spin wiedewin, plassen, kastelen…..
Wat is nieuw? (vervolg)
 Ritmiek: Muziek en Klank(eigenschappen) omzetten in bewegingen:
 Hoog en laag
 3-ledig, 2-ledig
 Sfeer, karakter, …
 Luid-stil
 Snel en traag
 Kort en lang
 Scherp en dof
 De leerkracht speelt op een eenvoudig instrument deze
tegenstellingen en de kinderen reageren
 Er wordt een mix van allerlei muziekstukjes opgezet en de
kinderen dansen de sfeer van de muziekstukjes
Wat is nieuw? (vervolg)
 Stemvorming
 Stemontlokspel: goede ademhaling, houding, articulatie, expressie.
Deze elementen door elkaar geoefend aan de hand van een verhaal.
Doorheen dit verhaal krijgen de kinderen allerlei opdrachten die
hun stem ten goede komen : bewegingen maken met hoofd,
schouders .... , roepen, geeuwen, zoemen, glissando’s, jabbertalk,
klanknabootsingen, toonoverneemspel, luisteren naar iemand die
goed zingt, .......

Toonoverneemspel:



Kinderen luisteren naar de voorgezongen begintoon van het liedje
en reageren daarop met een beweging
Lkr zingt de begintoon opnieuw en de kinderen schuiven in met de
stem.
Lkr doet de beweging en kinderen zingen nu zelfstandig de
begintoon. (vb de kikkertjes)
Wat is nieuw? (vervolg)
 Materiaal: koorden, stokjes, linten, noten, kranten, ….
 De spin wiedewin, plassen, kastelen…..
 De slak en het haasje
 Afwisseling
 Even de lesaanvang van Herfst (P.P.Tuin) bekijken
 Kijk ook in Herfst Idee in Muziek
• Klankverhalen: voorbeeld
•
In het bos loopt Moppie, de eekhoorn. Hij zoekt eten: eikels,
kastanjes en beukennootjes. Dat gaat hij niet allemaal vandaag
opeten, hoor. Hij bewaart het voor in de winter. ……..
wintervoorraad. Moppie heeft het er maar druk mee.
Het begint te regenen.
Eerst zacht. Dan wat harder. En nog harder.
En het waait ook zo hard.
Er komt een vogel aangevlogen. “Moet jij niet naar binnen toe?
Het is zo koud buiten.”
“Nee hoor, zegt Moppie, “ik heb het niet koud. Ik heb een warme
jas aan.”
“Nou, ik ga een beetje schuilen,” zegt de vogel en hij vliegt weg.
Moppie stapt lekker door.
• Eigenschappen:
• Geluiden en bewegingen, liedtekst, groepen, symbolen
• Het verschil met een stemontlokspel is niet zo groot.
Welke bronnen kunnen we raadplegen?

Mediatheek

Moet je doen
 Oud, Nieuw, Kunst en Cultuur, Drama, Dans, ...









Muzignaal
Mikado
Basismap muzische vorming
Echoput (verhaaltjes)
P.P.Tuin : Het jaar rond met muziek en beweging
P.P.Tuin : De taal van muziek en materiaal
Idee in muziek, rode boekjes : themaboekje over de herfst.
Muziek voor de Basisschool : dl 3, eventueel ook dl 2
Schrijfdans
Wat kunnen we gebruiken/raadplegen?
 www.muziekmuzisch.net
 Inspiratie>Liedjes>Liedjeslijst
 Jaarplannen eerste leerjaar
 3 BaLO
 Moet je doen 3
 Deze ppt
 DVD > 3 BaLO
 Voorbeelden van weekplannen
 Allerlei thema’s: mijn dag, halloween, muziek en sfeer,
speelgoed, stemoefeningen,
 Kleine oefeningen: tussendoortjes
 Voorbeelden van hoekenfiches

similar documents