Konwencja Waszyngtońska (CITES)

Report
Projekt
Temat: Czy zwierzęta egzotyczne muszą być zarejestrowane?
Toruński Urząd dla Młodzieży
SPIS TREŚCI
1.OPIS REJESTROWANEGO GADA
2.CITES
3.TRAFFIC
4.WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ZIELENI
5.REJESTRACJA
6.WYKONAWCY
7.BIBLIOGRAFIA
Boa dusiciel (Boa constrictor)
Występowanie
Większa część Ameryki Środkowej i Południowej, od północnego Meksyku po
środkową Argentynę.
Pokarm
W naturze poluje na niewielkie ssaki, ptaki, płazy, gady, a nawet ryby, w
warunkach terraryjnych karmiony jest szczurami, chomikami, świnkami
morskimi, królikami i kurczętami. Jak wszystkie dusiciele, ofiarę dusi, a
następnie połyka w całości. Trawienie zajmuje kilka dni, czas ten wąż spędza w
ukryciu.
Rozmiary
Dorasta, w zależności od
podgatunku i populacji, do 3–4
metrów.
Zachowanie
Wąż aktywny nocą (w terrarium
zwykle ożywia się po zgaszeniu
oświetlenia), dzień spędza w
kryjówkach.
Konwencja Waszyngtońska (CITES)
Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i
roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w
Waszyngtonie, w dniu 3 marca 1973 roku, zwana jest także
Konwencją Waszyngtońską lub w skrócie CITES. Celem Konwencji
jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin
gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę i
ograniczanie międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i
roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami
pochodnymi. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała przystąpienie
do Konwencji 12 grudnia 1989 roku. Weszła ona w życie w
Polsce 12 marca 1990 roku.
Seminarium o przestrzeganiu CITES w Europie Środkowo-Wschodniej
Również w Polsce odbywają się seminaria poświęcone
problemowi nielegalnego handlu gadami. Osobna sesja,
prowadzona przez reprezentanta organizacji TRAFFIC,
która kieruje dr William Schaedla była poświęcona
problemowi eksploatacji populacji gadów w Azji
Południowo-Wschodniej, skąd wiele okazów trafia do
Europy (np. do prywatnych hodowli lub jako wyroby ze
skóry).
Rocznie z Azji Południowo-Wschodniej eksportuje się pół miliona skór.
Rejestracja w Wydziale
Środowiska i Zieleni
Rejestracja
Wniosek
WNIOSEK
wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
(na podstawie art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. z 2013 r., poz. 627)
1. Organ rejestrujący
Prezydent Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, tel. 56 611 86 58
2. Nr wniosku
16
3. Imię, nazwisko i adres posiadacza/przetrzymującego (nazwa instytucji)
Anna Kowalska ul. Kwiatowa 5 87-100 Toruń
wypełnia
pracownik WŚiZ
5. Liczba zwierząt posiadanych lub hodowanych
4. Adres miejsca przetrzymywania/prowadzenia hodowli
Ul. Kwiatowa 5 87-100 Torun
3
6. Opis gatunków
 zezwolenie na import zwierzęcia do kraju,
albo
 zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w
Lp.
Nazwa gatunku w języku
łacińskim
(w polskim jeżeli nazwa
istnieje)
Liczba
Opis
zwierząt
oznakowania
do wpisu
Cel
posiadania
Kraj
pochodzenia
środowisku, albo
 dokument wydany przez powiatowego
lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie
zwierzęcia w hodowli, albo
 inny dokument stwierdzający legalność
pochodzenia zwierzęcia
Nr
1
Boa constrictor ( Boa dusiciel)
1
-
Hodowla
własna
Pakistan
CITES-1528/13
Dokonanie
wpisu (odpisu)
z rejestru
Data
07.10.2013
14.11.2013
Ewa Marek
Obowiązujące przepisy
TAK
WIEDZA=BEZPIECZEŃSTWO
Wnioski:
•
Dzięki wizycie w Urzędzie, zdobyciu wiedzy i pomocy
pani urzędniczki, dowiedziałyśmy się wielu ciekawych
rzeczy, które dla nas, jako miłośniczek zwierząt
egzotycznych, były dotąd nieznane.
•
Dowiedziałyśmy się również, jakie są wymagane
dodatkowe dokumenty potrzebne do złożenia
prawidłowego i pełnego wniosku o rejestrację zwierząt
egzotycznych.
•
Teraz pełne fachowej wiedzy, będziemy informować i
przypominać właścicielom egzotycznych zwierząt o
konieczności rejestracji swojego pupila.
REALIZACJA:
•
•
•
•
Jagoda Boniecka
Aleksandra Dołowy
Natalia Czeszewska
Anna Kralska
BIBLIOGRAFIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Google
Wikipedia
Konwencja Waszyngtońska ( CITES)
Ministerstwo Środowiska Rzeczpospolita Polska
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydział Środowiska i Zieleni
Notatki Aleksandry Dołowy
DZIĘKUJEMY

similar documents